BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Tudor Mocan, André L. Simão, Rui E. Castro, Cecília M. P. Rodrigues, Artur Słomka, Bingduo Wang, Christian Strassburg, Aliona Wöhler, Arnulf G. Willms, Miroslaw Kornek. Liquid Biopsies in Hepatocellular Carcinoma: Are We Winning?Journal of Clinical Medicine 2020; 9(5): 1541 doi: 10.3390/jcm9051541
2
Lavinia Alice Balaceanu. Biomarkers <i>vs</i> imaging in the early detection of hepatocellular carcinoma and prognosisWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(12): 1367-1382 doi: 10.12998/wjcc.v7.i12.1367
3
Xiao-Fei Zhao, Ning Li, Dong-Dong Lin, Li-Bo Sun. Circulating MicroRNA-122 for the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5353695
4
Jose Tadeu Stefano, Fernanda de Mello Malta, Priscila Brizola de Campos, Pedro Fernandes Andrade, Denise Cerqueira Paranaguá-Vezzozo, Flair Jose Carrilho, Claudia P. Oliveira. NAFLD and NASH2020; : 191 doi: 10.1007/978-3-030-37173-9_11
5
Qiyu Sun, Jian Li, Boxun Jin, Tiezheng Wang, Jiannan Gu. Evaluation of miR-331-3p and miR-23b-3p as serum biomarkers for hepatitis c virus-related hepatocellular carcinoma at early stageClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2020; 44(1): 21 doi: 10.1016/j.clinre.2019.03.011
6
Seyed Mostafa Parizadeh, Reza Jafarzadeh-Esfehani, Maryam Ghandehari, Fatemeh Goldani, Seyed Mohammad Reza Parizadeh, Seyed Mahdi Hassanian, Majid Ghayour-Mobarhan, Gordon A. Ferns, Amir Avan. MicroRNAs as Potential Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Hepatocellular CarcinomaCurrent Drug Targets 2019; 20(11): 1129 doi: 10.2174/1389450120666190307095720
7
Zheng Liu, ChangJu Ma, XiaoJuan Tang, Qing Tang, LiJie Lou, Yaya Yu, Fang Zheng, JingJing Wu, Xiao-bo Yang, Wei Wang, Swei Sunny Hann. The Reciprocal Interaction Between LncRNA CCAT1 and miR-375-3p Contribute to the Downregulation of IRF5 Gene Expression by Solasonine in HepG2 Human Hepatocellular Carcinoma CellsFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01081
8
Robin Mjelle, Simona O. Dima, Nicolae Bacalbasa, Konika Chawla, Andrei Sorop, Dana Cucu, Vlad Herlea, Pål Sætrom, Irinel Popescu. Comprehensive transcriptomic analyses of tissue, serum, and serum exosomes from hepatocellular carcinoma patientsBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-6249-1
9
Jiahan Wu, Tao Dong, Ting Chen, Jiajie Sun, Junyi Luo, Jiajian He, Limin Wei, Bin Zeng, Haojie Zhang, Weite Li, Jie Liu, Xingping Chen, Mei Su, Yuechun Ni, Qingyan Jiang, Yongliang Zhang, Qianyun Xi. Hepatic exosome-derived miR-130a-3p attenuates glucose intolerance via suppressing PHLPP2 gene in adipocyteMetabolism 2020; 103: 154006 doi: 10.1016/j.metabol.2019.154006