BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Jiang JW, Chen XM, Chen XH, Zheng SS. Ginsenoside Rg3 inhibit hepatocellular carcinoma growth via intrinsic apoptotic pathway. World J Gastroenterol 2011; 17(31): 3605-3613 [PMID: 21987607 DOI: 10.3748/wjg.v17.i31.3605]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i31/3605.htm
Number Citing Articles
1
Weiwei Zhang, Xiaoxiong Zhao, Yuan Yuan, Fenglin Miao, Wengang Li, Shaoxia Ji, Xing Huang, Xinhua Chen, Tianan Jiang, David A. Weitz, Yujun Song. Microfluidic Synthesis of Multimode Au@CoFeB-Rg3 Nanomedicines and Their Cytotoxicity and Anti-Tumor EffectsChemistry of Materials 2020; 32(12): 5044 doi: 10.1021/acs.chemmater.0c00797
2
Qiyu Zheng, Zhidong Qiu, Zhiyuan Sun, Lingling Cao, Fuqiang Li, Da Liu, Donglu Wu. In Vitro Validation of Network Pharmacology Predictions: Ginsenoside Rg3 Inhibits Hepatocellular Carcinoma Cell Proliferation via SIRT2Natural Product Communications 2021; 16(4): 1934578X2110048 doi: 10.1177/1934578X211004826
3
Tae Young Park, Meegun Hong, Hotaik Sung, Sangyeol Kim, Ki Tae Suk. Effect of Korean Red Ginseng in chronic liver diseaseJournal of Ginseng Research 2017; 41(4): 450 doi: 10.1016/j.jgr.2016.11.004
4
Kexin Li, Kunmin Xiao, Shijie Zhu, Yong Wang, Wei Wang. Chinese Herbal Medicine for Primary Liver Cancer Therapy: Perspectives and ChallengesFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.889799
5
Yan Li, Yanmei Wang, Kai Niu, Xiewan Chen, Liqin Xia, Dingxi Lu, Rui Kong, Zhengtang Chen, Yuzhong Duan, Jianguo Sun. Clinical benefit from EGFR-TKI plus ginsenoside Rg3 in patients with advanced non-small cell lung cancer harboring EGFR active mutationOncotarget 2016; 7(43): 70535 doi: 10.18632/oncotarget.12059
6
Xiaoming Sun, Liying Cheng, Wankun Zhu, Changmin Hu, Rong Jin, Baoshan Sun, Yaoming Shi, Yuguang Zhang, Wenguo Cui. Use of ginsenoside Rg3-loaded electrospun PLGA fibrous membranes as wound cover induces healing and inhibits hypertrophic scar formation of the skinColloids and Surfaces B: Biointerfaces 2014; 115: 61 doi: 10.1016/j.colsurfb.2013.11.030
7
Maryam Nakhjavani, Jennifer E Hardingham, Helen M Palethorpe, Yoko Tomita, Eric Smith, Tim J Price, Amanda R Townsend. Ginsenoside Rg3: Potential Molecular Targets and Therapeutic Indication in Metastatic Breast CancerMedicines 2019; 6(1): 17 doi: 10.3390/medicines6010017
8
Padmanaban Mohanan, Sathiyamoorthy Subramaniyam, Ramya Mathiyalagan, Deok-Chun Yang. Molecular signaling of ginsenosides Rb1, Rg1, and Rg3 and their mode of actionsJournal of Ginseng Research 2018; 42(2): 123 doi: 10.1016/j.jgr.2017.01.008
9
WEN-JI SHANGGUAN, HE LI, YUE-HUI ZHANG. Induction of G2/M phase cell cycle arrest and apoptosis by ginsenoside Rf in human osteosarcoma MG-63 cells through the mitochondrial pathwayOncology Reports 2014; 31(1): 305 doi: 10.3892/or.2013.2815
10
Yonglin Gao, Guangfei Wang, Tong Wang, Guisheng Li, Jian Lin, Liqin Sun, Xuran Wu, Xilin Sun, Hongbo Wang, Chunmei Li, Jingwei Tian, Jing Zhu, Kezhou Wang, Susan Cho. A 26-week 20(S)-ginsenoside Rg3 oral toxicity study in Beagle dogsRegulatory Toxicology and Pharmacology 2020; 110: 104522 doi: 10.1016/j.yrtph.2019.104522
