BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Christos Zavos, Jannis Kountouras, Lemonia Skoura, Georgios Sakkias, Efthimia Parapanisiou. Mitogen-activated protein kinase (MAPK) intracellular signalling in the aqueous humour activated by Helicobacter pylori may have a role in glaucomaMedical Hypotheses 2007; 68(4): 928 doi: 10.1016/j.mehy.2006.10.005
2
Jae Jeong Yang, Lisa Y. Cho, Kwang-Pil Ko, Aesun Shin, Seung Hyun Ma, Bo Youl Choi, Dong Soo Han, Kyu Sang Song, Yong Sung Kim, Jong-Young Lee, Bok Ghee Han, Soung-Hoon Chang, Hai-Rim Shin, Daehee Kang, Keun-Young Yoo, Sue K. Park, Deodutta Roy. Genetic Susceptibility on CagA-Interacting Molecules and Gene-Environment Interaction with Phytoestrogens: A Putative Risk Factor for Gastric CancerPLoS ONE 2012; 7(2): e31020 doi: 10.1371/journal.pone.0031020
3
Ying Wang, Bo Liu, Yue-hua Gong, Yuan Yuan. Susceptibility to allitridi of Helicobacter pylori with different genotypes in gastric diseasesChinese Journal of Cancer Research 2008; 20(4): 268 doi: 10.1007/s11670-008-0268-9
4
Li Zhou, Jie-Shi Zhang, Jian-Chun Yu, Quan-Cai Cui, Wei-Xun Zhou, Wei-Ming Kang, Zhi-Qiang Ma. Negative Association of c-fos Expression as a Favorable Prognostic Indicator in Gastric CancerArchives of Medical Research 2010; 41(3): 201 doi: 10.1016/j.arcmed.2010.04.009
5
Li-Ping Liu, Xi-Ping Sheng, Tian-Kui Shuai, Yong-Xun Zhao, Bin Li, Yu-Min Li. <i>Helicobacter pylori</i> promotes invasion and metastasis of gastric cancer by enhancing heparanase expressionWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(40): 4565-4577 doi: 10.3748/wjg.v24.i40.4565
6
Yong Luo, Jeffrey W. Pollard, Arturo Casadevall. Fcγ Receptor Cross-linking Stimulates Cell Proliferation of Macrophages via the ERK PathwayJournal of Biological Chemistry 2010; 285(6): 4232 doi: 10.1074/jbc.M109.037168
7
Liping Liu, Yongxun Zhao, Guangrui Fan, Tiankui Shuai, Bin Li, Yumin Li. Helicobacter�pylori infection enhances heparanase leading to cell proliferation via mitogen‑activated protein kinase signalling in human gastric cancer cellsMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.9558
8
Bow Ho, Vinod Vijay Subhash. Inflammation and proliferation – a causal event of host response to Helicobacter pylori infectionMicrobiology 2015; 161(6): 1150 doi: 10.1099/mic.0.000066
9
Raquel Tavares, Sushil Kumar Pathak, Ivo G. Boneca. Helicobacter pylori Protein JHP0290 Exhibits Proliferative and Anti-Apoptotic Effects in Gastric Epithelial CellsPLOS ONE 2015; 10(4): e0124407 doi: 10.1371/journal.pone.0124407
10
Niluka Gunawardhana, Sungil Jang, Yun Hui Choi, Youngmin A. Hong, Yeong-Eui Jeon, Aeryun Kim, Hanfu Su, Ji-Hye Kim, Yun-Jung Yoo, D. Scott Merrell, Jinmoon Kim, Jeong-Heon Cha. Helicobacter pylori-Induced HB-EGF Upregulates Gastrin Expression via the EGF Receptor, C-Raf, Mek1, and Erk2 in the MAPK PathwayFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2018; 7 doi: 10.3389/fcimb.2017.00541
11
William Ka Kei Wu, Joseph Joe Yiu Sung, Le Yu, Zhi Jie Li, Kent Man Chu, Chi Hin Cho. Constitutive hypophosphorylation of extracellular signal-regulated kinases-1/2 and down-regulation of c-Jun in human gastric adenocarcinomaBiochemical and Biophysical Research Communications 2008; 373(2): 330 doi: 10.1016/j.bbrc.2008.06.025
12
YONGXUN ZHAO, YUMIN LI, JIAN HAN, TAO LIU, QUANLIN GUAN, PENG ZHAO, LINGYUN GUO, KAIKUN LIU, DONGQIANG HE. Helicobacter pylori enhances CIP2A expression and cell proliferation via JNK2/ATF2 signaling in human gastric cancer cellsInternational Journal of Molecular Medicine 2014; 33(3): 703 doi: 10.3892/ijmm.2014.1615
13
Liping Tao, Hai Zou, Zhimin Huang. Effects ofHelicobacter pyloriand Heat Shock Protein 70 on the Proliferation of Human Gastric Epithelial CellsGastroenterology Research and Practice 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/794342