BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gao Z, Liu FJ, Liu L, Zhou TY, Lei J, Xu L, Liu C, Dai J, Chen EQ, Tang H. Application of hepatitis B virus replication mouse model. World J Gastroenterol 2010; 16(16): 1979-1985 [PMID: 20419834 DOI: 10.3748/wjg.v16.i16.1979]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v16/i16/1979.htm
Number Citing Articles
1
Qiaoling Zhou, Feijun Huang, Lanlan Chen, Enqiang Chen, Lang Bai, Xing Cheng, Min He, Hong Tang. RPB5-Mediating Protein Suppresses Hepatitis B Virus (HBV) Transcription and Replication by Counteracting the Transcriptional Activation of Hepatitis B virus X Protein in HBV Replication Mouse ModelJundishapur Journal of Microbiology 2015; 8(9) doi: 10.5812/jjm.21936
2
Lingyao Du, Yuanji Ma, Miao Liu, Libo Yan, Hong Tang. Peroxisome Proliferators Activated Receptor (PPAR) agonists activate hepatitis B virus replication in vivoVirology Journal 2017; 14(1) doi: 10.1186/s12985-017-0765-x
3
Yan-Xiu Ma, Zhi-Wei Song, Xu Teng, Li-Juan Fu, Mei-Li Hao, Si-Jia Chen, Wei-Zhen Xu, Hong-Xi Gu. Successful establishment and evaluation of a new animal model for studying the hepatitis B virus YVDD mutantArchives of Virology 2013; 158(4): 785 doi: 10.1007/s00705-012-1550-1
4
Lingyao Du, Menghan Liu, Miao Liu, Taoyou Zhou, Xing Cheng, Cong Liu, Hong Tang. The Prevalence and Replication Capacity of a Tibetan Dominant HBV Strain, C/D RecombinantBioMed Research International 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/8415907
5
Jie Dai, En-Qiang Chen, Lang Bai, Dao-Yin Gong, Qiao-Ling Zhou, Xing Cheng, Fei-Jun Huang, Hong Tang. Biological characteristics of the rtA181T/sW172* mutant strain of Hepatitis B virus in animal modelVirology Journal 2012; 9(1) doi: 10.1186/1743-422X-9-280
6
Ming-fa Chen, Yong Lin, You-chen Xia, Chan Sun, Xue-mei Feng, Meng-ji Lu, Dong-liang Yang, Jun Wu. Establishment and application of hepatitis B virus persistent replication model in IFNAR−/− mouseJournal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences] 2013; 33(3): 392 doi: 10.1007/s11596-013-1130-y