11
20(S)-Ginsenoside Rg3 Promotes HeLa Cell Apoptosis by Regulating AutophagyMolecules 2019; 24(20): 3655 doi: 10.3390/molecules24203655
12
Jisun Oh, Seong Bin Jeon, Yuri Lee, Hyeji Lee, Ju Kim, Bo Ra Kwon, Kang-Yeol Yu, Jeong-Dan Cha, Seung-Mi Hwang, Kyung-Min Choi, Yong-Seob Jeong. Fermented Red Ginseng Extract Inhibits Cancer Cell Proliferation and ViabilityJournal of Medicinal Food 2015; 18(4): 421 doi: 10.1089/jmf.2014.3248
13
Yu-Mi Shin, Hyun-Joo Jung, Woo-Yong Choi, Chang-Jin Lim. Antioxidative, anti-inflammatory, and matrix metalloproteinase inhibitory activities of 20(S)-ginsenoside Rg3 in cultured mammalian cell linesMolecular Biology Reports 2013; 40(1): 269 doi: 10.1007/s11033-012-2058-1
14
Di Liu, Fengguang Pan, Jiyun Liu, Ying Wang, Ting Zhang, Erlei Wang, Jingbo Liu. Individual and combined antioxidant effects of ginsenoside F2 and cyanidin-3-O-glucoside in human embryonic kidney 293 cellsRSC Adv. 2016; 6(84): 81092 doi: 10.1039/C6RA14831J
15
Yiying Bian, Gwang-Jin An, Keunyoung Kim, Thien Ngo, Sue Shin, Ok-Nam Bae, Kyung-Min Lim, Jin-Ho Chung. Ginsenoside Rg3, a component of ginseng, induces pro-thrombotic activity of erythrocytes via hemolysis-associated phosphatidylserine exposureFood and Chemical Toxicology 2019; 131: 110553 doi: 10.1016/j.fct.2019.05.061
16
Shen Hu, Yan Zhu, Xiangyang Xia, Xiaobo Xu, Fen Chen, Xudong Miao, Xinmei Chen. Ginsenoside Rg3 Prolongs Survival of the Orthotopic Hepatocellular Carcinoma Model by Inducing Apoptosis and Inhibiting AngiogenesisAnalytical Cellular Pathology 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3815786
17
Seohyun Lee, Mak-Soon Lee, Chong-Tai Kim, In-Hwan Kim, Yangha Kim. Ginsenoside Rg3 Reduces Lipid Accumulation with AMP-Activated Protein Kinase (AMPK) Activation in HepG2 CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2012; 13(5): 5729 doi: 10.3390/ijms13055729
18
Yanning Li, Zhigang Xiao, Bin Li, Kun Liu, Hui Wang, Jinsheng Qi, Yu Wang. Ginsenoside exhibits concentration-dependent dual effects on HepG2 cell proliferation via regulation of c-Myc and HNF-4αEuropean Journal of Pharmacology 2016; 792: 26 doi: 10.1016/j.ejphar.2016.10.017
19
YOUNG JU LEE, SANGCHUL LEE, JIN NYOUNG HO, SEOK-SOO BYUN, SUNG KYU HONG, SANG EUN LEE, EUNSIK LEE. Synergistic antitumor effect of ginsenoside Rg3 and cisplatin in cisplatin-resistant bladder tumor cell lineOncology Reports 2014; 32(5): 1803 doi: 10.3892/or.2014.3452
20
Zongyu Liu, Tongjun Liu, Wei Li, Jiannan Li, Cuizhu Wang, Kai Zhang. Insights into the antitumor mechanism of ginsenosides Rg3Molecular Biology Reports 2021; 48(3): 2639 doi: 10.1007/s11033-021-06187-2
21
Jong Hye Cheong, Hyeryung Kim, Min Jee Hong, Min Hye Yang, Jung Wha Kim, Hunseung Yoo, Heejung Yang, Jeong Hill Park, Sang Hyun Sung, Hong Pyo Kim, Jinwoong Kim. Stereoisomer-Specific Anticancer Activities of Ginsenoside Rg3 and Rh2 in HepG2 Cells: Disparity in Cytotoxicity and Autophagy-Inducing Effects Due to 20(S)-EpimersBiological ^|^ Pharmaceutical Bulletin 2015; 38(1): 102 doi: 10.1248/bpb.b14-00603
