BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Alfred King-yin Lam. Esophageal Cancer2015; : 25 doi: 10.1007/978-3-319-20068-2_2
2
Z.-Z. Shi, Y.-Y. Jiang, J.-J. Hao, Y. Zhang, T.-T. Zhang, L. Shang, S.-G. Liu, F. Shi, M.-R. Wang. Identification of putative target genes for amplification within 11q13.2 and 3q27.1 in esophageal squamous cell carcinomaClinical and Translational Oncology 2014; 16(7): 606 doi: 10.1007/s12094-013-1124-z
3
Hayriye Verda Erkizan, Kory Johnson, Svetlana Ghimbovschi, Deepa Karkera, Gregory Trachiotis, Houtan Adib, Eric P. Hoffman, Robert G. Wadleigh. African-American esophageal squamous cell carcinoma expression profile reveals dysregulation of stress response and detox networksBMC Cancer 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12885-017-3423-1
4
Jia-Jie Hao, Zhi-Zhou Shi, Zhi-Xin Zhao, Yu Zhang, Ting Gong, Chun-Xiang Li, Ting Zhan, Yan Cai, Jin-Tang Dong, Song-Bin Fu, Qi-Min Zhan, Ming-Rong Wang. Characterization of genetic rearrangements in esophageal squamous carcinoma cell lines by a combination of M-FISH and array-CGH: further confirmation of some split genomic regions in primary tumorsBMC Cancer 2012; 12(1) doi: 10.1186/1471-2407-12-367
5
Zhongwen Li, Xiaoliang Wu, Ling Gu, Qi Shen, Wen Luo, Chuangzhong Deng, Qianghua Zhou, Xinru Chen, Yanjie Li, ZuanFu Lim, Xing Wang, Jiahong Wang, Xianzi Yang. Long non-coding RNA ATB promotes malignancy of esophageal squamous cell carcinoma by regulating miR-200b/Kindlin-2 axisCell Death & Disease 2017; 8(6): e2888 doi: 10.1038/cddis.2017.245
6
Wei-min Mao, Pei Li, Qiu-qing Zheng, Chang-chun Wang, Ming-hua Ge, Fu-jun Hu, Xian-hua Fang, Zi-min Dong, Zhi-qiang Ling. Hypermethylation-modulated Downregulation of RASSF1A Expression Is Associated with the Progression of Esophageal CancerArchives of Medical Research 2011; 42(3): 182 doi: 10.1016/j.arcmed.2011.04.002
7
Hai-Feng Zhang, Kai Zhang, Lian-Di Liao, Li-Yan Li, Ze-Peng Du, Bing-Li Wu, Jian-Yi Wu, Xiu-E Xu, Fa-Min Zeng, Bo Chen, Hui-Hui Cao, Meng-Xiao Zhu, Li-Hua Dai, Lin Long, Zhi-Yong Wu, Raymond Lai, Li-Yan Xu, En-Min Li. miR-200b suppresses invasiveness and modulates the cytoskeletal and adhesive machinery in esophageal squamous cell carcinoma cells via targeting Kindlin-2Carcinogenesis 2014; 35(2): 292 doi: 10.1093/carcin/bgt320
8
Yuli C. Chang, Kun-Tu Yeh, Ta-Chih Liu, Jan-Gowth Chang. Molecular cytogenetic characterization of esophageal cancer detected by comparative genomic hybridizationJournal of Clinical Laboratory Analysis 2010; 24(3): 167 doi: 10.1002/jcla.20385
9
Fan‐kai Xiao, Sen Guo, Fan Yang, Luo‐sha Zhao, Li‐dong Wang. MDM2 and its functional polymorphism SNP309 contribute to the development of esophageal carcinoma The Journal of Gene Medicine 2019; 21(5): e3086 doi: 10.1002/jgm.3086
10
Marilanda Ferreira Bellini, Ana Elizabete Silva, Marileila Varella-Garcia. Genomic imbalances in esophageal squamous cell carcinoma identified by molecular cytogenetic techniquesGenetics and Molecular Biology 2010; 33(2): 205 doi: 10.1590/S1415-47572010005000028
11
