BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Shuchi Pandya, Misbahuddin Syed, Manuel Castro, Jamie P. Morano, Beata Casanas. Global Virology II - HIV and NeuroAIDS2017; : 625 doi: 10.1007/978-1-4939-7290-6_24
2
Fengxue Yu, Xiaolin Zhang, Suzhai Tian, Lianxia Geng, Weili Xu, Ning Ma, Mingbang Wang, Yuan Jia, Xuechen Liu, Junji Ma, Yuan Quan, Chaojun Zhang, Lina Guo, Wenting An, Dianwu Liu. Comprehensive investigation of cytokine- and immune-related gene variants in HBV-associated hepatocellular carcinoma patientsBioscience Reports 2017; 37(6) doi: 10.1042/BSR20171263
3
Aitor Nogales, Marta L. DeDiego. Host Single Nucleotide Polymorphisms Modulating Influenza A Virus Disease in HumansPathogens 2019; 8(4): 168 doi: 10.3390/pathogens8040168
4
Xuemei Li, Huihui Wang, Tao Li, Lianzi Wang, Xian Wu, Jiaqing Liu, Yuanhong Xu, Wei Wei. Circulating tumor DNA/circulating tumor cells and the applicability in different causes induced hepatocellular carcinomaCurrent Problems in Cancer 2019; : 100516 doi: 10.1016/j.currproblcancer.2019.100516