22
Tapan Kumar Giri. Breaking the Barrier of Cancer Through Liposome Loaded with PhytochemicalsCurrent Drug Delivery 2018; 16(1): 3 doi: 10.2174/1567201815666180918112139
23
Gajula Prabhakar, K. Swetha, Akhtar Rasool, Fransiska Sri Herwahyu Krismastuti. In vitro biological evaluation of Steroidal Saponins from seeds of Crotalaria verrucosa L. for cancer studiesEnvironmental Advances 2024; 15: 100471 doi: 10.1016/j.envadv.2023.100471
24
Meng‑Yao Sun, Ya‑Nan Song, Miao Zhang, Chun‑Yan Zhang, Li‑Jun Zhang, Hong Zhang. Ginsenoside Rg3 inhibits the migration and invasion of liver cancer cells by increasing the protein expression of ARHGAP9Oncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9701
25
Xue Wang, Hua‐Ying Xia, Hong‐You Qin, Xiang‐Ping Kang, Hai‐Yan Hu, Jing Zheng, Jia‐Ye Jiang, Ling‐Ai Yao, Yan‐Wu Xu, Tong Zhang, Xue‐Li Zhang. 20(S)‐protopanaxadiol induces apoptosis in human umbilical vein endothelial cells by activating the PERK‐eIF2alpha‐ATF4 signaling pathwayJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(4): 5085 doi: 10.1002/jcb.27785
26
Yuzhu Wang, Guoping Li, Tingting Chen, Wei Wu, Zhiping Yan, Xiaoyu Li. Anticancer effect and molecular mechanism of ginsenoside Rg3 in various cancer typesIntelligent Pharmacy 2023; 1(2): 52 doi: 10.1016/j.ipha.2023.04.012
27
Tae-Gyu Lim, Charles C. Lee, Zigang Dong, Ki Won Lee. Ginsenosides and their metabolites: a review of their pharmacological activities in the skinArchives of Dermatological Research 2015; 307(5): 397 doi: 10.1007/s00403-015-1569-8
28
Ningning Zheng, Jianye Dai, Huijuan Cao, Shujun Sun, Junwei Fang, Qianhua Li, Shibing Su, Yongyu Zhang, Mingfeng Qiu, Shuang Huang. Current Understanding on Antihepatocarcinoma Effects of Xiao Chai Hu Tang and Its ConstituentsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/529458
29
Hua Luo, Chi Teng Vong, Hanbin Chen, Yan Gao, Peng Lyu, Ling Qiu, Mingming Zhao, Qiao Liu, Zehua Cheng, Jian Zou, Peifen Yao, Caifang Gao, Jinchao Wei, Carolina Oi Lam Ung, Shengpeng Wang, Zhangfeng Zhong, Yitao Wang. Naturally occurring anti-cancer compounds: shining from Chinese herbal medicineChinese Medicine 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13020-019-0270-9
30
Chang-Jin Lim, Woo-Yong Choi, Hyun-Joo Jung. Stereoselective Skin Anti-photoaging Properties of Ginsenoside Rg3 in UV-B-Irradiated KeratinocytesBiological and Pharmaceutical Bulletin 2014; 37(10): 1583 doi: 10.1248/bpb.b14-00167
31
Mengyao Sun, Ying Ye, Ling Xiao, Xinya Duan, Yongming Zhang, Hong Zhang. Anticancer effects of ginsenoside Rg3 (Review)International Journal of Molecular Medicine 2017; 39(3): 507 doi: 10.3892/ijmm.2017.2857
32
Jun-Rong Du, Fang-Yi Long, Chu Chen. Natural Products and Cancer Signaling: Isoprenoids, Polyphenols and FlavonoidsThe Enzymes 2014; 36: 95 doi: 10.1016/B978-0-12-802215-3.00006-9
33
