BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao YQ, Liu XH, Ito T, Qian JM. Protective effects of rhubarb on experimental severe acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2004; 10(7): 1005-1009 [PMID: 15052683 DOI: 10.3748/wjg.v10.i7.1005]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v10/i7/1005.htm
Number Citing Articles
1
Hui Ming Yu, Yun Fang Liu, Yu Feng Cheng, Li Kuan Hu, Ming Hou. Effects of rhubarb extract on radiation induced lung toxicity via decreasing transforming growth factor-beta-1 and interleukin-6 in lung cancer patients treated with radiotherapyLung Cancer 2008; 59(2): 219 doi: 10.1016/j.lungcan.2007.08.007
2
Cuifen Wang, Zhenzhou Jiang, Jincheng Yao, Xudong Wu, Li Sun, Chunhui Liu, Weigang Duan, Ming Yan, Lixin Sun, Jun Liu, Luyong Zhang. Participation of cathepsin B in emodin-induced apoptosis in HK-2 CellsToxicology Letters 2008; 181(3): 196 doi: 10.1016/j.toxlet.2008.05.013
3
Alireza Abed, Mohsen Minaiyan, Alireza Ghannadi, Parvin Mahzouni, Mohammad Reza Babavalian. Effect of Echium amoenum Fisch. et Mey a Traditional Iranian Herbal Remedy in an Experimental Model of Acute PancreatitisISRN Gastroenterology 2012; 2012: 1 doi: 10.5402/2012/141548
4
Zhongwei Sun, Lei Li, Jialin Qu, Hailong Li, Hailong Chen. Proteomic analysis of therapeutic effects of Qingyi pellet on rodent severe acute pancreatitis-associated lung injuryBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 118: 109300 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109300
5
Hongzhang Cui, Shu Li, Caiming Xu, Jingwen Zhang, Zhongwei Sun, Hailong Chen. Emodin alleviates severe acute pancreatitis-associated acute lung injury by decreasing pre-B-cell colony-enhancing factor expression and promoting polymorphonuclear neutrophil apoptosisMolecular Medicine Reports 2017; 16(4): 5121 doi: 10.3892/mmr.2017.7259
6
Min Zhang. Red peony root decoction in treatment of severe acute pancreatitis: a randomized controlled trialJournal of Chinese Integrative Medicine 2008; 6(6): 569 doi: 10.3736/jcim20080605
7
Min Woo Hwang, Tae Seok Ahn, Noo Ri Hong, Han-Sol Jeong, Myeong Ho Jung, Ki-Tae Ha, Byung Joo Kim. Effects of traditional Chinese herbal medicine San-Huang-Xie-Xin-Tang on gastrointestinal motility in miceWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(4): 1117-1124 doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1117
8
Wen-Yu Cheng, Shih-Lu Wu, Chien-Yun Hsiang, Chia-Cheng Li, Tung-Yuan Lai, Hsin-Yi Lo, Wei-Shuen Shen, Chang-Hsien Lee, Jaw-Chyun Chen, Hsiu-Ching Wu, Tin-Yun Ho. Relationship Between San-Huang-Xie-Xin-Tang and Its Herbal Components on the Gene Expression Profiles in HepG2 CellsThe American Journal of Chinese Medicine 2008; 36(04): 783 doi: 10.1142/S0192415X08006235
9
Xiaozheng Yu, Chunyun Li, Hechao Song, Xueyan Wang, Yinan Guo, Lijian Cui, Xiaoya Liu, Cheng Chi, Ruixia Liu, Chenghong Yin. Emodin Attenuates Autophagy Response to Protect the Pancreas From Acute Pancreatitis FailurePancreas 2018; 47(7): 892 doi: 10.1097/MPA.0000000000001080
10
Jinhua Chang, Lin Zhang, Xiaodong Gu, Liyan Liu, Zhongsi Li, Guangxin Miao, Xigang Liu, Pei Liu, Hefei Xue, Cuizhe Liu, Qiang Fu. The rhubarb total free anthraquinone oral colon-specific drug delivery granules: Comparative pharmacokinetics study with rhubarb by UPLC-MS/MS after oral administrationJournal of Drug Delivery Science and Technology 2018; 43: 415 doi: 10.1016/j.jddst.2017.11.015
11
Jing Li, Yufang Gu, Rong Zhou. Rhubarb to Facilitate Placement of Nasojejunal Feeding Tubes in Patients in the Intensive Care UnitNutrition in Clinical Practice 2016; 31(1): 105 doi: 10.1177/0884533615608363
