BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xiaokun Pei, Wei Wang, Ningshu Miao, Mengxin Xu, Chunlei Zhang, Mengmeng Sun, Mingbo Xu, Zhifeng Liu. The protective effects of the combination of sodium ferulate and oxymatrine on ethanol-induced liver damage in miceEnvironmental Toxicology and Pharmacology 2014; 37(1): 423 doi: 10.1016/j.etap.2013.12.005
2
Haydar Bagis, Sezen Arat, Hande Odaman Mercan, Digdem Aktoprakligil, Muge Caner, Eda Tahir Turanli, Kemal Baysal, Gazi Turgut, Sakir Sekmen, Beyazit Cirakoglu. Stable transmission and expression of the hepatitis B virus total genome in hybrid transgenic mice until F10 generationJournal of Experimental Zoology Part A: Comparative Experimental Biology 2006; (5): 420 doi: 10.1002/jez.a.277
3
Xiuxiu Sang, Ruilin Wang, Yanzhong Han, Cong'en Zhang, Honghui Shen, Zhirui Yang, Yin Xiong, Huimin Liu, Shijing Liu, Ruisheng Li, Ruichuang Yang, Jiabo Wang, Xuejun Wang, Zhaofang Bai, Xiaohe Xiao. T cell--associated immunoregulation and antiviral effect of oxymatrine in hydrodynamic injection HBV mouse modelActa Pharmaceutica Sinica B 2017; 7(3): 311 doi: 10.1016/j.apsb.2017.02.005
4
Lei Kang, Jiaqian Pan, Jiaofen Wu, Jiali Hu, Qian Sun, Jing Tang. Anti-HBV Drugs: Progress, Unmet Needs, and New HopeViruses 2015; 7(9): 4960 doi: 10.3390/v7092854
5
Ying Zhang, Bingkui Piao, Yong Zhang, Baojin Hua, Wei Hou, Weiru Xu, Xin Qi, Xiaoyun Zhu, Yingxia Pei, Hongsheng Lin. Oxymatrine diminishes the side population and inhibits the expression of β-catenin in MCF-7 breast cancer cellsMedical Oncology 2011; 28(S1): 99 doi: 10.1007/s12032-010-9721-y
6
Min He, Yu Wu, Mengmeng Wang, Wenwen Chen, Weian Yuan, Jian Jiang. The Clinical Value of Oxymatrine in Preventing Lamivudine Induced YMDD Mutation: A Meta-AnalysisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/971616
7
Meifeng Liu, Sha Jin, Hao Yan, Song Du. Effect of oxymatrine HSPC liposomes on improving bioavailability, liver target distribution and hepatoprotective activity of oxymatrineEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 104: 212 doi: 10.1016/j.ejps.2017.03.048
8
M Lin, LY Yang, WY Li, YP Peng, JK Zheng. Inhibition of the Replication of Hepatitis B VirusIn Vitroby OxymatrineJournal of International Medical Research 2009; 37(5): 1411 doi: 10.1177/147323000903700515
9
Jun Liu, Yazhou Yao, Huifang Ding, Renan Chen. Oxymatrine triggers apoptosis by regulating Bcl-2 family proteins and activating caspase-3/caspase-9 pathway in human leukemia HL-60 cellsTumor Biology 2014; 35(6): 5409 doi: 10.1007/s13277-014-1705-7