BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
The Cox-2 -1195 G > A polymorphism and cancer risk: a meta-analysis of 25 case-control studiesMutagenesis 2011; 26(6): 729 doi: 10.1093/mutage/ger040
2
Fatemeh Khorshidi, Mahdi Montazer Haghighi, Ehsan Nazemalhosseini Mojarad, Pedram Azimzadeh, Behzad Damavand, Mohsen Vahedi, Shohreh Almasi, Hamid Asadzadeh Aghdaei, Mohammad Reza Zali. The Prostaglandin Synthase 2/cyclooxygenase 2 (PTGS2/COX2) rs5277 Polymorphism Does not Influence Risk of Colorectal Cancer in an Iranian PopulationAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(8): 3507 doi: 10.7314/APJCP.2014.15.8.3507
3
Qiuping Li, Chao Ma, Zhihui Zhang, Suhua Chen, Weiguo Zhi, Lei Zhang, Guoyao Zhang, Lei Shi, Fei Cao, Tianjiang Ma. Association between cyclooxygenase-2 (COX-2) 8473 T > C polymorphism and cancer risk: a meta-analysis and trial sequential analysisBMC Cancer 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12885-018-4753-3
4
Yong-Chen Zhang, Hui Zhao, Chen Chen, Mohammad Amzad Ali. COX-2 gene rs689466 polymorphism is associated with increased risk of colorectal cancer among Caucasians: a meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01957-x
5
Harsh Sheth, Emma Northwood, Cornelia M. Ulrich, Dominique Scherer, Faye Elliott, Jennifer H. Barrett, David Forman, C. Roland Wolf, Gillian Smith, Michael S. Jackson, Mauro Santibanez-Koref, Robert Haile, Graham Casey, Mark Jenkins, Aung Ko Win, John L. Hopper, Loic Le Marchand, Noralane M. Lindor, Stephen N. Thibodeau, John D. Potter, John Burn, D. Timothy Bishop, Zongli Xu. Interaction between polymorphisms in aspirin metabolic pathways, regular aspirin use and colorectal cancer risk: A case-control study in unselected white European populationsPLOS ONE 2018; 13(2): e0192223 doi: 10.1371/journal.pone.0192223
6
Xiao-feng Wang, Ming-zhu Huang, Xiao-wei Zhang, Rui-xi Hua, Wei-jian Guo, Xiaoping Miao. COX-2-765G>C Polymorphism Increases the Risk of Cancer: A Meta-AnalysisPLoS ONE 2013; 8(9): e73213 doi: 10.1371/journal.pone.0073213
7
David A. Drew, Yin Cao, Andrew T. Chan. Aspirin and colorectal cancer: the promise of precision chemopreventionNature Reviews Cancer 2016; 16(3): 173 doi: 10.1038/nrc.2016.4
8
V. Andersen, U. Vogel. Systematic review: interactions between aspirin, and other nonsteroidal anti-inflammatory drugs, and polymorphisms in relation to colorectal cancerAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2014; 40(2): 147 doi: 10.1111/apt.12807
9
Abdolreza Daraei, Rasoul Salehi, Faezeh Mohamadhashem. PTGS2 (COX2) −765G>C gene polymorphism and risk of sporadic colorectal cancer in Iranian populationMolecular Biology Reports 2012; 39(5): 5219 doi: 10.1007/s11033-011-1319-8
10
Hui Cao, Zhong Xu, Hao Long, Xiao-Qing Li, Shao-Lin Li. The -765C Allele of the Cyclooxygenase-2 Gene as a Potential Risk Factor of Colorectal Cancer: A Meta-AnalysisThe Tohoku Journal of Experimental Medicine 2010; 222(1): 15 doi: 10.1620/tjem.222.15
11
Fen Zhao, Yue Cao, Hong Zhu, Min Huang, Cheng Yi, Ying Huang. The -765G>C Polymorphism in the Cyclooxygenase-2 Gene and Digestive System Cancer: a Meta-analysisAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(19): 8301 doi: 10.7314/APJCP.2014.15.19.8301
12
Diogo N Piranda, Juliana S Festa-Vasconcellos, Laura M Amaral, Anke Bergmann, Rosane Vianna-Jorge. Polymorphisms in regulatory regions of Cyclooxygenase-2 gene and breast cancer risk in Brazilians: a case-control studyBMC Cancer 2010; 10(1) doi: 10.1186/1471-2407-10-613
13
Karen W. Makar, Elizabeth M. Poole, Alexa J. Resler, Brenna Seufert, Karen Curtin, Sarah E. Kleinstein, David Duggan, Richard J. Kulmacz, Li Hsu, John Whitton, Christopher S. Carlson, Christine F. Rimorin, Bette J. Caan, John A. Baron, John D. Potter, Martha L. Slattery, Cornelia M. Ulrich. COX-1 (PTGS1) and COX-2 (PTGS2) polymorphisms, NSAID interactions, and risk of colon and rectal cancers in two independent populationsCancer Causes & Control 2013; 24(12): 2059 doi: 10.1007/s10552-013-0282-1
14
Jun Wang, Xufeng Guo, Jixiang Zhang, Jia Song, Mengyao Ji, Shijie Yu, Jing Wang, Zhuo Cao, Weiguo Dong. Cyclooxygenase-2 Polymorphisms and Susceptibility to Colorectal Cancer: A Meta-AnalysisYonsei Medical Journal 2013; 54(6): 1353 doi: 10.3349/ymj.2013.54.6.1353
15