12
Lan Jiang, Zhongquan Shi, Yi Yang, Yu Hsiang Kuan. Network Pharmacology-Based Approach to Investigate the Molecular Targets of Rhubarb for Treating CancerEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9945633
13
Yun-xia Li, Xiao-hong Gong, Yan Li, Ruo-qi Zhang, An Yuan, Meng-jie Zhao, Dai-wen Zeng, Cheng Peng. The Influence of Aconitum carmichaelii Debx. on the Pharmacokinetic Characteristics of Main Components in Rheum palmatum L.Phytotherapy Research 2015; 29(8): 1259 doi: 10.1002/ptr.5369
14
ZHENMING GAO, JUNFENG XU, DEGUANG SUN, RIXIN ZHANG, RUI LIANG, LIMING WANG, RONG FAN. Traditional Chinese medicine, Qing Ying Tang, ameliorates the severity of acute lung injury induced by severe acute pancreatitis in rats via the upregulation of aquaporin-1Experimental and Therapeutic Medicine 2014; 8(6): 1819 doi: 10.3892/etm.2014.1987
15
Zhen Feng, Jin Fei, Xiong Wenjian, Jing Jiachen, Ji Beina, Cheng Zhonghua, Yang Xiangyi, Wang Shaoying. Rhubarb attenuates the severity of acute necrotizing pancreatitis by inhibiting MAPKs in ratsImmunotherapy 2012; 4(12): 1817 doi: 10.2217/imt.12.131
16
Pratibha Anchi, Amit Khurana, Swarna Bale, Chandraiah Godugu. The Role of Plant-derived Products in Pancreatitis: Experimental and Clinical EvidencePhytotherapy Research 2017; 31(4): 591 doi: 10.1002/ptr.5792
17
Yi-kun Chen, Ying-kun Xu, Hao Zhang, Jiang-tao Yin, Xin Fan, Da-dong Liu, Hai-yan Fu, Bing Wan. Emodin alleviates jejunum injury in rats with sepsis by inhibiting inflammation responseBiomedicine & Pharmacotherapy 2016; 84: 1001 doi: 10.1016/j.biopha.2016.10.031
18
Xiaofang Yang, Huan Geng, Lijiao You, Lin Yuan, Jialei Meng, Yuhui Ma, Xuelian Gu, Ming Lei. Rhein Protects Against Severe Acute Pancreatitis In vitro and In vivo by Regulating the JAK2/STAT3 PathwayFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.778221
19
Shu-Chun Hsu, Jing-Gung Chung. Anticancer potential of emodinBioMedicine 2012; 2(3): 108 doi: 10.1016/j.biomed.2012.03.003
20
Ming-Jun Xin, Hong Chen, Bin Luo, Jia-Bang Sun. Severe acute pancreatitis in the elderly: Etiology and clinical characteristicsWorld Journal of Gastroenterology 2008; 14(16): 2517-2521 doi: 10.3748/wjg.14.2517
21
Dictionary of Nutraceuticals and Functional FoodsFunctional Foods and Nutraceuticals 2005; 20051496: 505 doi: 10.1201/9780203486856.ch1
22
Er-Zhen Chen, Jie Huang, Zhi-Wei Xu, Jian Fei, En-Qiang Mao, Sheng-Dao Zhang. Clinical features and outcomes of patients with severe acute pancreatitis complicated with gangrenous cholecystitisHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2013; 12(3): 317 doi: 10.1016/S1499-3872(13)60050-8
23
Zhong Lin, Ying Liu, Qinghua Zheng, Qinghua Hu. Increased proportion of nitric oxide synthase immunoreactive neurons in rat ileal myenteric ganglia after severe acute pancreatitisBMC Gastroenterology 2011; 11(1) doi: 10.1186/1471-230X-11-127
24
Yejiang Zhou, Lulu Wang, Xinwu Huang, Hua Li, Yuxia Xiong. Add-on effect of crude rhubarb to somatostatin for acute pancreatitis: A meta-analysis of randomized controlled trialsJournal of Ethnopharmacology 2016; 194: 495 doi: 10.1016/j.jep.2016.09.053
25
Ping Yao, Min Cui, Yan Li, Yiyun Deng, Hao Wu. Effects of Rhubarb on Intestinal Flora and Toll-Like Receptors of Intestinal Mucosa in Rats With Severe Acute PancreatitisPancreas 2015; 44(5): 799 doi: 10.1097/MPA.0000000000000339
26
Jianlei Zhao, George Li, Wenbi Xiong, Litao Liu, Jin Xiang, Mei Tang, Zhu Yuan. Protective Effects of Rhubarb in Rats with Acute Pancreatitis and the Role of Its Active Compound Rhein on Mitochondria of Exocrine CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/7321352