BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Lianmei Zhao, Taotao Han, Yanshuang Li, Jiazeng Sun, Shang Zhang, Yanxin Liu, Baoen Shan, Dexian Zheng, Juan Shi. The IncRNA SNHG5/miR‐32 axis regulates gastric cancer cell proliferation and migration by targeting KLF4The FASEB Journal 2017; 31(3): 893 doi: 10.1096/fj.201600994R
2
María L Bacigalupo, Pablo Carabias, María F Troncoso. Contribution of galectin-1, a glycan-binding protein, to gastrointestinal tumor progressionWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(29): 5266-5281 doi: 10.3748/wjg.v23.i29.5266
3
Liang Liang, Wen-Ting Huang, Rong-Quan He, Hai-Wei Liang, Chun-Qin Huang, Hong Zhou, Fang-Lin Wei, Sheng-Sheng Zhou, Zhi-Gang Peng, Gang Chen, Jun-Qiang Chen, Xin-Gan Qin. A meta-analysis of the lymphatic microvessel density and survival in gastric cancer with 1809 casesOncotarget 2018; 9(4): 5406 doi: 10.18632/oncotarget.23526
4
Beverly A. Teicher. Immunotherapy for Gastrointestinal Cancer2017; : 79 doi: 10.1007/978-3-319-43063-8_4
5
Kobra Foroughi, Mohammad Amini, Amir Atashi, Habibollah Mahmoodzadeh, Ute Hamann, Mehdi Manoochehri. Tissue-Specific Down-Regulation of the Long Non-Coding RNAs PCAT18 and LINC01133 in Gastric Cancer DevelopmentInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(12): 3881 doi: 10.3390/ijms19123881
6
Cong Zhang, Hongpeng Liu, Bin Ma, Yongxi Song, Peng Gao, Yingying Xu, Dehao Yu, Zhenning Wang. The Impact of the Expression Level of Intratumoral Dihydropyrimidine Dehydrogenase on Chemotherapy Sensitivity and Survival of Patients in Gastric Cancer: A Meta-AnalysisDisease Markers 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/9202676
7
Wei Zhu, Liang Ye, Jianzhao Zhang, Pengfei Yu, Hongbo Wang, Zuguang Ye, Jingwei Tian, Irina V Lebedeva. PFK15, a Small Molecule Inhibitor of PFKFB3, Induces Cell Cycle Arrest, Apoptosis and Inhibits Invasion in Gastric CancerPLOS ONE 2016; 11(9): e0163768 doi: 10.1371/journal.pone.0163768
8
Lian‐Mei Zhao, Lei Li, Ying Huang, Lu‐juan Han, Dan Li, Bing‐Jie Huo, Su‐li Dai, Li‐yan Xu, Qimin Zhan, Bao‐En Shan. Antitumor Effect of Periplocin in TRAIL‐Resistant gastric cancer cells via upregulation of death receptor through activating ERK1/2‐EGR1 pathwayMolecular Carcinogenesis 2019; 58(6): 1033 doi: 10.1002/mc.22991