BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Aoyagi K, Kouhuji K, Miyagi M, Imaizumi T, Kizaki J, Shirouzu K. Prognosis of metastatic splenic hilum lymph node in patients with gastric cancer after total gastrectomy and splenectomy. World J Hepatol 2010; 2(2): 81-86 [PMID: 21160977 DOI: 10.4254/wjh.v2.i2.81]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v2/i2/81.htm
Number Citing Articles
1
Feng‐Hua Wang, Xiao‐Tian Zhang, Yuan‐Fang Li, Lei Tang, Xiu‐Juan Qu, Jie‐Er Ying, Jun Zhang, Ling‐Yu Sun, Rong‐Bo Lin, Hong Qiu, Chang Wang, Miao‐Zhen Qiu, Mu‐Yan Cai, Qi Wu, Hao Liu, Wen‐Long Guan, Ai‐Ping Zhou, Yu‐Jing Zhang, Tian‐Shu Liu, Feng Bi, Xiang‐Lin Yuan, Sheng‐Xiang Rao, Yan Xin, Wei‐Qi Sheng, Hui‐Mian Xu, Guo‐Xin Li, Jia‐Fu Ji, Zhi‐Wei Zhou, Han Liang, Yan‐Qiao Zhang, Jing Jin, Lin Shen, Jin Li, Rui‐Hua Xu. The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO): Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer, 2021Cancer Communications 2021; 41(8): 747 doi: 10.1002/cac2.12193
2
Toshiyuki Kosuga, Naoki Hiki, Souya Nunobe, Takeshi Kubota, Shinya Tanimura, Noriko Yamamoto, Takeshi Sano, Toshiharu Yamaguchi. A Case of Early Gastric Cancer with Extensive Lymph Node Metastases in which Tumor Invasion into the Submucosa Was Demonstrated only after Detailed Pathological ExaminationThe Japanese Journal of Gastroenterological Surgery 2012; 45(3): 267 doi: 10.5833/jjgs.45.267
3
Oh Jeong, Mi Ran Jung, Seong Yeob Ryu. Clinicopathological features and prognostic impact of splenic hilar lymph node metastasis in proximal gastric carcinomaEuropean Journal of Surgical Oncology 2019; 45(3): 432 doi: 10.1016/j.ejso.2018.10.531
4
Jun Du, Yangchao Shen, Wenwu Yan, Jinguo Wang. Risk factors of lymph node metastasis in the splenic hilum of gastric cancer patients: a meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-02008-1
5
Masahiro Watanabe, Takahiro Kinoshita, Naoki Enomoto, Hidehito Shibasaki, Toshirou Nishida. Clinical Significance of Splenic Hilar Dissection with Splenectomy in Advanced Proximal Gastric Cancer: An Analysis at a Single Institution in JapanWorld Journal of Surgery 2016; 40(5): 1165 doi: 10.1007/s00268-015-3362-4
6
Masahiro Yura, Takaki Yoshikawa, Sho Otsuki, Yukinori Yamagata, Shinji Morita, Hitoshi Katai, Toshirou Nishida. The Therapeutic Survival Benefit of Splenic Hilar Nodal Dissection for Advanced Proximal Gastric Cancer Invading the Greater CurvatureAnnals of Surgical Oncology 2019; 26(3): 829 doi: 10.1245/s10434-018-07122-9
7
Seung Hyun Back, Sung Eun Oh, Ji Yeong An, Min-Gew Choi, Tae Sung Sohn, Jae Moon Bae, Jun Ho Lee. Prognostic significance of splenectomy during completion total gastrectomy in patients with remnant gastric cancer: propensity score matching analysisKorean Journal of Clinical Oncology 2021; 17(2): 96 doi: 10.14216/kjco.21015
8
Masaya Nakauchi, Koichi Suda, Shinichi Kadoya, Kazuki Inaba, Yoshinori Ishida, Ichiro Uyama. Technical aspects and short- and long-term outcomes of totally laparoscopic total gastrectomy for advanced gastric cancer: a single-institution retrospective studySurgical Endoscopy 2016; 30(10): 4632 doi: 10.1007/s00464-015-4726-4
9
Peng Ding, Ziming Gao, Chen Zheng, Junqing Chen, Kai Li, Shan Gao. Risk evaluation of splenic hilar or splenic artery lymph node metastasis and survival analysis for patients with proximal gastric cancer after curative gastrectomy: a retrospective studyBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-6112-4
10
Guangcai Niu, Youlong Zhu, Xuanxuan Xiong. Risk evaluation of splenic hilar lymph node metastasis and survival analysis of patients with advanced gastric cancerOncology and Translational Medicine 2023;  doi: 10.1097/ot9.0000000000000010
11
Feng‐Hua Wang, Xiao‐Tian Zhang, Lei Tang, Qi Wu, Mu‐Yan Cai, Yuan‐Fang Li, Xiu‐Juan Qu, Hong Qiu, Yu‐Jing Zhang, Jie‐Er Ying, Jun Zhang, Ling‐Yu Sun, Rong‐Bo Lin, Chang Wang, Hao Liu, Miao‐Zhen Qiu, Wen‐Long Guan, Sheng‐Xiang Rao, Jia‐Fu Ji, Yan Xin, Wei‐Qi Sheng, Hui‐Mian Xu, Zhi‐Wei Zhou, Ai‐Ping Zhou, Jing Jin, Xiang‐Lin Yuan, Feng Bi, Tian‐Shu Liu, Han Liang, Yan‐Qiao Zhang, Guo‐Xin Li, Jun Liang, Bao‐Rui Liu, Lin Shen, Jin Li, Rui‐Hua Xu. The Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO): Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer, 2023Cancer Communications 2024; 44(1): 127 doi: 10.1002/cac2.12516
