BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Boulay BR, Birg A. Malignant biliary obstruction: From palliation to treatment. World J Gastrointest Oncol 2016; 8(6): 498-508 [PMID: 27326319 DOI: 10.4251/wjgo.v8.i6.498]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v8/i6/498.htm
Number Citing Articles
1
Ross C.D. Buerlein, Andrew Y. Wang. Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography-Guided Ablation for CholangiocarcinomaGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2019; 29(2): 351 doi: 10.1016/j.giec.2018.11.006
2
Stanley Khoo, NhanDuc Tri Do, Pradermchai Kongkam. Efficacy and safety of EUS biliary drainage in malignant distal and hilar biliary obstruction: A comprehensive review of literature and algorithmEndoscopic Ultrasound 2020; 9(6): 369 doi: 10.4103/eus.eus_59_20
3
Shinichi Morita, Yasuaki Arai, Shunsuke Sugawara, Miyuki Sone, Yasunari Sakamoto, Takuji Okusaka, Shigetaka Yoshinaga, Yutaka Saito, Shuji Terai. Antireflux Metal Stent for Initial Treatment of Malignant Distal Biliary ObstructionGastroenterology Research and Practice 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/3805173
4
Zhen Yang Shen, Jun Jun Wang, Lun Gen Lu, Rong Wan, Xin Jian Wan, Xiao Bo Cai. The efficacy and safety of balloon dilation for unresectable malignant biliary obstruction before placement of self‐expanding metal stentsJournal of Digestive Diseases 2020; 21(5): 293 doi: 10.1111/1751-2980.12864
5
Roberta Rea, Francesco Maria Di Matteo, Margareth Martino, Monica Pandolfi, Paola Saccomandi, Carla Rabitti, Anna Crescenzi, Guido Costamagna. Endoluminal Nd:YAG laser application in ex vivo biliary porcine tissueLasers in Medical Science 2017; 32(6): 1411 doi: 10.1007/s10103-017-2264-0
6
Hai-Dong Zhu, Jin-He Guo, Ming Huang, Jian-Song Ji, Hao Xu, Jian Lu, Hai-Liang Li, Wen-Hui Wang, Yu-Liang Li, Cai-Fang Ni, Hai-Bin Shi, En-Hua Xiao, Wei-Fu Lv, Jun-Hui Sun, Ke Xu, Guo-Hong Han, Lin-An Du, Wei-Xin Ren, Mao-Quan Li, Ai-Wu Mao, Hua Xiang, Kai-Xian Zhang, Jie Min, Guang-Yu Zhu, Chang Su, Li Chen, Gao-Jun Teng. Irradiation stents vs. conventional metal stents for unresectable malignant biliary obstruction: A multicenter trialJournal of Hepatology 2018; 68(5): 970 doi: 10.1016/j.jhep.2017.12.028
7
Namyoung Park, Sang Hyub Lee, Min Su You, Joo Seong Kim, Gunn Huh, Jung Won Chun, In Rae Cho, Woo Hyun Paik, Ji Kon Ryu, Yong-Tae Kim. Optimal timing of endoscopic retrograde cholangiopancreatography for acute cholangitis associated with distal malignant biliary obstructionBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01755-z
8
Nadia V. Guardado, Kaysey Llorente, Benoit Blondeau. Evaluation and Management of Malignant Biliary ObstructionSurgical Oncology Clinics of North America 2021; 30(3): 491 doi: 10.1016/j.soc.2021.03.001
9
Tao Pan, Ming-an Li, Lu-wen Mu, Duo Zhu, Jie-sheng Qian, Zheng-ran Li. Stent placement with iodine-125 seeds strand effectively extends the duration of stent patency and survival in patients with unresectable malignant obstructive jaundiceScandinavian Journal of Gastroenterology 2020; 55(1): 123 doi: 10.1080/00365521.2019.1707275
10
