BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Eileen M. Barry, Marcela F. Pasetti, Marcelo B. Sztein, Alessio Fasano, Karen L. Kotloff, Myron M. Levine. Progress and pitfalls in Shigella vaccine researchNature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2013; 10(4): 245 doi: 10.1038/nrgastro.2013.12
2
ZhongPeng Zhao, Fang Yan, WenHui Ji, DeYan Luo, Xin Liu, Li Xing, YueQiang Duan, PengHui Yang, XiuMin Shi, Zhong Li, XiLiang Wang. Identification of immunoreactive proteins of Brucella melitensis by immunoproteomicsScience China Life Sciences 2011; 54(9): 880 doi: 10.1007/s11427-011-4218-2
3
Jian Yang, Vartul Sangal, Qi Jin, Jun Yu. Genomes of Foodborne and Waterborne Pathogens2014; : 23 doi: 10.1128/9781555816902.ch2
4
Fabio Bagnoli, Barbara Baudner, Ravi P.N. Mishra, Erika Bartolini, Luigi Fiaschi, Paolo Mariotti, Vincenzo Nardi-Dei, Phil Boucher, Rino Rappuoli. Designing the Next Generation of Vaccines for Global Public HealthOMICS: A Journal of Integrative Biology 2011; 15(9): 545 doi: 10.1089/omi.2010.0127
5
Yongqun He. Omics-Based Systems Vaccinology for Vaccine Target IdentificationDrug Development Research 2012; 73(8): 559 doi: 10.1002/ddr.21049
6
Kelly M. Fulton, Susan M. Twine. ImmunoproteomicsMethods in Molecular Biology 2013; 1061: 21 doi: 10.1007/978-1-62703-589-7_2
7
Mao-Jun Zhang, Fei Zhao, Di Xiao, Yi-Xin Gu, Fan-Liang Meng, li-Hua He, Jian-Zhong Zhang. Comparative proteomic analysis of passaged Helicobacter pylori Journal of Basic Microbiology 2009; 49(5): 482 doi: 10.1002/jobm.200800372
8
Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Michał Dadlez, Anna Grabowska, Paula Roszczenko. Proteomic technology in the design of new effective antibacterial vaccinesExpert Review of Proteomics 2009; 6(3): 315 doi: 10.1586/epr.09.47
9
Youngjae Cho, Jisun Sun, Jang Hyuck Han, Joo Hyun Jang, Zheng Wu Kang, Tae-Wook Hahn. An immunoproteomic approach for characterization of the outer membrane proteins ofSalmonellaGallinarumELECTROPHORESIS 2014; 35(6): 888 doi: 10.1002/elps.201300199
10
JunPing Peng, Jian Yang, Qi Jin. Research progress in Shigella in the postgenomic eraScience China Life Sciences 2010; 53(11): 1284 doi: 10.1007/s11427-010-4089-y
11
Amy V Jennison, Rubhana Raqib, Naresh K Verma. Immunoproteome analysis of soluble and membrane proteins of <i>Shigella flexneri</i> 2457TWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(41): 6683-6688 doi: 10.3748/wjg.v12.i41.6683