BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Chong-Zhi Zhou, Guo-Qiang Qiu, Jun-Wei Fan, Xiao-Liang Wang, Hua-Mei Tang, Li Huang, Yu-Hao Sun, Zhi-Hai Peng. Refined mapping of loss of heterozygosity on 1q31.1-32.1 in sporadic colorectal carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2008; 14(10): 1582-1587 doi: 10.3748/wjg.14.1582
2
Lijie Han, Zhiming Dong, Cong Wang, Yanli Guo, Supeng Shen, Gang Kuang, Wei Guo. Decreased expression and aberrant methylation of RASSF5A correlates with malignant progression of gastric cardia adenocarcinomaMolecular Carcinogenesis 2015; 54(12): 1722 doi: 10.1002/mc.22245
3
Alea A. Mills. Throwing the cancer switch: reciprocal roles of polycomb and trithorax proteinsNature Reviews Cancer 2010; 10(10): 669 doi: 10.1038/nrc2931
4
Chang Kyun Lee, Jin-Hee Lee, Min-Goo Lee, Seong-In Jeong, Tae-Kyu Ha, Min-Ju Kang, Byung-Kyu Ryu, Young Hwangbo, Jae-Jun Shim, Jae Young Jang, Kil Yeon Lee, Hyo Jong Kim, Sung-Gil Chi. Epigenetic inactivation of the NORE1gene correlates with malignant progression of colorectal tumorsBMC Cancer 2010; 10(1) doi: 10.1186/1471-2407-10-577
5
Atsushi Kasamatsu, Katsuhiro Uzawa, Katsuya Usukura, Kazuyuki Koike, Dai Nakashima, Takashi Ishigami, Kazuaki Fushimi, Katsunori Ogawara, Masashi Shiiba, Hideki Tanzawa. Loss of heterozygosity in oral cancerOral Science International 2011; 8(2): 37 doi: 10.1016/S1348-8643(11)00027-9
6
In Bok Chang, Byung Moon Cho, Seung Myung Moon, Se Hyuck Park, Sae Moon Oh, Seong Jin Cho. Loss of Heterozygosity at 1p, 7q, 17p, and 22q in MeningiomasJournal of Korean Neurosurgical Society 2010; 48(1): 14 doi: 10.3340/jkns.2010.48.1.14
7
A. Tenesa, S. M. Farrington, M. G. Dunlop. Re: Association Between Biallelic and Monoallelic Germline MYH Gene Mutations and Colorectal Cancer RiskJNCI Journal of the National Cancer Institute 2005; 97(4): 320 doi: 10.1093/jnci/dji051
8
Marion M Schuierer, Elisabeth Graf, Ken-Ichi Takemaru, Wolfgang Dietmaier, Anja-Katrin Bosserhoff. Reduced expression of β-catenin inhibitor Chibby in colon carcinoma cell linesWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(10): 1529-1535 doi: 10.3748/wjg.v12.i10.1529
9
J. Chaudhary, M. Schmidt. The impact of genomic alterations on the transcriptome: a prostate cancer cell line case studyChromosome Research 2006; 14(5): 567 doi: 10.1007/s10577-006-1055-4
10
Turkan Aytekin, Mehmet Ozaslan, Beyhan Cengiz. Deletion mapping of chromosome region 12q13-24 in colorectal cancerCancer Genetics and Cytogenetics 2010; 201(1): 32 doi: 10.1016/j.cancergencyto.2010.05.005
11
Seong Min Kim, Chuan Dong Sun, Ki Chung Park, Ho Guen Kim, Woo Jung Lee, Seung Hoon Choi. Accumulation of β-catenin protein, mutations in exon-3 of the β-catenin gene and a loss of heterozygosity of 5q22 in solid pseudopapillary tumor of the pancreasJournal of Surgical Oncology 2006; 94(5): 418 doi: 10.1002/jso.20509
12
Assaf Vestin, Alea A. Mills. The tumor suppressor Chd5 is induced during neuronal differentiation in the developing mouse brainGene Expression Patterns 2013; 13(8): 482 doi: 10.1016/j.gep.2013.09.003
13
Chong-zhi ZHOU, Guo-qiang QIU, Xiao-liang WANG, Jun-wei FAN, Hua-mei TANG, Yu-hao SUN, Quan WANG, Fei HUANG, Dong-wang YAN, Da-wei LI, Zhi-hai PENG. Screening of tumor suppressor genes on 1q31.1-32.1 in Chinese patients with sporadic colorectal cancerChinese Medical Journal 2008; 121(24): 2479 doi: 10.1097/00029330-200812020-00003
14
Jason E. Miller, Raghu P. Metpally, Thomas N. Person, Sarathbabu Krishnamurthy, Venkata Ramesh Dasari, Manu Shivakumar, Daniel R. Lavage, Adam M. Cook, David J. Carey, Marylyn D. Ritchie, Dokyoon Kim, Radhika Gogoi. Systematic characterization of germline variants from the DiscovEHR study endometrial carcinoma populationBMC Medical Genomics 2019; 12(1) doi: 10.1186/s12920-019-0504-9
15
Ming‑Chang Yang, Shang‑Tao Chien, Tzu‑Feng Yang, Shih‑Yi Lin, Tai‑Min Lee, Yi‑Ren Hong. Downregulation of nuclear and cytoplasmic Chibby is associated with advanced cervical cancerOncology Letters 2017;  doi: 10.3892/ol.2017.7050
16
Songfeng Wu, Ning Li, Jie Ma, Huali Shen, Dahai Jiang, Cheng Chang, Chengpu Zhang, Liwei Li, Hongxing Zhang, Jing Jiang, Zhongwei Xu, Lingyan Ping, Tao Chen, Wei Zhang, Tao Zhang, Xiaohua Xing, Tailong Yi, Yanchang Li, Fengxu Fan, Xiaoqian Li, Fan Zhong, Quanhui Wang, Yang Zhang, Bo Wen, Guoquan Yan, Liang Lin, Jun Yao, Zhilong Lin, Feifei Wu, Liqi Xie, Hongxiu Yu, Mingqi Liu, Haojie Lu, Hong Mu, Dong Li, Weimin Zhu, Bei Zhen, Xiaohong Qian, Jun Qin, Siqi Liu, Pengyuan Yang, Yunping Zhu, Ping Xu, Fuchu He. First Proteomic Exploration of Protein-Encoding Genes on Chromosome 1 in Human Liver, Stomach, and ColonJournal of Proteome Research 2013; 12(1): 67 doi: 10.1021/pr3008286
17
Yuji Toiyama, Yasuhiro Inoue, Hiromi Yasuda, Susumu Saigusa, Takeshi Yokoe, Yoshinaga Okugawa, Koji Tanaka, Chikao Miki, Masato Kusunoki. DPEP1, expressed in the early stages of colon carcinogenesis, affects cancer cell invasivenessJournal of Gastroenterology 2011; 46(2): 153 doi: 10.1007/s00535-010-0318-1
18
LIANG ZENG, BRIAN E. FEE, MIRIAM V. RIVAS, JAMES LIN, DAVID CORY ADAMSON. Adherens junctional associated protein-1: A novel 1p36 tumor suppressor candidate in gliomasInternational Journal of Oncology 2014; 45(1): 13 doi: 10.3892/ijo.2014.2425