Mingxia Lu, Zhenghua Fei, Ganlu Zhang. Synergistic anticancer activity of 20(S)-Ginsenoside Rg3 and Sorafenib in hepatocellular carcinoma by modulating PTEN/Akt signaling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 97: 1282 doi: 10.1016/j.biopha.2017.11.006
34
Feng Wang, Yoon Seok Roh. Mitochondrial connection to ginsenosidesArchives of Pharmacal Research 2020; 43(10): 1031 doi: 10.1007/s12272-020-01279-2
35
Keungmo Yang, Tom Ryu, Beom Sun Chung. A Meta-Analysis of Preclinical Studies to Investigate the Effect of Panax ginseng on Alcohol-Associated Liver DiseaseAntioxidants 2023; 12(4): 841 doi: 10.3390/antiox12040841
36
Konrad Kleszczyński, Tobias W. Fischer. Development of a short-term human full-thickness skin organ culture model in vitro under serum-free conditionsArchives of Dermatological Research 2012; 304(7): 579 doi: 10.1007/s00403-012-1239-z
37
Bingqiang Li, Guofeng Qu. Inhibition of the hypoxia-induced factor-1α and vascular endothelial growth factor expression through ginsenoside Rg3 in human gastric cancer cellsJournal of Cancer Research and Therapeutics 2019; 15(7): 1642 doi: 10.4103/jcrt.JCRT_77_17
38
FEI HUANG, YA-NAN LI, FEI YIN, YUN-TAO WU, DONG-XU ZHAO, YE LI, YUN-FENG ZHANG, QING-SAN ZHU. Ginsenoside Rb1 inhibits neuronal apoptosis and damage, enhances spinal aquaporin 4 expression and improves neurological deficits in rats with spinal cord ischemia-reperfusion injuryMolecular Medicine Reports 2015; 11(5): 3565 doi: 10.3892/mmr.2015.3162
39
Yeryeon Jung, Keunyoung Kim, Yiying Bian, Thien Ngo, Ok-Nam Bae, Kyung-Min Lim, Jin-Ho Chung. Ginsenoside Rg3 disrupts actin-cytoskeletal integrity leading to contractile dysfunction and apoptotic cell death in vascular smooth muscleFood and Chemical Toxicology 2018; 118: 645 doi: 10.1016/j.fct.2018.06.015
40
Xiao-Huang Xu, Ting Li, Chi Fong, Xiuping Chen, Xiao-Jia Chen, Yi-Tao Wang, Ming-Qing Huang, Jin-Jian Lu. Saponins from Chinese Medicines as Anticancer AgentsMolecules 2016; 21(10): 1326 doi: 10.3390/molecules21101326
41
YOON JI CHOI, HYUN JOO LEE, DONG WAN KANG, IN HO HAN, BYUNG KWAN CHOI, WON HO CHO. Ginsenoside Rg3 induces apoptosis in the U87MG human glioblastoma cell line through the MEK signaling pathway and reactive oxygen speciesOncology Reports 2013; 30(3): 1362 doi: 10.3892/or.2013.2555
42
Ju-Yeon Lee, Kyung Hee Jung, Michael J. Morgan, Yi-Rae Kang, Hee-Seung Lee, Gi-Bang Koo, Soon-Sun Hong, Sung Won Kwon, You-Sun Kim. Sensitization of TRAIL-Induced Cell Death by 20(S)-Ginsenoside Rg3 via CHOP-Mediated DR5 Upregulation in Human Hepatocellular Carcinoma CellsMolecular Cancer Therapeutics 2013; 12(3): 274 doi: 10.1158/1535-7163.MCT-12-0054
43
YUN LUO, PING ZHANG, HAN-QING ZENG, SHI-FENG LOU, DAO-XIN WANG. Ginsenoside Rg3 induces apoptosis in human multiple myeloma cells via the activation of Bcl-2-associated X proteinMolecular Medicine Reports 2015; 12(3): 3557 doi: 10.3892/mmr.2015.3802
44
