BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang C, Ma MH, Liang Y, Wu KZ, Dai DQ. Novel long non-coding RNA LINC02532 promotes gastric cancer cell proliferation, migration, and invasion in vitroWorld J Gastrointest Oncol 2019; 11(2): 91-101 [PMID: 30788037 DOI: 10.4251/wjgo.v11.i2.91]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v11/i2/91.htm
Number Citing Articles
1
Run Liu, Xianwu Yang. LncRNA LINC00342 promotes gastric cancer progression by targeting the miR-545-5p/CNPY2 axisBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08829-x
2
Qing Cai, Chao Wang, Li Huang, Chen Wu, BingChao Yan, Ting Chen, Qinjun Li, Ling Wang. Long Non-Coding RNA Small Nucleolar RNA Host Gene 5 (SNHG5) Regulates Renal Tubular Damage in Diabetic Nephropathy via Targeting MiR-26a-5pHormone and Metabolic Research 2021; 53(12): 818 doi: 10.1055/a-1678-6556
3
Omkar Suhas Vinchure, Ritu Kulshreshtha. miR‐490: A potential biomarker and therapeutic target in cancer and other diseasesJournal of Cellular Physiology 2021; 236(5): 3178 doi: 10.1002/jcp.30119
4
Weimin Zhong, Fengling Zhang, Chaoqun Huang, Yao Lin, Jiyi Huang. Identification of Epithelial–Mesenchymal Transition-Related lncRNA With Prognosis and Molecular Subtypes in Clear Cell Renal Cell CarcinomaFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.591254
5
Hong Zhu, Jin-Hai Tang, Shi-Meng Zhang, Jia-Ping Qian, Xin Ling, Xiao-Ying Wu, Ling-Xia Yang. Long Noncoding RNA LINC00963 Promotes CDC5L-Mediated Malignant Progression in Gastric CancerOncoTargets and Therapy 2020; : 12999 doi: 10.2147/OTT.S274708
6
Xiaoguang Zhou, Bowen Zeng, Yansheng Li, Haozhou Wang, Xiaodong Zhang. LINC02532 Contributes to Radiosensitivity in Clear Cell Renal Cell Carcinoma through the miR-654-5p/YY1 AxisMolecules 2021; 26(22): 7040 doi: 10.3390/molecules26227040
7
Yunlei Bai, Sheng Li. Long noncoding RNA OIP5‐AS1 aggravates cell proliferation, migration in gastric cancer by epigenetically silencing NLRP6 expression via binding EZH2Journal of Cellular Biochemistry 2020; 121(1): 353 doi: 10.1002/jcb.29183
8
Min Luo, Chengbai Liang. LncRNA LINC00483 promotes gastric cancer development through regulating MAPK1 expression by sponging miR-490-3pBiological Research 2020; 53(1) doi: 10.1186/s40659-020-00283-6
9
Min Xue, Weimin Tao, Suyun Yu, Zhijun Yan, Qing Peng, Fan Jiang, Xiwen Gao. lncRNA ZFPM2‐AS1 promotes proliferation via miR‐18b‐5p/VMA21 axis in lung adenocarcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2020; 121(1): 313 doi: 10.1002/jcb.29176
10
Junkai Du, Mingyue Chen, Jianfei Liu, Pan Hu, Hong Guan, Xiaoqin Jiao. LncRNA F11‐AS1 suppresses liver hepatocellular carcinoma progression by competitively binding with miR‐3146 to regulate PTEN expressionJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(10): 18457 doi: 10.1002/jcb.29163
11
Yin Li, Dongmei Tian, Hao Chen, Yuanting Cai, Sang Chen, Shiwei Duan. MicroRNA‑490‑3p and ‑490‑5p in carcinogenesis: Separate or the same goal? (Review)Oncology Letters 2021; 22(3) doi: 10.3892/ol.2021.12939
12
ChunMing Zhao, Xiao Li, XueQiang Pan, JiaWen Xu, Rui Jiang, YuYang Li. LINC02532 by Mediating miR-541-3p/HMGA1 Axis Exerts a Tumor Promoter in Breast cancerMolecular Biotechnology 2023;  doi: 10.1007/s12033-023-00995-6
13
Cheng Zhang, Ming-Hui Ma, Yu Liang, Kun-Zhe Wu, Dong-Qiu Dai. Correction to “Novel long non-coding RNA LINC02532 promotes gastric cancer cell proliferation, migration, and invasion <i>in vitro</i>”World Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(7): 1372-1374 doi: 10.4251/wjgo.v14.i7.1372
14
Quanbao Wang, Xiumin Ge, Jie Zhang, Licheng Chen. Effect of lncRNA WT1-AS regulating WT1 on oxidative stress injury and apoptosis of neurons in Alzheimer's disease via inhibition of the miR-375/SIX4 axisAging 2020; 12(23): 23974 doi: 10.18632/aging.104079
15
Wei Ding, Sujuan Xi, Kewei Gao, Danping Weng, Sheng Xu, Guoping Huang, Min Yu, Haiyan Yue, Jianguo Wang. Clinical significance of LINC02532 in hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma and its regulatory effect on tumor progressionClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2024; 48(7): 102403 doi: 10.1016/j.clinre.2024.102403
16
Junhong Ye, Jifu Li, Ping Zhao. Roles of ncRNAs as ceRNAs in Gastric CancerGenes 2021; 12(7): 1036 doi: 10.3390/genes12071036
17
Hsiao-Mei Chao, Teh-Wei Wang, Edward Chern, Shan-hui Hsu. Regulatory RNAs, microRNA, long-non coding RNA and circular RNA roles in colorectal cancer stem cellsWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(4): 748-764 doi: 10.4251/wjgo.v14.i4.748