BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Cheng Chen, Lingyan Wang, Qi Liao, Leiting Xu, Yi Huang, Cheng Zhang, Huadan Ye, Xuting Xu, Meng Ye, Shiwei Duan. Association Between Six Genetic Polymorphisms and Colorectal Cancer: A Meta-AnalysisGenetic Testing and Molecular Biomarkers 2014; 18(3): 187 doi: 10.1089/gtmb.2013.0425
2
NA WANG, YAN LI, LING-JUN ZHU, RONG-MIAO ZHOU, WEI JIN, XIAO-QING GUO, CHUN-MEI WANG, ZHI-FENG CHEN, WEI LIU. A functional polymorphism rs11614913 in microRNA-196a2 is associated with an increased risk of colorectal cancer although not with tumor stage and gradeBiomedical Reports 2013; 1(5): 737 doi: 10.3892/br.2013.146
3
Jing Yang, Guoxin Zhang, Jianping Chen. CCND1 G870A polymorphism is associated with increased risk of colorectal cancer, especially for sporadic colorectal cancer and in Caucasians: A meta-analysisClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2012; 36(2): 169 doi: 10.1016/j.clinre.2011.11.007