BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Han YF, Zhao J, Ma LY, Yin JH, Chang WJ, Zhang HW, Cao GW. Factors predicting occurrence and prognosis of hepatitis-B-virus-related hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2011; 17(38): 4258-4270 [PMID: 22090781 DOI: 10.3748/wjg.v17.i38.4258]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i38/4258.htm
Number Citing Articles
1
Yang Deng, Yan Du, Qi Zhang, Xue Han, Guangwen Cao. Human cytidine deaminases facilitate hepatitis B virus evolution and link inflammation and hepatocellular carcinomaCancer Letters 2014; 343(2): 161 doi: 10.1016/j.canlet.2013.09.041
2
Sima Besharat, Aezam Katoonizadeh, Abdolvahab Moradi. Potential Mutations Associated With Occult Hepatitis B Virus StatusHepatitis Monthly 2014; 14(4) doi: 10.5812/hepatmon.15275
3
Evgeny V. Denisov, Tatiana S. Gerashchenko, Marina V. Zavyalova, Vasiliy N. Manskikh, Evgeny L. Choinzonov, Nadezhda V. Cherdyntseva, Vladimir M. Perelmuter. Hepatocellular Carcinoma2016; : 211 doi: 10.1007/978-3-319-34214-6_14
4
Shehua Qian, Olga Golubnitschaja, Xianquan Zhan. Chronic inflammation: key player and biomarker-set to predict and prevent cancer development and progression based on individualized patient profilesEPMA Journal 2019; 10(4): 365 doi: 10.1007/s13167-019-00194-x
5
Prakriti Sinha, Parul Sahu. Dynamics of Immune Activation in Viral Diseases2020; : 205 doi: 10.1007/978-981-15-1045-8_14
6
Véronique Loustaud-Ratti, Jérémie Jacques, Marilyne Debette-Gratien, Paul Carrier. Hepatitis B and elders: An underestimated issueHepatology Research 2016; 46(1): 22 doi: 10.1111/hepr.12499
7
Chun-che Lin, Mei-chin Yin. Clinical significance of circulating IL-10 and fibronectin levels in hepatocellular carcinoma patients with HBV infectionBioMedicine 2012; 2(3): 122 doi: 10.1016/j.biomed.2012.06.003
8
Yan Du, Xue Han, Yi-Bo Ding, Jian-Hua Yin, Guang-Wen Cao. Prediction and prophylaxis of hepatocellular carcinoma occurrence and postoperative recurrence in chronic hepatitis B virus-infected subjectsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(29): 6565-6572 doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6565
9
Tongai Gibson Maponga, Richard H. Glashoff, Hannali Vermeulen, Barbara Robertson, Sean Burmeister, Marc Bernon, Jones Omoshoro-Jones, Paul Ruff, Alfred I. Neugut, Judith S. Jacobson, Wolfgang Preiser, Monique I. Andersson. Hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma in South Africa in the era of HIVBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-01372-2
10
Yan Du, Jiaxin Xie, Wenjun Chang, Yifang Han, Guangwen Cao. Genome-wide association studies: inherent limitations and future challengesFrontiers of Medicine 2012; 6(4): 444 doi: 10.1007/s11684-012-0225-3
11
Zu-Sen Wang, Li-Qun Wu, Xin Yi, Chao Geng, Yu-Jun Li, Ru-Yong Yao. Connexin-43 can delay early recurrence and metastasis in patients with hepatitis B-related hepatocellular carcinoma and low serum alpha-fetoprotein after radical hepatectomyBMC Cancer 2013; 13(1) doi: 10.1186/1471-2407-13-306
12
Bing Qiu, Bo Huang, Xi Wang, Jinlong Liang, Jinfa Feng, Yingjuan Chang, Dongfu Li. Association of TAP1 and TAP2 polymorphisms with the outcome of persistent HBV infection in a northeast Han Chinese populationScandinavian Journal of Gastroenterology 2012; 47(11): 1368 doi: 10.3109/00365521.2012.725090
