BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jennifer Durber, Anthony Otley. Complementary and alternative medicine in inflammatory bowel disease: keeping an open mindExpert Review of Clinical Immunology 2005; 1(2): 277 doi: 10.1586/1744666X.1.2.277
2
Ya-Ying Lin, Ji-Meng Zhao, Ya-Jie Ji, Zhe Ma, Han-Dan Zheng, Yan Huang, Yun-Hua Cui, Yuan Lu, Huan-Gan Wu. Typical ulcerative colitis treated by herbs-partitioned moxibustion: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(8): 1515-1524 doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1515
3
Stefanie Joos, Nicole Wildau, Ralf Kohnen, Joachim Szecsenyi, Detlef Schuppan, Stefan N. Willich, Eckhart G. Hahn, Benno Brinkhaus. Acupuncture and moxibustion in the treatment of ulcerative colitis: A randomized controlled studyScandinavian Journal of Gastroenterology 2006; 41(9): 1056 doi: 10.1080/00365520600580688
4
Baixiao Zhao, Xinjuan Wang, Zhixiu Lin, Renquan Liu, Lixing Lao. A novel sham moxibustion device: A randomized, placebo-controlled trialComplementary Therapies in Medicine 2006; 14(1): 53 doi: 10.1016/j.ctim.2005.06.003
5
Xiao-Lan Shi, Chen Zhao, Shuai Yang, Xiao-Ying Hu, Shi-Min Liu. Moxibustion Reduces Ovarian Granulosa Cell Apoptosis Associated with Perimenopause in a Natural Aging Rat ModelEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/742914
6
Charles Shang. Has Basic Acupuncture Research Met the Gold Standard of Science?Medical Acupuncture 2009; 21(3): 191 doi: 10.1089/acu.2009.715
7
Dan Luo, Rui Chen, Feng-xia Liang. Modulation of Acupuncture on Cell Apoptosis and AutophagyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/8268736
8
Chun-Hui Bao, Lu-Yi Wu, Huan-Gan Wu, Yin Shi, Hui-Rong Liu, Rong Zhang, Li-Qing Yu, Jin-Hai Wang. Moxibustion Inhibits Apoptosis and Tumor Necrosis Factor-Alpha/Tumor Necrosis Factor Receptor 1 in the Colonic Epithelium of Crohn’s Disease Model RatsDigestive Diseases and Sciences 2012; 57(9): 2286 doi: 10.1007/s10620-012-2161-0
9
Sara Darbandi, Mahsa Darbandi, Pooneh Mokarram, Mohammad Reza Sadeghi, Ali Akbar Owji, Hamid Reza Khorram Khorshid, Baxiao Zhao, Mahnaz Heidari. CME Article:The Acupuncture-Affected Gene Expressions and Epigenetic Modifications in Oxidative Stress–Associated DiseasesMedical Acupuncture 2016; 28(1): 16 doi: 10.1089/acu.2015.1134
10
Yan Huang, Zhe Ma, Yun-hua Cui, Hong-sheng Dong, Ji-meng Zhao, Chuan-zi Dou, Hui-rong Liu, Jing Li, Huan-gan Wu. Effects of Herb-Partitioned Moxibustion on the miRNA Expression Profiles in Colon from Rats with DSS-Induced Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1767301
11
M. Giriş, B. Depboylu, S. Doğru-Abbasoğlu, Y. Erbil, V. Olgaç, H. Alış, G. Aykaç-Toker, M. Uysal. Effect of taurine on oxidative stress and apoptosis-related protein expression in trinitrobenzene sulphonic acid-induced colitisClinical & Experimental Immunology 2008; 152(1): 102 doi: 10.1111/j.1365-2249.2008.03599.x
12
Daniel J. Stein. Massage Acupuncture, Moxibustion, and Other Forms of Complementary and Alternative Medicine in Inflammatory Bowel DiseaseGastroenterology Clinics of North America 2017; 46(4): 875 doi: 10.1016/j.gtc.2017.08.015
13
Charles Shang. Prospective Tests on Biological Models of AcupunctureEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2009; 6(1): 31 doi: 10.1093/ecam/nem122
14
Adam S. Cheifetz, Robert Gianotti, Raphael Luber, Peter R. Gibson. Complementary and Alternative Medicines Used by Patients With Inflammatory Bowel DiseasesGastroenterology 2017; 152(2): 415 doi: 10.1053/j.gastro.2016.10.004
15
Xiao-mei Wang, Xin Guan, Guang Ji, Zheng Shi, Huan-gan Wu. Effect of acupuncture-moxibustion on the expression of IGF-1 and SOCS2 in colonic mucosa of rats with ulcerative colitisJournal of Acupuncture and Tuina Science 2010; 8(4): 204 doi: 10.1007/s11726-010-0409-9
16
Gengqing Song, Claudio Fiocchi, Jean-Paul Achkar. Acupuncture in Inflammatory Bowel DiseaseInflammatory Bowel Diseases 2019; 25(7): 1129 doi: 10.1093/ibd/izy371
17
Jue Hong, Cui-hong Zhang, Xiao-peng Ma. Pathogenesis of inflammatory bowel disease and the action mechanism of moxibustionJournal of Acupuncture and Tuina Science 2012; 10(3): 174 doi: 10.1007/s11726-012-0598-5
18
Huan-Gan Wu, Hui-Rong Liu, Lin-Ying Tan, Ye-Jing Gong, Yin Shi, Tian-Ping Zhao, Yao Yi, Yun Yang. Electroacupuncture and Moxibustion Promote Neutrophil Apoptosis and Improve Ulcerative Colitis in RatsDigestive Diseases and Sciences 2007; 52(2): 379 doi: 10.1007/s10620-006-9561-y