Leonardo de Lucca SCHIAVON, Flávio Hayato EJIMA, Marcos Roberto de MENEZES, Paulo Lisboa BITTENCOURT, Aírton Mota MOREIRA, Alberto Queiroz FARIAS, Aline Lopes CHAGAS, André Moreira de ASSIS, Ângelo Zambam de MATTOS, Bruno Chaves SALOMÃO, Carlos TERRA, Fernanda Prata Borges MARTINS, Francisco Cesar CARNEVALE, Guilherme Ferreira da Motta REZENDE, Gustavo Andrade de PAULO, Gustavo Henrique Santos PEREIRA, Joaquim Maurício da MOTTA-LEAL-FILHO, Juliana de MENESES, Lucas Santana Nova da COSTA, Marcos de Vasconcelos CARNEIRO, Mário Reis ÁLVARES-DA-SILVA, Mayra Veloso Ayrimoraes SOARES, Osvaldo Ignácio PEREIRA, Rafael Oliveira XIMENES, Renata Filardi Simiqueli DURANTE, Valério Alves FERREIRA, Vinícius Machado de LIMA. RECOMMENDATIONS FOR INVASIVE PROCEDURES IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE LIVER AND BILIARY TRACT: REPORT OF A JOINT MEETING OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF HEPATOLOGY (SBH), BRAZILIAN SOCIETY OF DIGESTIVE ENDOSCOPY (SOBED) AND BRAZILIAN SOCIETY OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY AND ENDOVASCULAR SURGERY (SOBRICE)Arquivos de Gastroenterologia 2019; 56(2): 213 doi: 10.1590/s0004-2803.201900000-42
11
Jia Lin, An-Le Wu, Fei Teng, Yu-Tao Xian, Xin-Jian Xu. Stent insertion for inoperable hilar cholangiocarcinomaMedicine 2021; 100(21): e26192 doi: 10.1097/MD.0000000000026192
12
Dmitry V. Yakovlev, Dina S. Farrakhova, Artem A. Shiryaev, Kanamat T. Efendiev, Maxim V. Loschenov, Liana M. Amirkhanova, Dmitry O. Kornev, Vladimir V. Levkin, Igor V. Reshetov, Victor B. Loschenov. New approaches to diagnostics and treatment of cholangiocellular cancer based on photonics methodsFrontiers of Optoelectronics 2020; 13(4): 352 doi: 10.1007/s12200-020-1093-0
13
Dominic Staudenmann, Mark Bonnichsen, Payal Saxena, Arthur John Kaffes. Endoscopic Evaluation of Indeterminate Biliary Strictures: a ReviewCurrent Treatment Options in Gastroenterology 2021; 19(2): 308 doi: 10.1007/s11938-021-00339-w
14
Sophia K. McKinley, Akhil Chawla, Cristina R. Ferrone. Inoperable Biliary Tract and Primary Liver TumorsSurgical Oncology Clinics of North America 2019; 28(4): 745 doi: 10.1016/j.soc.2019.06.009
15
Viren Patel, Shaun W. McLaughlin, Richard Shlansky-Goldberg, Terence Gade, Ryan Bonshock, Stephen Hunt, S. William Stavropoulos, Scott O. Trerotola, Michael C. Soulen, Gregory Nadolski. Complication rates of percutaneous biliary drainage in the presence of ascitesAbdominal Radiology 2019; 44(5): 1901 doi: 10.1007/s00261-019-01916-5
16
José António Ferraz Gonçalves, Eugénia Rosendo, Luciana Sousa, Ana Rita Lopes, Inês Leão, Rita Queirós, Sara Marote, Maria José Sousa. Complications of Biliary Drainage in Patients with Malignant Biliary ObstructionJournal of Gastrointestinal Cancer 2021; 52(3): 1067 doi: 10.1007/s12029-020-00541-6
17
Terrance Rodrigues, Justin R. Boike. Biliary Strictures: Etiologies and Medical ManagementSeminars in Interventional Radiology 2021; 38(03): 255 doi: 10.1055/s-0041-1731086
18
Riccardo Inchingolo, Massimiliano Nestola, Alessandro Posa, Gerardo Di Costanzo, Michele Nardella. Intrastent Pseudoaneurysm following Endoscopic Biliary Stent InsertionJournal of Vascular and Interventional Radiology 2017; 28(9): 1321 doi: 10.1016/j.jvir.2017.04.014
19
Xiue Yan, Yonghui Huang, Hong Chang, Yaopeng Zhang, Wei Yao, Ke Li. Suspended over length biliary stents versus conventional plastic biliary stents for the treatment of biliary strictureMedicine 2018; 97(47): e13312 doi: 10.1097/MD.0000000000013312
20
Emily K. Martin, Neal Bhutiani, Michael E. Egger, Prejesh Philips, Charles R. Scoggins, Kelly M. McMasters, Lawrence R. Kelly, Gary C. Vitale, Robert C.G. Martin. Safety and efficacy of irreversible electroporation in the treatment of obstructive jaundice in advanced hilar cholangiocarcinomaHPB 2018; 20(11): 1092 doi: 10.1016/j.hpb.2018.06.1806
21
Hanno Matthaei, Steffen Manekeller. Palliative Viszeralchirurgie2019; : 253 doi: 10.1007/978-3-662-57362-4_20