13
Qiang Xu, Nian-Jun Shi, Hao Zhang, Yan-Mei Zhu. Effects of combined general-epidural anesthesia and total intravenous anesthesia on cellular immunity and prognosis in patients with non-small cell lung cancer: A comparative studyMolecular Medicine Reports 2017; 16(4): 4445 doi: 10.3892/mmr.2017.7144
14
Ping Chen, Chengbo Yu, Wei Wu, Jinghua Wang, Bing Ruan, Jingjing Ren, Shigui Yang, Kaijin Xu, Liang Yu, Lanjuan Li. Serolological Profile Among HBsAg-Positive Infections in Southeast China: A Community-Based StudyHepatitis Monthly 2013; 13(1) doi: 10.5812/hepatmon.7604
15
Liping Chen, Qi Zhang, Wenjun Chang, Yan Du, Hongwei Zhang, Guangwen Cao. Viral and host inflammation-related factors that can predict the prognosis of hepatocellular carcinomaEuropean Journal of Cancer 2012; 48(13): 1977 doi: 10.1016/j.ejca.2012.01.015
16
Hon-Yi Shi, King-Teh Lee, Hao-Hsien Lee, Wen-Hsien Ho, Ding-Ping Sun, Jhi-Joung Wang, Chong-Chi Chiu, William B. Coleman. Comparison of Artificial Neural Network and Logistic Regression Models for Predicting In-Hospital Mortality after Primary Liver Cancer SurgeryPLoS ONE 2012; 7(4): e35781 doi: 10.1371/journal.pone.0035781
17
Ran Xu Zhu, Wai-Kay Seto, Ching-Lung Lai, Man-Fung Yuen. Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma in the Asia-Pacific RegionGut and Liver 2016; 10(3) doi: 10.5009/gnl15257
18
Hao Zhang, Xuebing Chen, Jian Zhang, Xianwei Wang, Huijuan Chen, Lin Liu, Shanling Liu. Long non‑coding RNAs in HBV‑related hepatocellular carcinoma (Review)International Journal of Oncology 2019;  doi: 10.3892/ijo.2019.4909
19
Imen Ben Dhifallah, Kaouther Ayouni, Ghofrane Najjar, Hanene Chelbi, Amel Sadraoui, Walid Hammami, Henda Touzi, Henda Triki. Interleukin IL‐1B gene polymorphism in Tunisian patients with chronic hepatitis B infection: Association with replication levels Microbiology and Immunology 2020; 64(7): 512 doi: 10.1111/1348-0421.12774
20
Tonya Mixson-Hayden, Deborah Lee, Lilia Ganova-Raeva, William M. Stauffer, Jan Drobeniuc, Eyasu Teshale, Saleem Kamili. Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus Infections in United States-Bound Refugees from Asia and AfricaThe American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 2014; 90(6): 1014 doi: 10.4269/ajtmh.14-0068
21
Yan Du, Xue Han, Rui Pu, Jiaxin Xie, Yuwei Zhang, Guangwen Cao. Association of miRNA-122-binding site polymorphism at the interleukin-1 α gene and its interaction with hepatitis B virus mutations with hepatocellular carcinoma riskFrontiers of Medicine 2014; 8(2): 217 doi: 10.1007/s11684-014-0326-2
22
Anil Arora, Praveen Sharma, Pankaj Tyagi, Vikas Singla, Veronica Arora, Naresh Bansal, Jay Toshniwal, Ashish Kumar. Hepatitis B Virus Infection can Cause Hepatocellular Carcinoma in Less Advanced Liver Cirrhosis: A Comparative Study of 142 Patients from North IndiaJournal of Clinical and Experimental Hepatology 2013; 3(4): 288 doi: 10.1016/j.jceh.2013.08.007
23
Qiang Hou, Zhi-Jun Duan. Metabonomic window into hepatitis B virus-related hepatic diseasesWorld Journal of Hepatology 2016; 8(1): 1-8 doi: 10.4254/wjh.v8.i1.1
24