Surabhi S. Liyanage, Qian Li, Yang Zheng, Holly Seale, Philip J. Crowe, Anthony T. Newall, Bayzidur Rahman, Eva Segelov, Chenxu Qu, Fanghui Zhao, Junfeng Liu, Zhanhai Gao, Weixian Shi, Peng Yang, Aye Moa, Chandini Raina MacIntyre. The Relationship between Human Papillomavirus and Oesophageal Squamous Cell Carcinoma in China—A Review of the EvidenceAdvances in Infectious Diseases 2013; 3(01): 17 doi: 10.4236/aid.2013.31003
12
Qiyan Wang, Jian Bai, Amir Abliz, Ying Liu, Kenan Gong, Jingjing Li, Wenjie Shi, Yaqi Pan, Fangfang Liu, Shujuan Lai, Haijun Yang, Changdong Lu, Lixin Zhang, Wei Chen, Ruiping Xu, Hong Cai, Yang Ke, Changqing Zeng. An Old Story Retold: Loss of G1 Control Defines A Distinct Genomic Subtype of Esophageal Squamous Cell CarcinomaGenomics, Proteomics & Bioinformatics 2015; 13(4): 258 doi: 10.1016/j.gpb.2015.06.003
13
Pei Li, Wei-Min Mao, Zhi-Guo Zheng, Zi-Ming Dong, Zhi-Qiang Ling. Down-Regulation of PTEN Expression Modulated by Dysregulated miR-21 Contributes to the Progression of Esophageal CancerDigestive Diseases and Sciences 2013; 58(12): 3483 doi: 10.1007/s10620-013-2854-z
14
Jia-Jie Hao, Han-Qing Yao, Guang-Yun Dai, Wei Kang, Xue-Mei Jia, Xin Xu, Yan Cai, Qi-Min Zhan, Gui-Qi Wang, Ming-Rong Wang. Chromosomal aneuploidies and combinational fluorescence in situ hybridization probe panels are useful for predicting prognosis for esophageal squamous cell carcinomaJournal of Gastroenterology 2015; 50(2): 155 doi: 10.1007/s00535-014-0961-z
15
Xinfang Xu, Boneng Mao, Lingdong Wu, Lei Liu, Juping Rui, Guochang Chen. A118G Polymorphism in μ-Opioid Receptor Gene and Interactions with Smoking and Drinking on Risk of Oesophageal Squamous Cell CarcinomaJournal of Clinical Laboratory Analysis 2017; 31(1): e22018 doi: 10.1002/jcla.22018
16
X. Xu, G. Chen, L. Wu, L. Liu. Association of genetic polymorphisms in PTEN and additional gene-gene interaction with risk of esophageal squamous cell carcinoma in Chinese Han populationDiseases of the Esophagus 2016; 29(8): 944 doi: 10.1111/dote.12428
17
Alfred K. Lam. Esophageal Cancer2020; : 33 doi: 10.1007/978-3-030-29832-6_2
18
Indranil Chattopadhyay, Avninder Singh, Rupkumar Phukan, Joydeep Purkayastha, Amal Kataki, Jagadish Mahanta, Sunita Saxena, Sujala Kapur. Genome-wide analysis of chromosomal alterations in patients with esophageal squamous cell carcinoma exposed to tobacco and betel quid from high-risk area in IndiaMutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 2010; 696(2): 130 doi: 10.1016/j.mrgentox.2010.01.001
19
Wei KANG, Han-Qing YAO, Li-Li FANG, Yan CAI, Ya-Ling HAN, Xin XU, Yu ZHANG, Xue-Mei JIA, Ming-Rong WANG. Aneuploid analysis of chromosomes 3, 8, 10, 20 and Y in esophageal squamous cell carcinomaHereditas (Beijing) 2009; 31(3): 255 doi: 10.3724/SP.J.1005.2009.00255
20
Merielen Garcia Nascimento e Pontes, Sara Martorelli da Silveira, José Carlos de Souza Trindade Filho, Silvia Regina Rogatto, João Lauro Viana de Camargo. Chromosomal imbalances in successive moments of human bladder urothelial carcinomaUrologic Oncology: Seminars and Original Investigations 2013; 31(6): 827 doi: 10.1016/j.urolonc.2011.05.015
21
Fajun Xie, Haibo Liu, Ying-Hui Zhu, Yan-Ru Qin, Yongdong Dai, Tingting Zeng, Leilei Chen, Changjun Nie, Hong Tang, Yan Li, Li Fu, Xin-Yuan Guan. Overexpression of GPR39 contributes to malignant development of human esophageal squamous cell carcinomaBMC Cancer 2011; 11(1) doi: 10.1186/1471-2407-11-86