BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Rossetto A, Adani GL, Risaliti A, Baccarani U, Bresadola V, Lorenzin D, Terrosu G. Combined approach for spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma. World J Hepatol 2010; 2(1): 49-51 [PMID: 21160956 DOI: 10.4254/wjh.v2.i1.49]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v2/i1/49.htm
Number Citing Articles
1
Tatiana Prieto-Puga Arjona, Laura Romacho Lopéz, Miguel Ángel Suarez Muñoz, Belinda Sánchez Pérez, Julio Santoyo Santoyo. Spontaneous Rupture of a Hepatocellular Carcinoma: Is a Liver Transplant Indicated?Cirugía Española (English Edition) 2015; 93(7): 478 doi: 10.1016/j.cireng.2015.06.005
2
Zhu Qian, Yan Jianjun, Zhang Xianghua, Cao Jie, Huang Liang, Li Jing, Shen Jun, Zhou Feiguo, Yan Yiqun. Long-term survival for spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma treated with hepatectomyJournal of Medical Colleges of PLA 2012; 27(3): 161 doi: 10.1016/S1000-1948(12)60017-3
3
Jiaxuan Xu, Jiaze Hong, Yiran Wang, Lingling Zhou, Binbin Xu, Yuexiu Si, Yujing He, Yizhou Chen. Prognostic Influence of Spontaneous Tumor Rupture in Patients With Hepatocellular Carcinoma After Hepatectomy: A Meta-Analysis of Observational StudiesFrontiers in Surgery 2021; 8 doi: 10.3389/fsurg.2021.769233
4
Hang-Hang Ni, Zhan Lu, Cheng-Lei Yang, Yu-Ting Lv, Chun-Xiu Lu, Bang-De Xiang, Javier Sotillo. Clonorchis sinensis on the prognosis of patients with spontaneous rupture of Hepatocellular Carcinoma: An inverse probability of treatment weighting analysisPLOS Neglected Tropical Diseases 2024; 18(2): e0011987 doi: 10.1371/journal.pntd.0011987
5
Su Jia-Yong, Wang Hong-Liang, Luo Ding-Wen, Chen Qing-Qing, Cai Yu-Tong, Tan Jun-Shao, Chen Mei, Tian Wei, Xie Rong-Wei, Ma Liang, Guo Ping-Ping, Zhong Jian-Hong. Comparison of post-resection survival between hepatocellular carcinoma patients in BCLC stage A or B who experience tumor rupture and patients in BCLC stage C who do notHeliyon 2024; 10(5): e27355 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e27355
6
Yutaka Yata, Masashi Namikawa, Daisuke Kanda, Takeshi Hatanaka, Tatsuya Ohyama, Tamon Nagashima, Jun Kubota, Hitoshi Takagi, Teruo Yoshinaga. Ruptured hepatocellular carcinoma successfully treated with systemic PEG-IFN and 5FU combination therapy: A case reportKanzo 2012; 53(8): 523 doi: 10.2957/kanzo.53.523
7
Feng Xia, Elijah Ndhlovu, Mingyu Zhang, Xiaoping Chen, Bixiang Zhang, Peng Zhu. Ruptured Hepatocellular Carcinoma: Current Status of ResearchFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.848903
8
Minsung Choi, Byung Ha Choi, Hyoung-Joong Kim. Death by Spontaneous Hemoperitoneum due to the Rupture of Capsular Vasculature in Hepatocellular Carcinoma Patient: A Case ReportKorean Journal of Legal Medicine 2013; 37(1): 42 doi: 10.7580/kjlm.2013.37.1.42
9
Jingxin Yan, Ting Li, Manjun Deng, Haining Fan. Ruptured Hepatocellular Carcinoma: What Do Interventional Radiologists Need to Know?Frontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.927123
10
Nicola Tartaglia, Alessandra Di Lascia, Pasquale Cianci, Alberto Fersini, Mario Pacilli, Giovanna Pavone, Antonio Ambrosi. Hemoperitoneum caused by spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma in noncirrhotic liver. A case report and systematic reviewOpen Medicine 2020; 15(1): 739 doi: 10.1515/med-2020-0202
11
Chunling Wang, Xiaozhun Huang, Xiaofeng Lan, Dongmei Lan, Zhangkan Huang, Shu Ye, Yihong Ran, Xinyu Bi, Jianguo Zhou, Xu Che. Research progress of spontaneous ruptured hepatocellular carcinoma: Systematic review and meta-analysisFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.973857
12
一琳 赵. Intervential Therapies of Ruptured Hepatocellular Carcinoma and Its Research ProgressAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(11): 17796 doi: 10.12677/ACM.2023.13112495
13
Kuo-Shyang Jeng, Chun-Chieh Huang, Chien-Chu Lin, Cheng-Kuan Lin, Chung-Jen Teng, Kuo-Hsin Chen. Liver Transplantation After Downstagings of Ruptured Advanced Hepatocellular Carcinoma in Cirrhotic Liver: Is It Advisable? A Case ReportTransplantation Proceedings 2019; 51(5): 1468 doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.125
14
Tatiana Prieto-Puga Arjona, Laura Romacho Lopéz, Miguel Ángel Suarez Muñoz, Belinda Sánchez Pérez, Julio Santoyo Santoyo. Rotura espontánea de hepatocarcinoma ¿está indicado el trasplante hepático?Cirugía Española 2015; 93(7): 478 doi: 10.1016/j.ciresp.2013.11.011
15
Irena Plahuta, Mihael Jelenko, Stojan Potrč, Arpad Ivanecz. Abandonment of surveillance, followed by emergency surgery for a second spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma: A case report and review of the literatureClinical Case Reports 2019; 7(4): 789 doi: 10.1002/ccr3.2097