BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kim SH, Moon JS, Youn YH, Lee KM, Lee SJ. Management of the complications of endoscopic submucosal dissection. World J Gastroenterol 2011; 17(31): 3575-3579 [PMID: 21987602 DOI: 10.3748/wjg.v17.i31.3575]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i31/3575.htm
Number Citing Articles
1
Eun Jeong Gong, Do Hoon Kim, Hwoon-Yong Jung, Hyun Lim, Ji Yong Ahn, Kwi-Sook Choi, Jeong Hoon Lee, Kee Don Choi, Ho June Song, Gin Hyug Lee, Jin-Ho Kim, Seunghee Baek. Pneumonia After Endoscopic Resection for Gastric NeoplasmDigestive Diseases and Sciences 2014; 59(11): 2742 doi: 10.1007/s10620-014-3223-2
2
David Nicolás-Pérez. Disección submucosa endoscópica, ¿solo para endoscopistas expertos?Gastroenterología y Hepatología 2012; 35(5): 344 doi: 10.1016/j.gastrohep.2011.12.010
3
Alessandro Repici, Angelo Zullo, Andrea Anderloni, Cesare Hassan. GI Endoscopic Emergencies2016; : 257 doi: 10.1007/978-1-4939-3085-2_19
4
Jinju Choi, Soo-Jeong Cho, Sang-Hoon Na, Ayoung Lee, Jue Lie Kim, Hyunsoo Chung, Sang Gyun Kim. Use of direct oral anticoagulants does not significantly increase delayed bleeding after endoscopic submucosal dissection for early gastric neoplasmsScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-88656-z
5
Ji Xiong, Shujie Lai, Piyun Zhang, Qing Li, Yanling Wei, Yang Yang, Tao Wang, Lei Liu, Xiangyu Ma, Dongfeng Chen. Rebamipide Plus Proton Pump Inhibitor Versus Proton Pump Inhibitor Alone in the Treatment of Endoscopic Submucosal Dissection-Induced Gastric UlcerMedicine 2014; 93(12): e64 doi: 10.1097/MD.0000000000000064
6
Mehmet Zeki Buldanlı, Oktay Yener. Endoscopic Resection of Upper Gastrointestinal Subepithelial Tumours: Our Clinical Experience and ResultsPrague Medical Report 2022; 123(1): 20 doi: 10.14712/23362936.2022.2
7
Naomi Kakushima, Masaki Tanaka, Hiroaki Sawai, Kenichiro Imai, Noboru Kawata, Tomoko Hagiwara, Toshitatsu Takao, Kinichi Hotta, Yuichiro Yamaguchi, Kohei Takizawa, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono. Gastric obstruction after endoscopic submucosal dissectionUnited European Gastroenterology Journal 2013; 1(3): 184 doi: 10.1177/2050640613490288
8
Linfu Zheng, Liping Jiang, Dazhou Li, Longping Chen, Chuanshen Jiang, Longke Xie, Linxin Zhou, Jianxiao Huang, Meiyan Liu, Wen Wang. Antimicrobial prophylaxis in patients undergoing endoscopic mucosal resection for 10- to 20-mm colorectal polyps: A randomized prospective studyMedicine 2022; 101(50): e31440 doi: 10.1097/MD.0000000000031440
9
David Friedel, Stavros Nicholas Stavropoulos. Introduction of endoscopic submucosal dissection in the WestWorld Journal of Gastrointestinal Endoscopy 2018; 10(10): 225-238 doi: 10.4253/wjge.v10.i10.225
10
RYOHEI UEHARA, HAJIME ISOMOTO, HITOMI MINAMI, NAOYUKI YAMAGUCHI, KEN OHNITA, TATSUKI ICHIKAWA, FUMINAO TAKESHIMA, SABURO SHIKUWA, KAZUHIKO NAKAO. Characteristics of gastrointestinal symptoms and function following endoscopic submucosal dissection and treatment of the gastrointestinal symptoms using rikkunshitoExperimental and Therapeutic Medicine 2013; 6(5): 1083 doi: 10.3892/etm.2013.1299
11
Naomi Kakushima, Tomoko Hagiwara, Masaki Tanaka, Hiroaki Sawai, Noboru Kawata, Kohei Takizawa, Kenichiro Imai, Toshitatsu Takao, Kinichi Hotta, Yuichiro Yamaguchi, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono. Endoscopic submucosal dissection for early gastric cancer in cases preoperatively contraindicated for endoscopic treatmentUnited European Gastroenterology Journal 2013; 1(6): 453 doi: 10.1177/2050640613508550
12
Qi-Sheng Zhang, Bing Han, Jian-Hua Xu, Peng Gao, Yu-Cui Shen. Antimicrobial prophylaxis in patients with colorectal lesions undergoing endoscopic resectionWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(15): 4715-4721 doi: 10.3748/wjg.v21.i15.4715