Jingjing Zhang, Yangliu Tong, Xun Lu, Fangming Dong, Xiaoxuan Ma, Shiyu Yin, Ying He, Yonghong Liu, Qingchao Liu, Daidi Fan. A derivant of ginsenoside CK and its inhibitory effect on hepatocellular carcinomaLife Sciences 2022; 304: 120698 doi: 10.1016/j.lfs.2022.120698
45
Gereltuya Renchinkhand, Urgamal Magsar, Hyoung Churl Bae, Suk-Ho Choi, Myoung Soo Nam. Identification of β-Glucosidase Activity of Lentilactobacillus buchneri URN103L and Its Potential to Convert Ginsenoside Rb1 from Panax ginsengFoods 2022; 11(4): 529 doi: 10.3390/foods11040529
46
Wenhong Wang, Ke Li, Weihua Xiao. The pharmacological role of Ginsenoside Rg3 in liver diseases: A review on molecular mechanismsJournal of Ginseng Research 2024; 48(2): 129 doi: 10.1016/j.jgr.2023.11.004
47
Nguyen Huu Tung, Takuhiro Uto, Osamu Morinaga, Young Ho Kim, Yukihiro Shoyama. Pharmacological Effects of Ginseng on Liver Functions and Diseases: A MinireviewEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012: 1 doi: 10.1155/2012/173297
48
Jae Sik Yu, Hyun-Soo Roh, Kwan-Hyuck Baek, Seul Lee, Sil Kim, Hae Min So, Eunjung Moon, Changhyun Pang, Tae Su Jang, Ki Hyun Kim. Bioactivity-guided isolation of ginsenosides from Korean Red Ginseng with cytotoxic activity against human lung adenocarcinoma cellsJournal of Ginseng Research 2018; 42(4): 562 doi: 10.1016/j.jgr.2018.02.004
49
Qing Yang, Ning Cai, Daobiao Che, Xing Chen, Dongliang Wang. Ginsenoside Rg3 inhibits the biological activity of SGC‐7901Food Science & Nutrition 2020; 8(8): 4151 doi: 10.1002/fsn3.1707
50
Xiaoxiong Zhao, Junmei Wang, Yujun Song, Xinhua Chen. Synthesis of nanomedicines by nanohybrids conjugating ginsenosides with auto-targeting and enhanced MRI contrast for liver cancer therapyDrug Development and Industrial Pharmacy 2018; 44(8): 1307 doi: 10.1080/03639045.2018.1449853
51
Yu-Fang He, Min-Lun Nan, Jia-Ming Sun, Zhao-Jie Meng, Wei Li, Ming Zhang. Design, synthesis and cytotoxicity of cell death mechanism of rotundic acid derivativesBioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2013; 23(9): 2543 doi: 10.1016/j.bmcl.2013.03.005
52
Yasushi Rino, Norio Yukawa, Naoto Yamamoto. Does herbal medicine reduce the risk of hepatocellular carcinoma?World Journal of Gastroenterology 2015; 21(37): 10598-10603 doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10598
53
Chunmei Li, Zhezhe Wang, Guisheng Li, Zhenhua Wang, Jianrong Yang, Yanshen Li, Hongtao Wang, Haizhu Jin, Junhua Qiao, Hongbo Wang, Jingwei Tian, Albert W. Lee, Yonglin Gao. Acute and repeated dose 26-week oral toxicity study of 20(S)-ginsenoside Rg3 in Kunming mice and Sprague–Dawley ratsJournal of Ginseng Research 2020; 44(2): 222 doi: 10.1016/j.jgr.2018.10.001
54
Yan Li, Tao Yang, Jing Li, Hong-Ling Hao, Su-Yun Wang, Jie Yang, Jian-Min Luo. Inhibition of multiple myeloma cell proliferation by ginsenoside Rg3 via reduction in the secretion of IGF-1Molecular Medicine Reports 2016; 14(3): 2222 doi: 10.3892/mmr.2016.5475
55
