BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ekyune Kim. Pharmacokinetics Interaction between Cardiotonic Pills and Cilostazol in RatsJournal of Life Science 2016; 26(1): 123 doi: 10.5352/JLS.2016.26.1.123
2
Recommendations on the Clinical Use of Compound Danshen Dripping PillsChinese Medical Journal 2017; 130(8): 972 doi: 10.4103/0366-6999.204106
3
Wenjing Liao, Xiaohui Ma, Ju Li, Xinxin Li, Zhixin Guo, Shuiping Zhou, He Sun. A review of the mechanism of action of Dantonic® for the treatment of chronic stable anginaBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 109: 690 doi: 10.1016/j.biopha.2018.10.013
4
Wei-Xing Chen, Fang Wang, Yu-Ying Liu, Qing-Jiang Zeng, Kai Sun, Xin Xue, Xiang Li, Ji-Ying Yang, Li-Hua An, Bai-He Hu, Jin-Hui Yang, Chuan-She Wang, Zhi-Xin Li, Lian-Yi Liu, Yan Li, Jun Zheng, Fu-Long Liao, Dong Han, Jing-Yu Fan, Jing-Yan Han. Effect of notoginsenoside R1 on hepatic microcirculation disturbance induced by gut ischemia and reperfusionWorld Journal of Gastroenterology 2008; 14(1): 29-37 doi: 10.3748/wjg.14.29
5
Hong-Na Mu, Quan Li, Chun-Shui Pan, Yu-Ying Liu, Li Yan, Bai-He Hu, Kai Sun, Xin Chang, Xin-Rong Zhao, Jing-Yu Fan, Jing-Yan Han. Caffeic acid attenuates rat liver reperfusion injury through sirtuin 3-dependent regulation of mitochondrial respiratory chainFree Radical Biology and Medicine 2015; 85: 237 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2015.04.033
6
Na Zhao, Yu-Ying Liu, Fang Wang, Bai-He Hu, Kai Sun, Xin Chang, Chun-Shui Pan, Jing-Yu Fan, Xiao-Hong Wei, Xiang Li, Chuan-She Wang, Zhi-Xin Guo, Jing-Yan Han. Cardiotonic pills, a compound Chinese medicine, protects ischemia-reperfusion-induced microcirculatory disturbance and myocardial damage in ratsAmerican Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 2010; 298(4): H1166 doi: 10.1152/ajpheart.01186.2009
7
Tao Shen, Zhong-Liang Jiang, Hong Liu, Qing-Wang Li. Effect of Salvia miltiorrhiza polysaccharides on boar spermatozoa during freezing–thawingAnimal Reproduction Science 2015; 159: 25 doi: 10.1016/j.anireprosci.2015.05.003
8
Tingting Sun, Lihua Zhang, Xinxin Li, Fengfei Chen, Yanchuan Li, Xiaohui Ma, Feng Yu. MicroRNA-1 and Circulating Microvesicles Mediate the Protective Effects of Dantonic in Acute Myocardial Infarction Rat ModelsFrontiers in Physiology 2018; 9 doi: 10.3389/fphys.2018.00664
9
Jing-Yan Han, Yoshinori Horie, Jing-Yu Fan, Kai Sun, Jun Guo, Soichiro Miura, Toshifumi Hibi. Potential of 3,4-dihydroxy-phenyl lactic acid for ameliorating ischemia-reperfusion-induced microvascular disturbance in rat mesenteryAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2009; 296(1): G36 doi: 10.1152/ajpgi.90284.2008
10
Jing-Yan Han, Quan Li, Zhi-Zhong Ma, Jing-Yu Fan. Effects and mechanisms of compound Chinese medicine and major ingredients on microcirculatory dysfunction and organ injury induced by ischemia/reperfusionPharmacology & Therapeutics 2017; 177: 146 doi: 10.1016/j.pharmthera.2017.03.005
11
Kai Sun, Chuan-She Wang, Jun Guo, Yoshinori Horie, Su-Ping Fang, Fang Wang, Yu-Ying Liu, Lian-Yi Liu, Ji-Ying Yang, Jing-Yu Fan, Jing-Yan Han. Protective effects of ginsenoside Rb1, ginsenoside Rg1, and notoginsenoside R1 on lipopolysaccharide-induced microcirculatory disturbance in rat mesenteryLife Sciences 2007; 81(6): 509 doi: 10.1016/j.lfs.2007.06.008
12
Hong-Na Mu, Quan Li, Jing-Yu Fan, Chun-Shui Pan, Yu-Ying Liu, Li Yan, Kai Sun, Bai-He Hu, Dan-Dan Huang, Xin-Rong Zhao, Xin Chang, Chuan-She Wang, Shu-Ya He, Ke He, Bao-Xue Yang, Jing-Yan Han. Caffeic acid attenuates rat liver injury after transplantation involving PDIA3-dependent regulation of NADPH oxidaseFree Radical Biology and Medicine 2018; 129: 202 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.09.009
13
Yichen Ding, Yu Zhang, Tong Peng, Yiqing Lu, Dayong Jin, Qiushi Ren, Yuying Liu, Jingyan Han, Peng Xi. Observation of mesenteric microcirculatory disturbance in rat by laser oblique scanning optical microscopyScientific Reports 2013; 3(1) doi: 10.1038/srep01762
14
Jie Sun, Guo-hua Liu, Hai-teng Zhao, Cheng-ren Shi. Long-Term Influence of Prepubertal Testicular Torsion on SpermatogenesisUrologia Internationalis 2006; 77(3): 275 doi: 10.1159/000094822
15
Jingyan Han, Zhixin Guo, Jinhua Wang, Li Zhang, Guanhua Du. Dan Shen (Salvia miltiorrhiza) in Medicine2015; : 169 doi: 10.1007/978-94-017-9463-3_6
16
Jing-Yan Han, Jing-Yu Fan, Yoshinori Horie, Soichiro Miura, De-Hua Cui, Hiromasa Ishii, Toshifumi Hibi, Hiroshi Tsuneki, Ikuko Kimura. Ameliorating effects of compounds derived from Salvia miltiorrhiza root extract on microcirculatory disturbance and target organ injury by ischemia and reperfusionPharmacology & Therapeutics 2008; 117(2): 280 doi: 10.1016/j.pharmthera.2007.09.008
17
Jie Wang, Xingjiang Xiong, Bo Feng. Cardiovascular Effects of Salvianolic Acid BEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/247948
18
Ki Mo Lee, Ji Hye Bang, Jung-Soo Han, Bu Yeo Kim, In Sun Lee, Hyung Won Kang, Won Kyung Jeon. Cardiotonic pill attenuates white matter and hippocampal damage via inhibiting microglial activation and downregulating ERK and p38 MAPK signaling in chronic cerebral hypoperfused ratBMC Complementary and Alternative Medicine 2013; 13(1) doi: 10.1186/1472-6882-13-334
19
Jun Guo, Kai Sun, Chuan-She Wang, Su-Ping Fang, Yoshinori Horie, Ji-Ying Yang, Yu-Ying Liu, Fang Wang, Lian-Yi Liu, Jing-Yu Fan, Toshifumi Hibi, Jing-Yan Han. PROTECTIVE EFFECTS OF DIHYDROXYLPHENYL LACTIC ACID AND SALVIANOLIC ACID B ON LPS-INDUCED MESENTERIC MICROCIRCULATORY DISTURBANCE IN RATSShock 2007; : 1 doi: 10.1097/SHK.0b013e318070c61a