BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Meng-Ying Wu, Chang-Sheng Kuo, Ching-Yih Lin, Chin-Li Lu, Rwei-Fen Syu Huang. Lymphocytic mitochondrial DNA deletions, biochemical folate status and hepatocellular carcinoma susceptibility in a case–control studyBritish Journal of Nutrition 2009; 102(5): 715 doi: 10.1017/S0007114509243054
2
Tetsuya MINE. Mitochondrial DNA Mutation and Functional DyspepsiaInternal Medicine 2005; 44(2): 87 doi: 10.2169/internalmedicine.44.87
3
Hezhongrong Nie, Hongying Shu, Rasika Vartak, Amanda Claire Milstein, Yalin Mo, Xiaoqin Hu, Hezhi Fang, Lijun Shen, Zhinan Ding, Jianxin Lu, Yidong Bai, Janine Santos. Mitochondrial Common Deletion, a Potential Biomarker for Cancer Occurrence, Is Selected against in Cancer Background: A Meta-Analysis of 38 StudiesPLoS ONE 2013; 8(7): e67953 doi: 10.1371/journal.pone.0067953
4
Sébastien P. Gendron, Justin D. Mallet, Nathalie Bastien, Patrick J. Rochette. Mitochondrial DNA common deletion in the human eye: A relation with corneal agingMechanisms of Ageing and Development 2012; 133(2-3): 68 doi: 10.1016/j.mad.2012.01.002
5
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2017; : 3091 doi: 10.1007/978-3-319-26956-6_171
6
Yunbin Ye, Aimin Huang, Chuanzhong Huang, Jingfeng Liu, Bin Wang, Kecan Lin, Qiang Chen, Yongyi Zeng, Huijing Chen, Xuan Tao, Guangya Wei, Yanbin Wu. Comparative mitochondrial proteomic analysis of hepatocellular carcinoma from patientsPROTEOMICS - Clinical Applications 2013; 7(5-6): 403 doi: 10.1002/prca.201100103
7
Yanchun Zhang, Yinan Ma, Dingfang Bu, Hui Liu, Changyu Xia, Ying Zhang, Sainan Zhu, Hong Pan, Pei Pei, Xuefei Zheng, Songtao Wang, Yufeng Xu, Yu Qi, Yidong Bai. Deletion of a 4977-bp Fragment in the Mitochondrial Genome Is Associated with Mitochondrial Disease SeverityPLOS ONE 2015; 10(5): e0128624 doi: 10.1371/journal.pone.0128624
8
Chuanzhong Ye, Xiao-Ou Shu, Wanqing Wen, Larry Pierce, Regina Courtney, Yu-Tang Gao, Wei Zheng, Qiuyin Cai. Quantitative analysis of mitochondrial DNA 4977-bp deletion in sporadic breast cancer and benign breast diseasesBreast Cancer Research and Treatment 2008; 108(3): 427 doi: 10.1007/s10549-007-9613-9
9
Gabriel D. Dakubo. Mitochondrial Genetics and Cancer2010; : 187 doi: 10.1007/978-3-642-11416-8_8
10
Ryan L Parr, John P Jakupciak, Mark A Birch-Machin, Gabriel D Dakubo. The mitochondrial genome: a biosensor for early cancer detection?Expert Opinion on Medical Diagnostics 2007; 1(2): 169 doi: 10.1517/17530059.1.2.169
11
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2016; : 1 doi: 10.1007/978-3-319-26587-2_171-1