Zhong-Xia Wang, Chun-Ping Jiang, Yin Cao, Guang Zhang, Wei-Bo Chen, Yi-Tao Ding. Preoperative serum liver enzyme markers for predicting early recurrence after curative resection of hepatocellular carcinomaHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2015; 14(2): 178 doi: 10.1016/S1499-3872(15)60353-8
25
Li Zhou, Lin Lu, Max S Wicha, Alfred E Chang, Jian-chuan Xia, Xiubao Ren, Qiao Li. Promise of cancer stem cell vaccineHuman Vaccines & Immunotherapeutics 2015; 11(12): 2796 doi: 10.1080/21645515.2015.1083661
26
Ming Wang, Dong Xi, Qin Ning. Virus-induced hepatocellular carcinoma with special emphasis on HBVHepatology International 2017; 11(2): 171 doi: 10.1007/s12072-016-9779-5
27
Wenbin Liu, Guangwen Cao. Hepatocellular Carcinoma - Challenges and Opportunities of a Multidisciplinary Approach [Working Title]2021;  doi: 10.5772/intechopen.99838
28
Manoochehr Makvandi. Update on occult hepatitis B virus infectionWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(39): 8720-8734 doi: 10.3748/wjg.v22.i39.8720
29
Yan Du, Tong Su, Yibo Ding, Guangwen Cao. Effects of Antiviral Therapy on the Recurrence of Hepatocellular Carcinoma After Curative Resection or Liver TransplantationHepatitis Monthly 2012; 12(10) doi: 10.5812/hepatmon.6031
30
Xiumin Zhang, Sibo Zhu, Wei Zhu, Aijun Li, Naishuo Zhu. A Newly Identified Natural Splice Variant ASN Enhances Hepatitis B Virus AmplificationViral Immunology 2016; 29(1): 27 doi: 10.1089/vim.2015.0044
31
H. Li, L. Sun, X. Chen, W. Xiong, D. Hu, S. Jie. Microvesicle microRNA profiles and functional roles between chronic hepatitis B and hepatocellular carcinomaClinical and Translational Oncology 2014; 16(3): 315 doi: 10.1007/s12094-013-1078-1
32
Lin Tian, Chun-Mei Li, Yan-Fei Li, Tian-Ming Huang, Nai-Xia Chao, Guo-Rong Luo, Fa-Rong Mo. Laminarin from Seaweed (Laminaria japonica) Inhibits Hepatocellular Carcinoma Through Upregulating Senescence Marker Protein-30Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2020; 35(4): 277 doi: 10.1089/cbr.2019.3179
33
Yatian Fu, Yiyuan Zhang, Bee Luan Khoo. Liquid biopsy technologies for hematological diseasesMedicinal Research Reviews 2021; 41(1): 246 doi: 10.1002/med.21731
34
Liang Yu. Artificial Liver2021; : 105 doi: 10.1007/978-981-15-5984-6_6
35
Yu Lu, Zhitong Wu, Qiliu Peng, Liping Ma, Xiaolian Zhang, Jiangyang Zhao, Xue Qin, Shan Li, William B. Coleman. Role of IL-4 Gene Polymorphisms in HBV-Related Hepatocellular Carcinoma in a Chinese PopulationPLoS ONE 2014; 9(10): e110061 doi: 10.1371/journal.pone.0110061
36
Ci Song, Yao Liu, Lu Xu, Juan Wen, Deke Jiang, Jianguo Chen, Xiangjun Zhai, Zhibin Hu, Li Liu, Jibin Liu. Hepatitis B virus mutations, expression quantitative trait loci for PTPN 12, and their interactions in hepatocellular carcinoma Cancer Medicine 2016; 5(7): 1687 doi: 10.1002/cam4.712
37
Bo Chen, Juan Tang, Yun-Shan Guo, Yong Li, Zhi-Nan Chen, Jian-Li Jiang. Calpains are required for invasive and metastatic potentials of human HCC cellsCell Biology International 2013; 37(7): 643 doi: 10.1002/cbin.10062
38
Ugo Moens, Marijke Van Ghelue, Bernhard Ehlers. Are human polyomaviruses co-factors for cancers induced by other oncoviruses?Reviews in Medical Virology 2014; 24(5): 343 doi: 10.1002/rmv.1798
39