Le-Yi Zhang, Jun-Gang Zhang, Xue Yang, Mao-Hua Cai, Cheng-Wu Zhang, Zhi-Ming Hu. Targeting Tumor Immunosuppressive Microenvironment for the Prevention of Hepatic Cancer: Applications of Traditional Chinese Medicines in Targeted DeliveryCurrent Topics in Medicinal Chemistry 2020; 20(30): 2789 doi: 10.2174/1568026620666201019111524
56
Zhe Sui, Dayun Sui, Min Li, Qian Yu, Hongjun Li, Yichuan Jiang. Ginsenoside Rg3 has effects comparable to those of ginsenoside re on diabetic kidney disease prevention in db/db mice by regulating inflammation, fibrosis and PPARγMolecular Medicine Reports 2023; 27(4) doi: 10.3892/mmr.2023.12971
57
Zunera Chauhdary, Muhammad Ajmal Shah, Malik Hassan Mehmood, Uzma Saleem, Azhar Rasul, Ghulam Mujtaba Shah, Ajmal Khan, Ahmed Al-Harrasi, Shabnoor Iqbal, Shabana Bibi. Phytonutrients in the Treatment of Gastrointestinal Cancer2023; : 159 doi: 10.2174/9789815049633123010010
58
JOON-SEOK CHOI, KYUNG-SOO CHUN, JUTHIKA KUNDU, JOYDEB KUMAR KUNDU. Biochemical basis of cancer chemoprevention and/or chemotherapy with ginsenosides (Review)International Journal of Molecular Medicine 2013; 32(6): 1227 doi: 10.3892/ijmm.2013.1519
59
Liying Cheng, Xiaoming Sun, Changmin Hu, Rong Jin, Baoshan Sun, Yaoming Shi, Wenguo Cui, Yuguang Zhang, Andrzej T. Slominski. In Vivo Early Intervention and the Therapeutic Effects of 20(S)-Ginsenoside Rg3 on Hypertrophic Scar FormationPLoS ONE 2014; 9(12): e113640 doi: 10.1371/journal.pone.0113640
60
Zhe Deng, Xiao-Yan Xu, Fenny Yunita, Qing Zhou, Yong-Rong Wu, Yu-Xing Hu, Zhi-Qi Wang, Xue-Fei Tian. Synergistic anti-liver cancer effects of curcumin and total ginsenosidesWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2020; 12(10): 1091-1103 doi: 10.4251/wjgo.v12.i10.1091
61
Jiali Yang, Lifeng Zhang, Xiaojuan Peng, Shuai Zhang, Shuwen Sun, Qiteng Ding, Chuanbo Ding, Wencong Liu. Polymer-Based Wound Dressings Loaded with Ginsenoside Rg3Molecules 2023; 28(13): 5066 doi: 10.3390/molecules28135066
62
Karuppaiya Palaniyandi, Shenghua Wang, Fang Chen. Medicinal Plants - Recent Advances in Research and Development2016; : 327 doi: 10.1007/978-981-10-1085-9_14
63
Qian Mao, Ping-Hu Zhang, Qiang Wang, Song-Lin Li. Ginsenoside F2 induces apoptosis in humor gastric carcinoma cells through reactive oxygen species-mitochondria pathway and modulation of ASK-1/JNK signaling cascade in vitro and in vivoPhytomedicine 2014; 21(4): 515 doi: 10.1016/j.phymed.2013.10.013
64
Liying Cheng, Xiaoming Sun, Changmin Hu, Rong Jin, Baoshan Sun, Yaoming Shi, Lu Zhang, Wenguo Cui, Yuguang Zhang. In vivo inhibition of hypertrophic scars by implantable ginsenoside-Rg3-loaded electrospun fibrous membranesActa Biomaterialia 2013; 9(12): 9461 doi: 10.1016/j.actbio.2013.07.040
65
Hee-jae Jang, Sang-A Lee, Sin Seong, Sungsu Kim, Gajin Han. Combined Treatment for Lung Metastasis from Hepatocellular Carcinoma: A Case ReportEXPLORE 2018; 14(5): 385 doi: 10.1016/j.explore.2017.11.004
66
LIANG CHANG, BINGJIE HUO, YALEI LV, YUDONG WANG, WEI LIU. Ginsenoside Rg3 enhances the inhibitory effects of chemotherapy on esophageal squamous cell carcinoma in miceMolecular and Clinical Oncology 2014; 2(6): 1043 doi: 10.3892/mco.2014.355