BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Wiktoria Struck-Lewicka, Roman Kaliszan, Michał Jan Markuszewski. Analysis of urinary nucleosides as potential cancer markers determined using LC–MS techniqueJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2014; 101: 50 doi: 10.1016/j.jpba.2014.04.022
2
Ting Cheng, Shuqiang Zhu, Bin Zhu, Xiaoyan Liu, Haixia Zhang. Highly selective capture of nucleosides with boronic acid functionalized polymer brushes prepared by atom transfer radical polymerizationJournal of Separation Science 2016; 39(7): 1347 doi: 10.1002/jssc.201500968
3
Feng Li, Feng-Qing Yang, Zhi-Ning Xia. Simultaneous Determination of Ten Nucleosides and Related Compounds by MEEKC with [BMIM]PF6 as Oil PhaseChromatographia 2013; 76(15-16): 1003 doi: 10.1007/s10337-013-2507-6
4
Hiroyasu Iwasaki, Takaya Shimura, Hiromi Kataoka. Current status of urinary diagnostic biomarkers for colorectal cancerClinica Chimica Acta 2019; 498: 76 doi: 10.1016/j.cca.2019.08.011
5
Joanna Nizioł, Jan Sunner, Iwona Beech, Krzysztof Ossoliński, Anna Ossolińska, Tadeusz Ossoliński, Aneta Płaza, Tomasz Ruman. Localization of Metabolites of Human Kidney Tissue with Infrared Laser-Based Selected Reaction Monitoring Mass Spectrometry Imaging and Silver-109 Nanoparticle-Based Surface Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry ImagingAnalytical Chemistry 2020; 92(6): 4251 doi: 10.1021/acs.analchem.9b04580
6
Wiktoria Struck, Małgorzata Waszczuk-Jankowska, Roman Kaliszan, Michał J. Markuszewski. The state-of-the-art determination of urinary nucleosides using chromatographic techniques “hyphenated” with advanced bioinformatic methodsAnalytical and Bioanalytical Chemistry 2011; 401(7): 2039 doi: 10.1007/s00216-011-4789-6
7
Anna Mikulska, Masamichi Inoue, Keita Kuroda, Agnieszka Iwanowska, Shin-Ichi Yusa, Maria Nowakowska, Krzysztof Szczubiałka. Polymeric/silicagel hybrid molecularly photoimprinted adsorbents for adenosine and its derivativesEuropean Polymer Journal 2014; 59: 230 doi: 10.1016/j.eurpolymj.2014.07.029
8
Nicholas J. W. Rattray, Georgia Charkoftaki, Zahra Rattray, James E. Hansen, Vasilis Vasiliou, Caroline H. Johnson. Environmental Influences in the Etiology of Colorectal Cancer: the Premise of MetabolomicsCurrent Pharmacology Reports 2017; 3(3): 114 doi: 10.1007/s40495-017-0088-z
9
Adriana Zardini Buzatto, Mariana de Oliveira Silva, Ronei Jesus Poppi, Ana Valéria Colnaghi Simionato. Assessment of nucleosides as putative tumor biomarkers in prostate cancer screening by CE–UVAnalytical and Bioanalytical Chemistry 2017; 409(13): 3289 doi: 10.1007/s00216-017-0297-7
10
Li Feng, Xin-min Liu, Fang-rui Cao, Li-sha Wang, Yi-xi Chen, Rui-le Pan, Yong-hong Liao, Qiong Wang, Qi Chang. Anti-stress effects of ginseng total saponins on hindlimb-unloaded rats assessed by a metabolomics studyJournal of Ethnopharmacology 2016; 188: 39 doi: 10.1016/j.jep.2016.04.028
11
Yanru Li, Jiang Zhou, Gu Yuan. Discrimination of common isomerides of methyl nucleosides by collision-induced dissociation tandem mass spectrometryJournal of Mass Spectrometry 2020; : e4594 doi: 10.1002/jms.4594
12
Shufang Wang, Xiaoping Zhao, Yong Mao, Yiyu Cheng. Novel approach for developing urinary nucleosides profile by capillary electrophoresis–mass spectrometryJournal of Chromatography A 2007; 1147(2): 254 doi: 10.1016/j.chroma.2007.02.049
13
Hua-Yu Li, Shao-Min Wang, Hong-Min Liu, Juan Li, Dong Han, Shan-Shan Bu, Ming-Zhi Zhang. Analysis of modified nucleosides in the urine of patients with malignant cancer by liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometryRapid Communications in Mass Spectrometry 2008; 22(20): 3161 doi: 10.1002/rcm.3721
14
Michal J. Markuszewski, Wiktoria Struck, Malgorzata Waszczuk-Jankowska, Roman Kaliszan. Metabolomic approach for determination of urinary nucleosides as potential tumor markers using electromigration techniquesELECTROPHORESIS 2010; 31(14): 2300 doi: 10.1002/elps.200900785
