BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Qin Ning, Di Wu, Wei Guo, Wei-Na Li, Xiao-Jing Wang, Ke Ma. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 1 doi: 10.1007/978-94-024-1606-0_1
2
M.-L. Zhang, J. Xu, W. Zhang, X.-Y. Liu, M. Zhang, W.-L. Wang, S.-S. Zheng. Microbial epidemiology and risk factors of infections in recipients after DCD liver transplantationInternational Journal of Clinical Practice 2016; 70: 17 doi: 10.1111/ijcp.12812
3
Qi Xia, Xiahong Dai, Jianrong Huang, Xiaowei Xu, Qian Yang, Xiaoli Liu, Yuemei Chen, Lanjuan Li. A single-center experience of non-bioartificial liver support systems among Chinese patients with liver failureThe International Journal of Artificial Organs 2014; 37(6): 442 doi: 10.5301/ijao.5000341
4
Xiaojun Dong, Yu Gong, Hui Zeng, Yu Hao, Xianbo Wang, Jing Hou, Jiefei Wang, Juan Li, Yueke Zhu, Haixia Liu, Junyan Han, Haiwei Zhou, Liwei Shen, Ting Gao, Tingting Zhou, Shuyin Yang, Shuting Li, Yingxuan Chen, Qinghua Meng, Hai Li. Imbalance between circulating CD4+ regulatory T and conventional T lymphocytes in patients with HBV-related acute-on-chronic liver failureLiver International 2013; 33(10): 1517 doi: 10.1111/liv.12248
5
Vladimir G. Nikolaev, Vitaliy A. Samsonov. Analysis of medical use of carbon adsorbents in China and additional possibilities in this field achieved in UkraineArtificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2014; 42(1): 1 doi: 10.3109/21691401.2013.856017
6
Pi-Qi Zhou, Shao-Ping Zheng, Min Yu, Sheng-Song He, Zhi-Hong Weng. Prognosis of acute-on-chronic liver failure patients treated with artificial liver support systemWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(32): 9614-9622 doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9614
7
Lan Juan Li, Yi Min Zhang, Xiao Li Liu, Wei Bo Du, Jian Rong Huang, Qian Yang, Xiao Wei Xu, Yue Mei Chen. Artificial Liver Support System in China: A Review Over the Last 30 YearsTherapeutic Apheresis and Dialysis 2006; 10(2): 160 doi: 10.1111/j.1744-9987.2006.00358.x
8
Y.-S. Chen, Z.-W. Wu, J.-Q. He, J. Yu, S.-G. Yang, Y.-M. Zhang, W.-B. Du, H.-C. Cao, L.-J. Li. The Curative Effect of ALSS on 1-month Mortality in AoCLF Patients after 72 to 120 HoursThe International Journal of Artificial Organs 2007; 30(10): 906 doi: 10.1177/039139880703001008
9
Jorge Cerdá, Ashita Tolwani, Noel Gibney, Khajohn Tiranathanagul. Renal Replacement Therapy in Special Settings: Extracorporeal Support Devices in Liver FailureSeminars in Dialysis 2011; 24(2): 197 doi: 10.1111/j.1525-139X.2011.00827.x
10
Jason Phua, Kang Hoe Lee. Liver support devicesCurrent Opinion in Critical Care 2008; 14(2): 208 doi: 10.1097/MCC.0b013e3282f70057
11
Alejandra Villamil, Francisco Juan Mattera, Eduardo De Santibañes. Blumgart's Surgery of the Liver, Pancreas and Biliary Tract2012; : 1689 doi: 10.1016/B978-1-4377-1454-8.00140-5
12
Hua Liu, Tao Han, Jie Tian, Zheng-Yan Zhu, Ying Liu, Yan Li, Shi-Xiang Xiao, Ying Li, Yu-Ying Feng. Monitoring oxidative stress in acute-on-chronic liver failure by advanced oxidation protein productsHepatology Research 2012; 42(2): 171 doi: 10.1111/j.1872-034X.2011.00911.x
13
Hirokazu Sato, Kengo Tomita, Chihiro Yasue, Rumiko Umeda, Hirotoshi Ebinuma, Sho Ogata, Wenlin Du, Shigeyoshi Soga, Koji Maruta, Yuichi Yasutake, Kazuyuki Narimatsu, Shingo Usui, Chikako Watanabe, Shunsuke Komoto, Toshiaki Teratani, Takahiro Suzuki, Hirokazu Yokoyama, Hidetsugu Saito, Shigeaki Nagao, Toshifumi Hibi, Soichiro Miura, Takanori Kanai, Ryota Hokari. Pregnant woman with non-comatose autoimmune acute liver failure in the second trimester rescued using medical therapy: A case reportHepatology Research 2015; 45(3): 349 doi: 10.1111/hepr.12344
14
Shiv Kumar Sarin, Ashish Kumar, John A. Almeida, Yogesh Kumar Chawla, Sheung Tat Fan, Hitendra Garg, H. Janaka de Silva, Saeed Sadiq Hamid, Rajiv Jalan, Piyawat Komolmit, George K. Lau, Qing Liu, Kaushal Madan, Rosmawati Mohamed, Qin Ning, Salimur Rahman, Archana Rastogi, Stephen M. Riordan, Puja Sakhuja, Didier Samuel, Samir Shah, Barjesh Chander Sharma, Praveen Sharma, Yasuhiro Takikawa, Babu Ram Thapa, Chun-Tao Wai, Man-Fung Yuen. Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the study of the liver (APASL)Hepatology International 2009; 3(1): 269 doi: 10.1007/s12072-008-9106-x