BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yoshinaga Okugawa, Yuji Toiyama, Akira Yamamoto, Tsunehiko Shigemori, Takashi Ichikawa, Chengzeng Yin, Akihiro Suzuki, Hiroyuki Fujikawa, Hiromi Yasuda, Junichiro Hiro, Shigeyuki Yoshiyama, Masaki Ohi, Toshimitsu Araki, Donald C. McMillan, Masato Kusunoki. Lymphocyte-to-C-reactive protein ratio and score are clinically feasible nutrition-inflammation markers of outcome in patients with gastric cancerClinical Nutrition 2020; 39(4): 1209 doi: 10.1016/j.clnu.2019.05.009
2
Rui Xie, Haibo Wang, Hai Jin, Guorong Wen, Biguang Tuo, Jingyu Xu. NHE1 is upregulated in gastric cancer and regulates gastric cancer cell proliferation, migration and invasionOncology Reports 2017; 37(3): 1451 doi: 10.3892/or.2017.5386
3
Yuji Toiyama, Hiromi Yasuda, Masaki Ohi, Shigeyuki Yoshiyama, Toshimitsu Araki, Koji Tanaka, Yasuhiro Inoue, Yasuhiko Mohri, Masato Kusunoki. Clinical impact of preoperative albumin to globulin ratio in gastric cancer patients with curative intentThe American Journal of Surgery 2017; 213(1): 120 doi: 10.1016/j.amjsurg.2016.05.012
4
H. Ben Salah, M. Bahri, F. Dhouib, J. Daoud. Quelle place pour la chimioradiothérapie postopératoire dans la prise en charge thérapeutique des adénocarcinomes de l’estomac et de la jonction œsogastrique ?Cancer/Radiothérapie 2016; 20(8): 830 doi: 10.1016/j.canrad.2016.07.100
5
Hanqing Qian, Baorui Liu. Personalized Management of Gastric Cancer2017; : 215 doi: 10.1007/978-981-10-3978-2_16
6
Wei Xu, Maneesh K. Beeharry, Wentao Liu, Min Yan, Zhenggang Zhu. Preoperative Chemotherapy for Gastric Cancer: Personal Interventions and Precision MedicineBioMed Research International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/3923585
7
Chun-Feng Li, Da-Peng Wang, Ying-Wei Xue. Evaluation of a multi-slice spiral computed tomography perfusion for the prediction of the recurrence of gastric cancerFuture Oncology 2018; 14(19): 1953 doi: 10.2217/fon-2016-0541
8
Li Chen, Ying Hao, Xiliang Cong, Menghua Zou, Sen Li, Lihua Zhu, Hongjiang Song, Yingwei Xue. Peripheral Venous Blood Platelet-to-Lymphocyte Ratio (PLR) for Predicting the Survival of Patients With Gastric Cancer Treated With SOX or XELOX Regimen Neoadjuvant ChemotherapyTechnology in Cancer Research & Treatment 2019; 18: 153303381982948 doi: 10.1177/1533033819829485
9
Huashe Wang, Honglei Chen, Zhipeng Jiang, Yijia Lin, Xinyou Wang, Jun Xiang, Junsheng Peng. Integrin subunit alpha V promotes growth, migration, and invasion of gastric cancer cellsPathology - Research and Practice 2019; 215(9): 152531 doi: 10.1016/j.prp.2019.152531
10
Zhihao Zhang, Mengmeng Dou, Xiaofang Yao, Hao Tang, Zhubo Li, Xiaoyan Zhao. Potential Biomarkers in Diagnosis of Human Gastric CancerCancer Investigation 2016; 34(3): 115 doi: 10.3109/07357907.2015.1114122
11
Hong-Tao Fu, Ying-Ying Xu, Jing-Jing Tian, Jia-Xin Fu, Shao-Ling Nie, Yan-Yan Tang, Ping Chen, Liang Zong. Long-term efficacy of capecitabine plus oxaliplatin chemotherapy on stage III colon cancer: A meta-analysisWorld Journal of Meta-Analysis 2020; 8(1): 27-40 doi: 10.13105/wjma.v8.i1.27
12
Wenwen Wang, Juan Liu, Jianni Qi, Junyong Zhang, Qiang Zhu, Chengyong Qin. RLIP76 increases apoptosis through Akt/mTOR signaling pathway in gastric cancerOncology Reports 2016; 36(4): 2216 doi: 10.3892/or.2016.5043
13
Christina Hadzitheodorou, Rebecca A. Moss, Timothy J. Kennedy, Salma K. Jabbour. Neoadjuvant Chemotherapy and Adjuvant Chemoradiation Therapy in the Treatment of Resected Gastric Adenocarcinoma: A Case SeriesCase Reports in Oncology 2017; 10(1): 308 doi: 10.1159/000464280
14
Cheng-Kun Tsai, Ta-Sen Yeh, Ren-Chin Wu, Ying-Chieh Lai, Meng-Han Chiang, Kuan-Ying Lu, Cheng-Yu Hung, Hung-Yao Ho, Mei-Ling Cheng, Gigin Lin. Metabolomic alterations and chromosomal instability status in gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(33): 3760-3769 doi: 10.3748/wjg.v24.i33.3760
15
Guo Tianxing, Pan Xiaojie, Zhu Lihuan, Huang Yangyun. Combination of preoperative fibrinogen and neutrophil to lymphocyte ratio is a predictive prognostic factor in ESCC and AEG systematic reviewBioscience Reports 2019; 39(10) doi: 10.1042/BSR20190480
16
Ling Qiu, Hui Yang, Gaochao Lv, Ke Li, Guiqing Liu, Wei Wang, Shanshan Wang, Xueyu Zhao, Minhao Xie, Jianguo Lin. Insights into the mevalonate pathway in the anticancer effect of a platinum complex on human gastric cancer cellsEuropean Journal of Pharmacology 2017; 810: 120 doi: 10.1016/j.ejphar.2017.06.035