BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yao XX, Jiang SL, Yao DM. Current research of hepatic cirrhosis in China. World J Gastroenterol 2005; 11(5): 617-622 [PMID: 15655809 DOI: 10.3748/wjg.v11.i5.617]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v11/i5/617.htm
Number Citing Articles
1
Hualin Wang, Wat-Hung Sit, George Lim Tipoe, Jennifer Man-Fan Wan. Differential protective effects of extra virgin olive oil and corn oil in liver injury: A proteomic studyFood and Chemical Toxicology 2014; 74: 131 doi: 10.1016/j.fct.2014.09.002
2
Naeem Ullah, Mian Adnan Kakakhel, Israr Khan, Mian Gul Hilal, Zha Lajia, Yanrui Bai, Wasim Sajjad, Li Yuxi, Habib Ullah, Hailah M. Almohaimeed, Faisal Al-Sarraj, Rasha Assiri, Waheeb S. Aggad, Nada Abdullah Alharbi, Areej Mohammed Alshehri, Guanlan Liu, Hui Sun, Chunjiang Zhang. Structural and compositional segregation of the gut microbiota in HCV and liver cirrhotic patients: A clinical pilot studyMicrobial Pathogenesis 2022; 171: 105739 doi: 10.1016/j.micpath.2022.105739
3
Liwei Wu, Qinghui Zhang, Wenhui Mo, Jiao Feng, Sainan Li, Jingjing Li, Tong Liu, Shizan Xu, Wenwen Wang, Xiya Lu, Qiang Yu, Kan Chen, Yujing Xia, Jie Lu, Ling Xu, Yingqun Zhou, Xiaoming Fan, Chuanyong Guo. Quercetin prevents hepatic fibrosis by inhibiting hepatic stellate cell activation and reducing autophagy via the TGF-β1/Smads and PI3K/Akt pathwaysScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-09673-5
4
Yanying Gao, Hua Liu, Fei Tang, Xu Zhang, Fenghui Li, Qing Ye, Haixia Yuan, Hongmin Lv, Tao Han. Efficacy and safety of anticoagulants in liver cirrhosis patients with portal vein thrombosis: A meta-analysisClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2021; 45(2): 101649 doi: 10.1016/j.clinre.2021.101649