Dahai Wei, Yongyi Zeng, Xiaohua Xing, Hongzhi Liu, Minjie Lin, Xiao Han, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu. Proteome Differences between Hepatitis B Virus Genotype-B- and Genotype-C-Induced Hepatocellular Carcinoma Revealed by iTRAQ-Based Quantitative ProteomicsJournal of Proteome Research 2016; 15(2): 487 doi: 10.1021/acs.jproteome.5b00838
40
Moon S Chen Jr, Julie Dang. Hepatitis B among Asian Americans: Prevalence, progress, and prospects for controlWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(42): 11924-11930 doi: 10.3748/wjg.v21.i42.11924
41
Juan P. Cata, Maria Bauer, Telemate Sokari, María F. Ramirez, David Mason, Gregory Plautz, Andrea Kurz. Effects of surgery, general anesthesia, and perioperative epidural analgesia on the immune function of patients with non-small cell lung cancerJournal of Clinical Anesthesia 2013; 25(4): 255 doi: 10.1016/j.jclinane.2012.12.007
42
Reza Ghasemi, Seyed H. Ghaffari, Majid Momeny, Saeed Pirouzpanah, Mehdi Yousefi, Mohsen Malehmir, Kamran Alimoghaddam, Ardeshir Ghavamzadeh. Multitargeting and Antimetastatic Potentials of Silibinin in Human HepG-2 and PLC/PRF/5 Hepatoma CellsNutrition and Cancer 2013; 65(4): 590 doi: 10.1080/01635581.2013.770043
43
Milton J. Finegold, Dolores H. López-Terrada. Pathology of Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease2014; : 547 doi: 10.1007/978-3-642-54053-0_14
44
Wei Li, Jun Han, Hong Wu. Regulatory T-cells promote hepatitis B virus infection and hepatocellular carcinoma progressionChronic Diseases and Translational Medicine 2016; 2(2): 67 doi: 10.1016/j.cdtm.2016.09.001
45
De-Fei Hong, Ying-Bin Liu, Shu-You Peng, Jin-Zhong Pang, Zhi-Fei Wang, Jian Cheng, Guo-Liang Shen, Yuan-Biao Zhang. Management of hepatocellular carcinoma rupture in the caudate lobeWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(26): 8163-8169 doi: 10.3748/wjg.v21.i26.8163
46
Jing-Jing Han, Yu Chen, Yu-Chen Nan, Yong-Lin Yang. Extremely high titer of hepatitis B surface antigen antibodies in a primary hepatocellular carcinoma patient: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(28): 8492-8497 doi: 10.12998/wjcc.v9.i28.8492
47
Jae Hee Woo, Hee Jung Baik, Chi Hyo Kim, Rack Kyung Chung, Dong Yeon Kim, Guie Yong Lee, Eun Hee Chun. Effect of Propofol and Desflurane on Immune Cell Populations in Breast Cancer Patients: A Randomized TrialJournal of Korean Medical Science 2015; 30(10): 1503 doi: 10.3346/jkms.2015.30.10.1503
48
Salimur Rahman, Mobin Khan, Muhammad M Hussain, Shahidul Islam, Nooruddin Ahmed. Relationship between Hepatitis B Viral Deoxyribonucleic Acid Load and Hepatocellular CarcinomaEuroasian Journal of Hepato-Gastroenterology 2017; 7(1): 111 doi: 10.5005/jp-journals-10018-1228
49
Yuzhuo Wu, Junhe Zhang, Huaihong Zhang, Yufeng Zhai. Hepatitis B virus X protein mediates yes-associated protein 1 upregulation in hepatocellular carcinomaOncology Letters 2016; 12(3): 1971 doi: 10.3892/ol.2016.4885
50
Apostolos Koffas, Upkar Gill, Patrick Kennedy. Evidence-based Gastroenterology and Hepatology 4e2019; : 490 doi: 10.1002/9781119211419.ch33
51
Chong Li, Ji Wang, Hong Zhang, Mingao Zhu, Feifei Chen, Yufeng Hu, Hudan Liu, Hong Zhu. Interferon-stimulated Gene 15 (ISG15) is a trigger for tumorigenesis and metastasis of hepatocellular carcinomaOncotarget 2014; 5(18): 8429 doi: 10.18632/oncotarget.2316