Shuying Li, Xiaojuan Zhao, Zhiwei Wu, Ye Li, Lin Zhu, Binbin Cui, Xinshu Dong, Suli Tian, Fulan Hu, Yashuang Zhao. Polymorphisms in arachidonic acid metabolism-related genes and the risk and prognosis of colorectal cancerFamilial Cancer 2013; 12(4): 755 doi: 10.1007/s10689-013-9659-2
16
José AG Agúndez, Miguel Blanca, José A Cornejo-García, Elena García-Martín. Pharmacogenomics of cyclooxygenasesPharmacogenomics 2015; 16(5): 501 doi: 10.2217/pgs.15.6
17
W Liu, E M Poole, C M Ulrich, R J Kulmacz. Polymorphic human prostaglandin H synthase-2 proteins and their interactions with cyclooxygenase substrates and inhibitorsThe Pharmacogenomics Journal 2011; 11(5): 337 doi: 10.1038/tpj.2010.49
18
Fatemeh Khorshidi, Seyed Reza Mohebbi, Mahdi Montazer Haghighi, Mohammad Yaghoob Taleghani, Pedram Azimzadeh, Mina Golmohammadi, Maede Alidadi, Sara Romani, Mohsen Vahedi, Ehsan Nazemalhosseini Mojarad, Mohammad Reza Zali. Polymorphism −765G>C in Cyclooxygenase-2 and Risk of Colorectal CancerLaboratory Medicine 2013; 44(2): e14 doi: 10.1309/LMVAX2QHHIBWY1H7
19
Dong Gui Hu, Peter I. Mackenzie, Ross A. McKinnon, Robyn Meech. Genetic polymorphisms of human UDP-glucuronosyltransferase (UGT) genes and cancer riskDrug Metabolism Reviews 2016; 48(1): 47 doi: 10.3109/03602532.2015.1131292
20
Dominique Scherer, Lisel M. Koepl, Elizabeth M. Poole, Yesilda Balavarca, Liren Xiao, John A. Baron, Li Hsu, Anna E. Coghill, Peter T. Campbell, Sarah E. Kleinstein, Jane C. Figueiredo, Johanna W. Lampe, Katharina Buck, John D. Potter, Richard J. Kulmacz, Mark A. Jenkins, John L. Hopper, Aung K. Win, Polly A. Newcomb, Cornelia M. Ulrich, Karen W. Makar. Genetic variation inUGTgenes modify the associations of NSAIDs with risk of colorectal cancer: Colon cancer family registryGenes, Chromosomes and Cancer 2014; 53(7): 568 doi: 10.1002/gcc.22167
21
Qiliu Peng, Shi Yang, Xianjun Lao, Weizhong Tang, Zhiping Chen, Hao Lai, Jian Wang, Jingzhe Sui, Xue Qin, Shan Li, Sharon A. Glynn. Meta-Analysis of the Association between COX-2 Polymorphisms and Risk of Colorectal Cancer Based on Case–Control StudiesPLoS ONE 2014; 9(4): e94790 doi: 10.1371/journal.pone.0094790
22
Jing Dong, Juncheng Dai, Mingfeng Zhang, Zhibin Hu, Hongbing Shen. Potentially functionalCOX-2−1195G>A polymorphism increases the risk of digestive system cancers: A meta-analysisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2010; 25(6): 1042 doi: 10.1111/j.1440-1746.2010.06293.x
23
Xiao-Wei Zhang, Jun Li, Yu-Xing Jiang, Yu-Xiang Chen. Association between COX-2 -1195G>A polymorphism and gastrointestinal cancer risk: A meta-analysisWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(12): 2234-2245 doi: 10.3748/wjg.v23.i12.2234
24
Chan Zhang, Yan He, Ke-Ren Shan, Kui Tan, Ting Zhang, Chan-Juan Wang, Zhi-Zhong Guan. Correlations between polymorphisms in the uridine diphosphate-glucuronosyltransferase 1A and C-C motif chemokine receptor 5 genes and infection with the hepatitis B virus in three ethnic groups in ChinaJournal of International Medical Research 2018; 46(2): 739 doi: 10.1177/0300060517730174
25
Denise Camilios COSSIOLO, Helen Caroline Magalhães COSTA, Karen Barros Parron FERNANDES, Lino Luis Sanches LARANJEIRA, Marcos Tadeu Parron FERNANDES, Regina Célia POLI-FREDERICO. POLYMORPHISM OF THE COX-2 GENE AND SUSCEPTIBILITY TO COLON AND RECTAL CANCERABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo) 2017; 30(2): 114 doi: 10.1590/0102-6720201700020008
26
Sushma S Thomas, Karen W Makar, Lin Li, Yingye Zheng, Peiying Yang, Lisa Levy, Rebecca Yvonne Rudolph, Paul D Lampe, Min Yan, Sanford D Markowitz, Jeannette Bigler, Johanna W Lampe, John D Potter. Tissue-specific patterns of gene expression in the epithelium and stroma of normal colon in healthy individuals in an aspirin intervention trialBMC Medical Genetics 2015; 16(1) doi: 10.1186/s12881-015-0161-6
27
Min Zhao, Yining Liu, Fuda Huang, Hong Qu. A gene browser of colorectal cancer with literature evidence and pre-computed regulatory information to identify key tumor suppressors and oncogenesScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep30624
28
Morteza Gholami, Bagher Larijani, Farshad Sharifi, Shirin Hasani‐Ranjbar, Reza Taslimi, Milad Bastami, Rasha Atlasi, Mahsa M. Amoli. MicroRNA‐binding site polymorphisms and risk of colorectal cancer: A systematic review and meta‐analysisCancer Medicine 2019; 8(17): 7477 doi: 10.1002/cam4.2600