BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Shao JY, Gao HY, Li YH, Zhang Y, Lu YY, Zeng YX. Quantitative detection of common deletion of mitochondrial DNA in hepatocellular carcinoma and hepatocellular nodular hyperplasia. World J Gastroenterol 2004; 10(11): 1560-1564 [PMID: 15162525 DOI: 10.3748/wjg.v10.i11.1560]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v10/i11/1560.htm
Number Citing Articles
1
Abdul Aziz Mohamed Yusoff, Wan Salihah Wan Abdullah, Siti Zulaikha Nashwa Mohd Khair, Siti Muslihah Abd Radzak. A comprehensive overview of mitochondrial DNA 4977-bp deletion in cancer studiesOncology Reviews 2019; 13(1) doi: 10.4081/oncol.2019.409
2
Gabriele A Fontana, Hailey L Gahlon. Mechanisms of replication and repair in mitochondrial DNA deletion formationNucleic Acids Research 2020; 48(20): 11244 doi: 10.1093/nar/gkaa804
3
Stephanie Lazo, Nicole Noren Hooten, Jamal Green, Erez Eitan, Nicolle A. Mode, Qing‐Rong Liu, Alan B. Zonderman, Ngozi Ezike, Mark P. Mattson, Paritosh Ghosh, Michele K. Evans. Mitochondrial DNA in extracellular vesicles declines with ageAging Cell 2021; 20(1) doi: 10.1111/acel.13283
4
Tetsuya MINE. Mitochondrial DNA Mutation and Functional DyspepsiaInternal Medicine 2005; 44(2): 87 doi: 10.2169/internalmedicine.44.87
5
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2017; : 3091 doi: 10.1007/978-3-319-26956-6_171
6
Yanchun Zhang, Yinan Ma, Dingfang Bu, Hui Liu, Changyu Xia, Ying Zhang, Sainan Zhu, Hong Pan, Pei Pei, Xuefei Zheng, Songtao Wang, Yufeng Xu, Yu Qi, Yidong Bai. Deletion of a 4977-bp Fragment in the Mitochondrial Genome Is Associated with Mitochondrial Disease SeverityPLOS ONE 2015; 10(5): e0128624 doi: 10.1371/journal.pone.0128624
7
Gabriel D. Dakubo. Mitochondrial Genetics and Cancer2010; : 187 doi: 10.1007/978-3-642-11416-8_8
8
Ryan L Parr, John P Jakupciak, Mark A Birch-Machin, Gabriel D Dakubo. The mitochondrial genome: a biosensor for early cancer detection?Expert Opinion on Medical Diagnostics 2007; 1(2): 169 doi: 10.1517/17530059.1.2.169
9
Siti Zulaikha Nashwa Mohd Khair, Siti Muslihah Abd Radzak, Abdul Aziz Mohamed Yusoff, Jie Mei. The Uprising of Mitochondrial DNA Biomarker in CancerDisease Markers 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/7675269
10
Meng-Ying Wu, Chang-Sheng Kuo, Ching-Yih Lin, Chin-Li Lu, Rwei-Fen Syu Huang. Lymphocytic mitochondrial DNA deletions, biochemical folate status and hepatocellular carcinoma susceptibility in a case–control studyBritish Journal of Nutrition 2009; 102(5): 715 doi: 10.1017/S0007114509243054
11
Hezhongrong Nie, Hongying Shu, Rasika Vartak, Amanda Claire Milstein, Yalin Mo, Xiaoqin Hu, Hezhi Fang, Lijun Shen, Zhinan Ding, Jianxin Lu, Yidong Bai, Janine Santos. Mitochondrial Common Deletion, a Potential Biomarker for Cancer Occurrence, Is Selected against in Cancer Background: A Meta-Analysis of 38 StudiesPLoS ONE 2013; 8(7): e67953 doi: 10.1371/journal.pone.0067953
12
Sébastien P. Gendron, Justin D. Mallet, Nathalie Bastien, Patrick J. Rochette. Mitochondrial DNA common deletion in the human eye: A relation with corneal agingMechanisms of Ageing and Development 2012; 133(2-3): 68 doi: 10.1016/j.mad.2012.01.002
13
Yunbin Ye, Aimin Huang, Chuanzhong Huang, Jingfeng Liu, Bin Wang, Kecan Lin, Qiang Chen, Yongyi Zeng, Huijing Chen, Xuan Tao, Guangya Wei, Yanbin Wu. Comparative mitochondrial proteomic analysis of hepatocellular carcinoma from patientsPROTEOMICS - Clinical Applications 2013; 7(5-6): 403 doi: 10.1002/prca.201100103
14
Chuanzhong Ye, Xiao-Ou Shu, Wanqing Wen, Larry Pierce, Regina Courtney, Yu-Tang Gao, Wei Zheng, Qiuyin Cai. Quantitative analysis of mitochondrial DNA 4977-bp deletion in sporadic breast cancer and benign breast diseasesBreast Cancer Research and Treatment 2008; 108(3): 427 doi: 10.1007/s10549-007-9613-9
15
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2016; : 1 doi: 10.1007/978-3-319-26587-2_171-1