22
Rıdvan Pekçevik, Ömür Ballı. Percutaneous Intraductal Microwave Ablation and Self-expandable Metallic Stenting: A New Treatment Method for Malignant Extrahepatic Biliary ObstructionCardioVascular and Interventional Radiology 2021; 44(1): 110 doi: 10.1007/s00270-020-02684-2
23
Hang Li, Li Chen, Guang-Yu Zhu, Xijuan Yao, Rui Dong, Jin-He Guo. Interventional Treatment for CholangiocarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.671327
24
Zhongwei Zhao, Jingjing Song, Xiaoxi Fan, Shiji Fang, Minjiang Chen, Weiqian Chen, Fazong Wu, Liyun Zheng, Jianfei Tu, Jiansong Ji. Primary Clinical Application of Y-Shaped Jogged Stent Implantation in Patients with Malignant Hilar Biliary ObstructionJournal of Gastrointestinal Surgery 2019; 23(4): 745 doi: 10.1007/s11605-019-04131-1
25
DongKee Jang, Jungmee Kim, SeungBae Yoon, WonJae Yoon, Jung-Wook Kim, TaeHee Lee, Jae-Young Jang, ChangNyol Paik, JunKyu Lee. Palliative endoscopic retrograde biliary drainage for malignant biliary obstruction in Korea: A nationwide assessmentSaudi Journal of Gastroenterology 2021; 27(3): 173 doi: 10.4103/sjg.sjg_589_20
26
X. Hu, Q. Pang, H. Liu, Z. Qian, H. Jin, L. Zhou, Y. Wang, Z. Man, Z. Li, S. Yang. Inflammation-based prognostic scores in patients with extrahepatic bile duct lesions treated by percutaneous transhepatic biliary stenting combined with 125I seeds intracavitary irradiationClinical and Translational Oncology 2019; 21(5): 665 doi: 10.1007/s12094-018-1969-2
27
Peiyuan Cui, Qing Pang, Yong Wang, Zhen Qian, Xiaosi Hu, Wei Wang, Zongkuang Li, Lei Zhou, Zhongran Man, Song Yang, Hao Jin, Huichun Liu. Nutritional prognostic scores in patients with hilar cholangiocarcinoma treated by percutaneous transhepatic biliary stenting combined with 125I seed intracavitary irradiationMedicine 2018; 97(22): e11000 doi: 10.1097/MD.0000000000011000
28
Rahul S. Koti, John Bridgewater. Sherlock's Diseases of the Liver and Biliary System2018; : 294 doi: 10.1002/9781119237662.ch15
29
Lindsay A. Sobotka, James L. Chen, Michael R. Wellner. Compression induced hepatic injury: an unusual case of abnormal liver function testsClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2021; 45(2): 101655 doi: 10.1016/j.clinre.2021.101655
30
Alexandra G. Lopez-Aguiar, Shishir K. Maithel. Current and Emerging Therapies in Pancreatic Cancer2018; : 349 doi: 10.1007/978-3-319-58256-6_19
31
A. Aziz Aadam, Kevin Liu. Endoscopic palliation of biliary obstructionJournal of Surgical Oncology 2019; 120(1): 57 doi: 10.1002/jso.25483
32
Xia Yang, Jie Fang Guo, Li Qi Sun, Jin Hua Hu, Yong Jun Shi, Jun Yong Zhang, Zhen Dong Jin. Assessment of different modalities for repeated tissue acquisition in diagnosing malignant biliary strictures: A two‐center retrospective studyJournal of Digestive Diseases 2021; 22(2): 102 doi: 10.1111/1751-2980.12964
33
Wujie Wang, Peimin Li, Yongzheng Wang, Bin Liu, Yuliang Li. Percutaneous stenting and chemotherapy for unresectable pancreatic cancer: Comparison of irradiation stents vs conventional metal stentsPancreatology 2019; 19(7): 957 doi: 10.1016/j.pan.2019.09.006
34
Shan Yang, Yi Liu, Fei Teng, An-Le Wu, Jia Lin, Yu-Tao Xian, Yuan-Shun Xu. Radioactive Stent Insertion for Inoperable Malignant Common Biliary ObstructionSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2021; 31(1): 61 doi: 10.1097/SLE.0000000000000848
35
Robert Dorrell, Swati Pawa, Yi Zhou, Neeraj Lalwani, Rishi Pawa. The Diagnostic Dilemma of Malignant Biliary StricturesDiagnostics 2020; 10(5): 337 doi: 10.3390/diagnostics10050337