BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Muhammad Miftahussurur, Modesto Cruz, Dalla Doohan, Phawinee Subsomwong, José A. Jiménez Abreu, Celso Hosking, Langgeng Agung Waskito, Yoshio Yamaoka, Iddya Karunasagar. Five alternative Helicobacter pylori antibiotics to counter high levofloxacin and metronidazole resistance in the Dominican RepublicPLOS ONE 2019; 14(3): e0213868 doi: 10.1371/journal.pone.0213868
2
Francesco Costa, Mario M D’Elios. Management ofHelicobacter pyloriinfectionExpert Review of Anti-infective Therapy 2010; 8(8): 887 doi: 10.1586/eri.10.75
3
Dan Zhou, Xi Zhu, Yang Wang, Yun Jin, Xuefan Xu, Tingting Fan, Yan Liu, Zhirong Zhang, Yuan Huang. Preparation and characterization of a novel pH-sensitive coated microsphere for duodenum-specific drug deliveryArchives of Pharmacal Research 2012; 35(5): 839 doi: 10.1007/s12272-012-0509-9
4
Yong Xie, Zhenyu Zhang, Junbo Hong, Wenzhong Liu, Hong Lu, Yiqi Du, Weihong Wang, Jianming Xu, Xuehong Wang, Lijuan Huo, Guiying Zhang, Chunhui Lan, Xiaoyan Li, Yanqing Li, Hong Wang, Guoxin Zhang, Yin Zhu, Xu Shu, Ye Chen, Jiangbin Wang, Nonghua Lu. Furazolidone‐containing triple and quadruple eradication therapy for initial treatment for Helicobacter pylori infection: A multicenter randomized controlled trial in China Helicobacter 2018; 23(5): e12496 doi: 10.1111/hel.12496
5
Tiankuo Yang, Renwei Hu, Xiaoqiong Tang, Yalin Shen, Alfred Tay, Xuenan Pi, Gang Wang, Aleksandra W Debowski, Keith A Stubbs, Mohammed Benghezal, Barry J Marshall, Hong Li, Hong Tang. Susceptibility-guided bismuth quadruple therapies for resistant Helicobacter pylori infectionsPrecision Clinical Medicine 2020; 3(2): 127 doi: 10.1093/pcmedi/pbaa010
6
Anthony O'Connor, Javier Gisbert, Colm O’Morain. Treatment ofHelicobacter pyloriInfectionHelicobacter 2009; 14: 46 doi: 10.1111/j.1523-5378.2009.00704.x
7
Hafez Fakheri, Tarang Taghvaei, Vahid Hosseini, Zohreh Bari. A Comparison between Sequential Therapy and a Modified Bismuth-based Quadruple Therapy for Helicobacter pylori Eradication in Iran: A Randomized Clinical TrialHelicobacter 2012; 17(1): 43 doi: 10.1111/j.1523-5378.2011.00896.x
8
Hong Lu, Wei Zhang, David Y. Graham. Bismuth-containing quadruple therapy for Helicobacter pyloriEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2013; : 1 doi: 10.1097/MEG.0b013e3283633b57
9
Liya Zhuge, Youhua Wang, Shuang Wu, Ru‐Lin Zhao, Zhen Li, Yong Xie. Furazolidone treatment for Helicobacter Pylori infection: A systematic review and meta‐analysis Helicobacter 2018; 23(2): e12468 doi: 10.1111/hel.12468
10
Frank J Senatore, Jonathan Wilmot, John W Birk. Helicobacter pyloritreatment: Still a work in progressPostgraduate Medicine 2016; 128(1): 152 doi: 10.1080/00325481.2016.1103194
11
Ya-Wen Zhang, Wei-Ling Hu, Yuan Cai, Wen-Fang Zheng, Qin Du, John J Kim, John Y Kao, Ning Dai, Jian-Min Si. Outcomes of furazolidone- and amoxicillin-based quadruple therapy for <i>Helicobacter pylori</i> infection and predictors of failed eradicationWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(40): 4596-4605 doi: 10.3748/wjg.v24.i40.4596
12
Anthony O’Connor, Javier P. Gisbert, Deirdre McNamara, Colm O’Morain. Treatment of Helicobacter pylori Infection 2010Helicobacter 2010; 15: 46 doi: 10.1111/j.1523-5378.2010.00774.x
13
Airu Liu, Yuxin Wang, Yingxiao Song, Yiqi Du. Treatment with compound Lactobacillus acidophilus followed by a tetracycline- and furazolidone-containing quadruple regimen as a rescue therapy for Helicobacter pylori infectionSaudi Journal of Gastroenterology 2020; 0(0): 0 doi: 10.4103/sjg.SJG_589_19
