BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li Y, Li B, Zhang Y, Xiang CP, Li YY, Wu XL. Serial observations on an orthotopic gastric cancer model constructed using improved implantation technique. World J Gastroenterol 2011; 17(11): 1442-1447 [PMID: 21472102 DOI: 10.3748/wjg.v17.i11.1442]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i11/1442.htm
Number Citing Articles
1
Ming Wang, Jing Sang, Yanhua Ren, Kejia Liu, Xinyi Liu, Jian Zhang, Haolu Wang, Jian Wang, Amir Orian, Jie Yang, Jing Yi. SENP3 regulates the global protein turnover and the Sp1 level via antagonizing SUMO2/3-targeted ubiquitination and degradationProtein & Cell 2016; 7(1): 63 doi: 10.1007/s13238-015-0216-7
2
Ge Wang, Yan-Xia Huang, Rui Zhang, Li-Dan Hou, Hui Liu, Xiao-Yu Chen, Jin-Shui Zhu, Jing Zhang. Toosendanin suppresses oncogenic phenotypes of human gastric carcinoma SGC-7901 cells partly via miR-200a-mediated downregulation of β-catenin pathwayInternational Journal of Oncology 2017; 51(5): 1563 doi: 10.3892/ijo.2017.4139
3
Kazuyoshi Yanagihara, Misato Takigahira, Takanori Kubo, Takahiro Ochiya, Tetsuya Hamaguchi, Yasuhiro Matsumura. Marked antitumor effect of NK012, a SN-38-incorporating micelle formulation, in a newly developed mouse model of liver metastasis resulting from gastric cancerTherapeutic Delivery 2014; 5(2): 129 doi: 10.4155/tde.13.143
4
Ming-Jie Zheng, Jue Wang, Yuan-Wen Chen, Lu Xu, Dan-Dan Xue, Wei Fu, Yi-Fen Zhang, Qing Du, Yi Zhao, Li-Jun Ling, Qiang Ding, Xiao-An Liu, Xiao-Ming Zha, Wei Zheng, Tian-Song Xia, Shui Wang. A novel mouse model of gastric cancer with human gastric microenvironmentCancer Letters 2012; 325(1): 108 doi: 10.1016/j.canlet.2012.06.011
5
Rossella Reddavid, Simona Corso, Daniel Moya-Rull, Silvia Giordano, Maurizio Degiuli. Patient-Derived Orthotopic Xenograft models in gastric cancer: a systematic reviewUpdates in Surgery 2020; 72(4): 951 doi: 10.1007/s13304-020-00751-4
6
YAN LI, ZHONG XU, BO LI, ZHENGZHENG ZHANG, HONGCHUN LUO, YUANHU WANG, ZHIZHONG LU, XIAOLING WU. Epigenetic silencing of miRNA-9 is correlated with promoter-proximal CpG island hypermethylation in gastric cancer in vitro and in vivoInternational Journal of Oncology 2014; 45(6): 2576 doi: 10.3892/ijo.2014.2667
7
Zhuojun PENG, Jing TAN, Yupan CHEN, Huan ZHAO, Junlin SHI, Yaping LIN. Effect of moxibustion on survival status and nutritional metabolic factor in tumor-bearing rats with gastric cancerWorld Journal of Acupuncture - Moxibustion 2019; 29(3): 210 doi: 10.1016/j.wjam.2019.08.009
8
Yan-hua Ren, Ke-jia Liu, Ming Wang, Ya-nan Yu, Kai Yang, Qin Chen, Bin Yu, Wei Wang, Qi-wei Li, Jian Wang, Zhao-yuan Hou, Jing-yuan Fang, Edward T. Yeh, Jie Yang, Jing Yi. De-SUMOylation of FOXC2 by SENP3 promotes the epithelial-mesenchymal transition in gastric cancer cellsOncotarget 2014; 5(16): 7093 doi: 10.18632/oncotarget.2197
9
Huan Zhao, Ya-ping Lin, Jing Tan, Yu-pan Chen, Li-zhi Ouyang, Zhuo-jun Peng, Jun-lin Shi. Effect of moxibustion on VEGF and EGF expressions in tumor tissues of rats with gastric tumorJournal of Acupuncture and Tuina Science 2019; 17(3): 155 doi: 10.1007/s11726-019-1106-y