15
Richard Beger. A Review of Applications of Metabolomics in CancerMetabolites 2013; 3(3): 552 doi: 10.3390/metabo3030552
16
Kathryn Sinclair, Ed Dudley. Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical ResearchAdvances in Experimental Medicine and Biology 2019; 1140: 613 doi: 10.1007/978-3-030-15950-4_37
17
Federica De Castro, Michele Benedetti, Laura Del Coco, Francesco Paolo Fanizzi. NMR-Based Metabolomics in Metal-Based Drug ResearchMolecules 2019; 24(12): 2240 doi: 10.3390/molecules24122240
18
Emilia Raćkowska, Barbara Bobrowska-Korczak, Joanna Giebułtowicz. Development and validation of a rapid LC–MS/MS method for determination of methylated nucleosides and nucleobases in urineJournal of Chromatography B 2019; 1128: 121775 doi: 10.1016/j.jchromb.2019.121775
19
Long-Bin Jeng, Wan-Yu Lo, Wei-Yi Hsu, Wei-De Lin, Chiung-Tsung Lin, Chien-Chen Lai, Fuu-Jen Tsai. Analysis of urinary nucleosides as helper tumor markers in hepatocellular carcinoma diagnosisRapid Communications in Mass Spectrometry 2009; 23(11): 1543 doi: 10.1002/rcm.4034
20
Xinjie Zhao, Wenzhao Wang, Jiangshan Wang, Jun Yang, Guowang Xu. Urinary profiling investigation of metabolites withcis-diol structure from cancer patients based on UPLC-MS and HPLC-MS as well as multivariate statistical analysisJournal of Separation Science 2006; 29(16): 2444 doi: 10.1002/jssc.200600157
21
Xingyuan Jiao, Yuxuan Mo, Ying Wu, Jinyun He, Peng Zhang, Ronglin Hu, Canqiao Luo, Jun Du, Jian Fu, Jinsen Shi, Liansuo Zhou, Dongming Li. Upregulated plasma and urinary levels of nucleosides as biological markers in the diagnosis of primary gallbladder cancerJournal of Separation Science 2014; 37(21): 3033 doi: 10.1002/jssc.201400638
22
Vanessa Erben, Megha Bhardwaj, Petra Schrotz-King, Hermann Brenner. Metabolomics Biomarkers for Detection of Colorectal Neoplasms: A Systematic ReviewCancers 2018; 10(8): 246 doi: 10.3390/cancers10080246
23
Mai Yamamoto, Maria Ines Pinto-Sanchez, Premysl Bercik, Philip Britz-McKibbin. Metabolomics reveals elevated urinary excretion of collagen degradation and epithelial cell turnover products in irritable bowel syndrome patientsMetabolomics 2019; 15(6) doi: 10.1007/s11306-019-1543-0
24
Emilia Daghir-Wojtkowiak, Wiktoria Struck-Lewicka, Malgorzata Waszczuk-Jankowska, Marcin Markuszewski, Roman Kaliszan, Michal Jan Markuszewski. Statistical-based approach in potential diagnostic application of urinary nucleosides in urogenital tract cancerBiomarkers in Medicine 2015; 9(6): 577 doi: 10.2217/bmm.15.20
25
Friederike Teichert, Swantje Winkler, Hector C. Keun, William P. Steward, Andreas J. Gescher, Peter B. Farmer, Rajinder Singh. Evaluation of urinary ribonucleoside profiling for clinical biomarker discovery using constant neutral loss scanning liquid chromatography/tandem mass spectrometryRapid Communications in Mass Spectrometry 2011; 25(14): 2071 doi: 10.1002/rcm.5086
26
Shicai Xu, Baoyuan Man, Shouzhen Jiang, Jihua Wang, Jie Wei, Shida Xu, Hanping Liu, Shoubao Gao, Huilan Liu, Zhenhua Li, Hongsheng Li, Hengwei Qiu. Graphene/Cu Nanoparticle Hybrids Fabricated by Chemical Vapor Deposition As Surface-Enhanced Raman Scattering Substrate for Label-Free Detection of AdenosineACS Applied Materials & Interfaces 2015; 7(20): 10977 doi: 10.1021/acsami.5b02303
27
Shuai Guo, Yanmin Wang, Dan Zhou, Yupin Xu, Tianjing Chen, Zhili Li. Association of alteration of nucleosides and nucleotides with gastric cancer microenvironmentInternational Journal of Mass Spectrometry 2018; 434: 37 doi: 10.1016/j.ijms.2018.08.012
28
Zhenyu Lin, Wanzong Wang, Yingyan Jiang, Bin Qiu, Guonan Chen. Detection of N6-methyladenosine in urine samples by electrochemiluminescence using a heated ITO electrodeElectrochimica Acta 2010; 56(2): 644 doi: 10.1016/j.electacta.2010.10.011
29