12
Ping Li, Chang-Ming Huang, Jian-Xian Lin, Chao-Hui Zheng, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Rui Fu Chen. A preoperatively predictive difficulty scoring system for laparoscopic spleen-preserving splenic hilar lymph node dissection for gastric cancer: experience from a large-scale single centerSurgical Endoscopy 2016; 30(9): 4092 doi: 10.1007/s00464-015-4725-5
13
Oh Jeong, Ho Goon Kim, Seong Yeob Ryu, Young Kyu Park, Mi Ran Jung, Ju-Seog Lee. Adverse prognostic impact of splenectomy on survival in gastric carcinoma patients: Regression and propensity score matching analysis of 1074 patientsPLOS ONE 2018; 13(9): e0203820 doi: 10.1371/journal.pone.0203820
14
Takahiro Kinoshita, Takafumi Okayama. Is splenic hilar lymph node dissection necessary for proximal gastric cancer surgery?Annals of Gastroenterological Surgery 2021; 5(2): 173 doi: 10.1002/ags3.12413
15
Chang-Ming Huang, Jun-Rong Zhang, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Yuan-Soon Ho. A 346 Case Analysis for Laparoscopic Spleen-Preserving No.10 Lymph Node Dissection for Proximal Gastric Cancer: A Single Center StudyPLoS ONE 2014; 9(9): e108480 doi: 10.1371/journal.pone.0108480
16
Hiroki Sugita, Eri Oda, Masahiko Hirota, Shinji Ishikawa, Shinjiro Tomiyasu, Hiroshi Tanaka, Tetsumasa Arita, Yasushi Yagi, Hideo Baba. Significance of lymphadenectomy with splenectomy in radical surgery for advanced (pT3/pT4) remnant gastric cancerSurgery 2016; 159(4): 1082 doi: 10.1016/j.surg.2015.09.010
17
Tetsuro Toriumi, Masanori Terashima. Disadvantages of Complete No. 10 Lymph Node Dissection in Gastric Cancer and the Possibility of Spleen-Preserving Dissection: ReviewJournal of Gastric Cancer 2020; 20(1): 1 doi: 10.5230/jgc.2020.20.e8
18
Zhiming Cai, Huimei Lin, Zhixiong Li, Jinfeng Zhou, Weixiang Chen, Jihuang Wu, Weihong Zhang, Haiyan Wu, Zipei Guo, Yanchang Xu. A clinicopathologic feature-based nomogram for preoperative estimation of splenic hilar lymph node metastasis in advanced proximal gastric cancer without invasion of the greater curvatureSurgery 2024; 176(1): 100 doi: 10.1016/j.surg.2024.02.026
19
Xiao-Long Chen, Kun Yang, Wei-Han Zhang, Xin-Zu Chen, Bo Zhang, Zhi-Xin Chen, Jia-Ping Chen, Zong-Guang Zhou, Jian-Kun Hu, Ferruccio Bonino. Metastasis, Risk Factors and Prognostic Significance of Splenic Hilar Lymph Nodes in Gastric AdenocarcinomaPLoS ONE 2014; 9(6): e99650 doi: 10.1371/journal.pone.0099650
20
Z. Faiz, T. Hayashi, T. Yoshikawa. Lymph node dissection for gastric cancer: Establishment of D2 and the current position of splenectomy in Europe and JapanEuropean Journal of Surgical Oncology 2021; 47(9): 2233 doi: 10.1016/j.ejso.2021.04.019
21
Takeshi Sano, Mitsuru Sasako, Junki Mizusawa, Seiichiro Yamamoto, Hitoshi Katai, Takaki Yoshikawa, Atsushi Nashimoto, Seiji Ito, Masahide Kaji, Hiroshi Imamura, Norimasa Fukushima, Kazumasa Fujitani. Randomized Controlled Trial to Evaluate Splenectomy in Total Gastrectomy for Proximal Gastric CarcinomaAnnals of Surgery 2017; 265(2): 277 doi: 10.1097/SLA.0000000000001814
22
Guoxian Guan, Weizhong Jiang, Zhifen Chen, Xing Liu, Huishan Lu, Xiangfu Zhang. Early results of a modified splenic hilar lymphadenectomy in laparoscopy-assisted total gastrectomy for gastric cancer with stage cT1-2: a case–control studySurgical Endoscopy 2013; 27(6): 1923 doi: 10.1007/s00464-012-2688-3
23
Shibo Bian, Hongqing Xi, Xiaosong Wu, Jianxin Cui, Liangang Ma, Rong Chen, Bo Wei, Lin Chen. The Role of No. 10 Lymphadenectomy for Advanced Proximal Gastric Cancer Patients Without Metastasis to No. 4sa and No. 4sb Lymph NodesJournal of Gastrointestinal Surgery 2016; 20(7): 1295 doi: 10.1007/s11605-016-3113-3
24
Ali Guner, Woo Jin Hyung. Advantages of Splenic Hilar Lymph Node Dissection in Proximal Gastric Cancer SurgeryJournal of Gastric Cancer 2020; 20(1): 19 doi: 10.5230/jgc.2020.20.e10