BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li JQ, Chen J, Liu NN, Yang L, Zeng Y, Wang B, Wang XR. Ku80 gene G-1401T promoter polymorphism and risk of gastric cancer. World J Gastroenterol 2011; 17(16): 2131-2136 [PMID: 21547134 DOI: 10.3748/wjg.v17.i16.2131]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i16/2131.htm
Number Citing Articles
1
Michaela Medová, Matúš Medo, Lusine Hovhannisyan, Carmen Muñoz-Maldonado, Daniel M. Aebersold, Yitzhak Zimmer. DNA-PK in human malignant disorders: Mechanisms and implications for pharmacological interventionsPharmacology & Therapeutics 2020; 215: 107617 doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107617
2
Li‐Xiang Yu, Li‐Yuan Liu, Yu‐Juan Xiang, Fei Wang, Fei Zhou, Shu‐Ya Huang, Chao Zheng, Chun‐Miao Ye, Wen‐Zhong Zhou, Geng‐Shen Yin, Jia‐Lin Zhang, Shu‐De Cui, Fu‐Guo Tian, Zhi‐Min Fan, Cui‐Zhi Geng, Xu‐Chen Cao, Zhen‐Lin Yang, Xiang Wang, Hong Liang, Shu Wang, Hong‐Chuan Jiang, Xue‐Ning Duan, Hai‐Bo Wang, Guo‐Lou Li, Qi‐Tang Wang, Jian‐Guo Zhang, Feng Jin, Jin‐Hai Tang, Liang Li, Shi‐Guang Zhu, Wen‐Shu Zuo, Zhong‐Bing Ma, Zhi‐Gang Yu. XRCC5/6 polymorphisms and their interactions with smoking, alcohol consumption, and sleep satisfaction in breast cancer risk: A Chinese multi‐center study Cancer Medicine 2021; 10(8): 2752 doi: 10.1002/cam4.3847
3
Brock Sishc, Anthony Davis. The Role of the Core Non-Homologous End Joining Factors in Carcinogenesis and CancerCancers 2017; 9(7): 81 doi: 10.3390/cancers9070081
4
Fengying Zhou, Haixia Zhu, Dewei Luo, Meilin Wang, Xiao Dong, Yan Hong, Bo Lu, Yan Zhou, Jianwei Zhou, Zhengdong Zhang, Weida Gong. A Functional Polymorphism in Pre-miR-146a Is Associated with Susceptibility to Gastric Cancer in a Chinese PopulationDNA and Cell Biology 2012; 31(7): 1290 doi: 10.1089/dna.2011.1596
5
Rashmi Panigrahi, J. N. Mark Glover. Structural insights into DNA double-strand break signalingBiochemical Journal 2021; 478(1): 135 doi: 10.1042/BCJ20200066
6
Xiao-Mei Zhao, Jie Chen, Li Yang, Xuan Luo, Lin-Lin Xu, Dong-Xiao Liu, Su-Lan Zhai, Ping Li, Xue-Rong Wang. Association between <italic>IRS-2</italic> G1057D polymorphism and risk of gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2012; 4(1): 9-15 doi: 10.4251/wjgo.v4.i1.9