Agnieszka Iwanowska, Shin-Ichi Yusa, Maria Nowakowska, Krzysztof Szczubiałka. Selective adsorption of modified nucleoside cancer biomarkers by hybrid molecularly imprinted adsorbentsJournal of Separation Science 2016; 39(15): 3072 doi: 10.1002/jssc.201600132
30
Yingdong Zhu, Pei Wang, Wei Sha, Shengmin Sang. Urinary Biomarkers of Whole Grain Wheat Intake Identified by Non-targeted and Targeted Metabolomics ApproachesScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep36278
31
Desheng Liu, Nana Zhao, Mingao Wang, Xin Pi, Yue Feng, Yue Wang, Hongshuang Tong, Lin Zhu, Changsong Wang, Enyou Li. Urine volatile organic compounds as biomarkers for minimal change type nephrotic syndromeBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 496(1): 58 doi: 10.1016/j.bbrc.2017.12.164
32
Hengye Li, Xuemeng Zhang, Lin Zhang, Xiaojin Wang, Fenying Kong, Dahe Fan, Lei Li, Wei Wang. Preparation of a silica stationary phase co-functionalized with Wulff-type phenylboronate and C12 for mixed-mode liquid chromatographyAnalytica Chimica Acta 2017; 962: 104 doi: 10.1016/j.aca.2017.01.028
33
Ji Taek Hong, Eun Ran Kim. Current state and future direction of screening tool for colorectal cancerWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(5): 184-208 doi: 10.13105/wjma.v7.i5.184
34
Michał J. Markuszewski, Małgorzata Waszczuk-Jankowska, Wiktoria Struck, Piotr Kośliński. Electromigration TechniquesSpringer Series in Chemical Physics 2013; 105: 271 doi: 10.1007/978-3-642-35043-6_15
35
JuanJuan Duan, Qifang Zhang, Xiaohong Hu, Deqin Lu, Wenfeng Yu, Hua Bai. N4-acetylcytidine is required for sustained NLRP3 inflammasome activation via HMGB1 pathway in microgliaCellular Signalling 2019; 58: 44 doi: 10.1016/j.cellsig.2019.03.007
36
Ohad Manor, Niha Zubair, Matthew P. Conomos, Xiaojing Xu, Jesse E. Rohwer, Cynthia E. Krafft, Jennifer C. Lovejoy, Andrew T. Magis. A Multi-omic Association Study of Trimethylamine N-OxideCell Reports 2018; 24(4): 935 doi: 10.1016/j.celrep.2018.06.096
37
Małgorzata Patejko, Wiktoria Struck-Lewicka, Danuta Siluk, Małgorzata Waszczuk-Jankowska, Michał J. Markuszewski. Advances in Clinical Chemistry 2018; 83: 1 doi: 10.1016/bs.acc.2017.10.001
38
Alexandre Loktionov. Biomarkers for detecting colorectal cancer non-invasively: DNA, RNA or proteins?World Journal of Gastrointestinal Oncology 2020; 12(2): 124-148 doi: 10.4251/wjgo.v12.i2.124
39
DONGCHUN WANG, CHANGSONG WANG, XIN PI, LEI GUO, YUE WANG, MINGJUAN LI, YUE FENG, ZIWEI LIN, WEI HOU, ENYOU LI. Urinary volatile organic compounds as potential biomarkers for renal cell carcinomaBiomedical Reports 2016; 5(1): 68 doi: 10.3892/br.2016.686
40
Zhe Li, Chao Zhang, Yanshun Han, Saisai Gao, Yingqiang Sheng, Suzhen Zhang, Zhengyi Lu, Baoyuan Man, Yang Jiao, Shouzhen Jiang. Evanescent wave absorption sensor with direct-growth MoS2film based on U-bent tapered multimode fiberJournal of Physics D: Applied Physics 2017; 50(31): 315302 doi: 10.1088/1361-6463/aa7b06
41
Ana Valéria Colnaghi Simionato, Emanuel Carrilho, Marina Franco Maggi Tavares. CE-MS and related techniques as a valuable tool in tumor biomarkers researchELECTROPHORESIS 2010; 31(7): 1214 doi: 10.1002/elps.200900671
42
Petr G. Lokhov, Maxim I. Dashtiev, Sergey A. Moshkovskii, Alexander I. Archakov. Metabolite profiling of blood plasma of patients with prostate cancerMetabolomics 2010; 6(1): 156 doi: 10.1007/s11306-009-0187-x
43
Wiktoria Struck, Danuta Siluk, Arlette Yumba-Mpanga, Marcin Markuszewski, Roman Kaliszan, Michał Jan Markuszewski. Liquid chromatography tandem mass spectrometry study of urinary nucleosides as potential cancer markersJournal of Chromatography A 2013; 1283: 122 doi: 10.1016/j.chroma.2013.01.111
44
Hengye Li, Xuemeng Zhang, Lin Zhang, Weihua Cheng, Fenying Kong, Dahe Fan, Lei Li, Wei Wang. Silica stationary phase functionalized by 4-carboxy-benzoboroxole with enhanced boronate affinity nature for selective capture and separation of cis-diol compoundsAnalytica Chimica Acta 2017; 985: 91 doi: 10.1016/j.aca.2017.07.006