14
Francisco Buitrago Ramírez, Eloísa Rodríguez Torres, Javier Alejandre Carmona. Criterios actuales para la erradicación de Helicobacter pyloriFMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria 2010; 17(3): 158 doi: 10.1016/S1134-2072(10)70063-3
15
Yong Xie, Yin Zhu, Hong Zhou, Zhi-Fa Lu, Zhen Yang, Xu Shu, Xiao-Bai Guo, Hui-Zhen Fan, Jian-Hua Tang, Xue-Ping Zeng, Jian-Bo Wen, Xiao-Qing Li, Xing-Xing He, Jiu-Hong Ma, Dong-Sheng Liu, Cai-Bin Huang, Ning-Jian Xu, Nong-Rong Wang, Nong-Hua Lu. Furazolidone-based triple and quadruple eradication therapy for <italic>Helicobacter pylori</italic> infectionWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(32): 11415-11421 doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11415
16
David Y. Graham, Maria Pina Dore, Hong Lu. Understanding treatment guidelines with bismuth and non-bismuth quadruple Helicobacter pylori eradication therapiesExpert Review of Anti-infective Therapy 2018; 16(9): 679 doi: 10.1080/14787210.2018.1511427
17
Kláudia Maria Machado Neves Silva, Diogo Émerson Leite de Carvalho, Vânia Maria Moreira Valente, Juan Carlos Campos Rubio, Paulo Eustáquio Faria, Priscila Pereira Silva-Caldeira. Concomitant and controlled release of furazolidone and bismuth(III) incorporated in a cross-linked sodium alginate-carboxymethyl cellulose hydrogelInternational Journal of Biological Macromolecules 2019; 126: 359 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.136
18
Saghi Riahizadeh, Reza Malekzadeh, Shahram Agah, Nasrin Zendehdel, Rasoul Sotoudehmanesh, Naser Ebrahimi-Dariani, Akram Pourshams, Homayoon Vahedi, Javad Mikaeli, Morteza Khatibian, Sadegh Massarrat. Sequential Metronidazole-Furazolidone or Clarithromycin-Furazolidone Compared to Clarithromycin-Based Quadruple Regimens for the Eradication of Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Disease: A Double-Blind Randomized Controlled TrialHelicobacter 2010; 15(6): 497 doi: 10.1111/j.1523-5378.2010.00798.x
19
Hafez Fakheri, Zohreh Bari, Hossein Sardarian. A modified Bismuth-Containing Quadruple Therapy Including a Short Course of Furazolidone for Helicobacter pylori Eradication After Sequential Therapy FailureHelicobacter 2012; 17(4): 264 doi: 10.1111/j.1523-5378.2012.00946.x
20
Xiao Liang, Xiaoqing Xu, Qing Zheng, Wei Zhang, Qinjuan Sun, Wenzhong Liu, Shudong Xiao, Hong Lu. Efficacy of Bismuth-Containing Quadruple Therapies for Clarithromycin-, Metronidazole-, and Fluoroquinolone-Resistant Helicobacter pylori Infections in a Prospective StudyClinical Gastroenterology and Hepatology 2013; 11(7): 802 doi: 10.1016/j.cgh.2013.01.008
21
Yuemiao Zhang, Wen Gao, Hong Cheng, Xuezhi Zhang, Fulian Hu. Tetracycline- and Furazolidone-containing Quadruple Regimen as Rescue Treatment forHelicobacter pyloriInfection: A Single Center Retrospective StudyHelicobacter 2014; 19(5): 382 doi: 10.1111/hel.12143
22
Yang Yang, Ruizhuo Ouyang, Lina Xu, Ning Guo, Weiwei Li, Kai Feng, Lei Ouyang, Zhuoyuan Yang, Shuang Zhou, Yuqing Miao. Review: Bismuth complexes: synthesis and applications in biomedicineJournal of Coordination Chemistry 2015; 68(3): 379 doi: 10.1080/00958972.2014.999672
23
Morris O. Makobongo, Tchelet Kovachi, Hanan Gancz, Amram Mor, D. Scott Merrell. In Vitro Antibacterial Activity of Acyl-Lysyl Oligomers against Helicobacter pyloriAntimicrobial Agents and Chemotherapy 2009; 53(10): 4231 doi: 10.1128/AAC.00510-09