BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu C, Liao JZ, Li PY. Traditional Chinese herbal extracts inducing autophagy as a novel approach in therapy of nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol 2017; 23(11): 1964-1973 [PMID: 28373762 DOI: 10.3748/wjg.v23.i11.1964]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v23/i11/1964.htm
Number Citing Articles
1
Qing Zhao, Mengjuan Wei, Shaobo Zhang, Zhenlin Huang, Bin Lu, Lili Ji. The water extract of Sophorae tonkinensis Radix et Rhizoma alleviates non-alcoholic fatty liver disease and its mechanismPhytomedicine 2020; 77: 153270 doi: 10.1016/j.phymed.2020.153270
2
Yunduan Song, Xiaozong Li, Fangfang Liu, Hongbo Zhu, Yao Shen. Isoalantolactone alleviates ovalbumin‑induced asthmatic inflammation by reducing alternatively activated macrophage and STAT6/PPAR‑γ/KLF4 signalsMolecular Medicine Reports 2021; 24(4) doi: 10.3892/mmr.2021.12340
3
Cong Liu, Lian Liu, Hai-Dan Zhu, Jia-Qi Sheng, Xiao-Li Wu, Xing-Xing He, De-An Tian, Jia-Zhi Liao, Pei-Yuan Li. Celecoxib alleviates nonalcoholic fatty liver disease by restoring autophagic fluxScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-22339-0
4
Luis E. Simental-Mendía, Claudia I. Gamboa-Gómez, Fernando Guerrero-Romero, Mario Simental-Mendía, Adriana Sánchez-García, Mariana Rodríguez-Ramírez. Pharmacological Properties of Plant-Derived Natural Products and Implications for Human HealthAdvances in Experimental Medicine and Biology 2021; 1308: 257 doi: 10.1007/978-3-030-64872-5_18
5
Cheng Chen, Xin Xin, Qian Liu, Hua-Jie Tian, Jing-Hua Peng, Yu Zhao, Yi-Yang Hu, Qin Feng. Geniposide and Chlorogenic Acid Combination Improves Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Involving the Potent Suppression of Elevated Hepatic SCD-1Frontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.653641
6
Ayokanmi Ore, Oluseyi Adeboye Akinloye, Abideen Idowu Adeogun, Regina Ngozi Ugbaja, Eric Morifi, Maya Makatini, Refilwe Moepya, Thapelo Mbhele. Buchholzia coriacea seed (wonderful kolanut) alleviates insulin resistance, steatosis, inflammation and oxidative stress in high fat diet model of fatty liver disease Journal of Food Biochemistry 2022; 46(3) doi: 10.1111/jfbc.13836
7
Ruomiao Li, Yan Qi, Qianhui Yuan, Lina Xu, Meng Gao, Youwei Xu, Xu Han, Lianhong Yin, Chuntong Liu. Protective effects of dioscin against isoproterenol-induced cardiac hypertrophy via adjusting PKCε/ERK-mediated oxidative stressEuropean Journal of Pharmacology 2021; 907: 174277 doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174277
8
Nian Liu, Jiayao Yang, Wei Ma, Chenyu Li, Liu An, Xiao Zhang, Qi Zou. Xiaoyao Powder in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysisJournal of Ethnopharmacology 2022; 288: 114999 doi: 10.1016/j.jep.2022.114999
9
Kanae Saitoh, Tomohiro Yoshimura, Luchuanyang Sun, Min Yang, Yao Wang, Shigeto Taniyama, Kenji Hara, Fumihito Murayama, Takeshi Nikawa, Katsuyasu Tachibana, Katsuya Hirasaka. Effect of dietary fish oil on enhanced inflammation and disturbed lipophagy in white adipose tissue caused by a high fat dietFisheries Science 2020; 86(1): 187 doi: 10.1007/s12562-019-01374-4
10
Liang Sang, Xue-Mei Wang, Dong-Yang Xu, Li-Xuan Sang, Yang Han, Long-Yang Jiang. Morin enhances hepatic Nrf2 expression in a liver fibrosis rat modelWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(47): 8334-8344 doi: 10.3748/wjg.v23.i47.8334
11
Dioscin: A review on pharmacological properties and therapeutic valuesBioFactors 2022; 48(1): 22 doi: 10.1002/biof.1815
12
Carmine Izzo, Monica Annunziata, Giuseppe Melara, Roberta Sciorio, Marcello Dallio, Mario Masarone, Alessandro Federico, Marcello Persico. The Role of Resveratrol in Liver Disease: A Comprehensive Review from In Vitro to Clinical TrialsNutrients 2021; 13(3): 933 doi: 10.3390/nu13030933
13
Tatiana A. Korolenko, Nataliya P. Bgatova, Marina V. Ovsyukova, Alexandra Shintyapina, Vaclav Vetvicka. Hypolipidemic Effects of β-Glucans, Mannans, and Fucoidans: Mechanism of Action and Their Prospects for Clinical ApplicationMolecules 2020; 25(8): 1819 doi: 10.3390/molecules25081819
14
Milena Vesković, Milica Labudović-Borović, Dušan Mladenović, Jelena Jadžić, Bojan Jorgačević, Dušan Vukićević, Danijela Vučević, Tatjana Radosavljević. Effect of Betaine Supplementation on Liver Tissue and Ultrastructural Changes in Methionine–Choline-Deficient Diet-Induced NAFLDMicroscopy and Microanalysis 2020; 26(5): 997 doi: 10.1017/S1431927620024265
15
Zili Zhang, Zhen Yao, Yifan Chen, Lei Qian, Shuoyi Jiang, Jingyi Zhou, Jiangjuan Shao, Anping Chen, Feng Zhang, Shizhong Zheng. Lipophagy and liver disease: New perspectives to better understanding and therapyBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 97: 339 doi: 10.1016/j.biopha.2017.07.168
16
Jianan Zhao, Yiyang Hu, Jinghua Peng. Targeting programmed cell death in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease (MAFLD): a promising new therapyCellular & Molecular Biology Letters 2021; 26(1) doi: 10.1186/s11658-021-00254-z
17
Govindaraj Jayanthy Balachander, Sorimuthupillai Subramanian, Kaliappan Ilango. Rosmarinic acid attenuates hepatic steatosis by modulating ER stress and autophagy in oleic acid-induced HepG2 cellsRSC Advances 2018; 8(47): 26656 doi: 10.1039/C8RA02849D
18
Jing Miao, Liying Guo, Huantian Cui, Li Wang, Bo Zhu, Jinyan Lei, Peng Li, Jianwei Jia, Zhaiyi Zhang, Chih-Yuan Ko. Er-Chen Decoction Alleviates High-Fat Diet-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Rats through Remodeling Gut Microbiota and Regulating the Serum MetabolismEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6221340
19
I. Milton-Laskibar, L. Aguirre, U. Etxeberria, F. I. Milagro, J. A. Martínez, María P. Portillo. Involvement of autophagy in the beneficial effects of resveratrol in hepatic steatosis treatment. A comparison with energy restrictionFood & Function 2018; 9(8): 4207 doi: 10.1039/C8FO00930A
20
Zi-Ying Wang, Jia Liu, Zhou Zhu, Cheng-Fu Su, Sravan Gopalkrishnashetty Sreenivasmurthy, Ashok Iyaswamy, Jia-Hong Lu, Gang Chen, Ju-Xian Song, Min Li. Traditional Chinese medicine compounds regulate autophagy for treating neurodegenerative disease: A mechanism reviewBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 133: 110968 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110968
21
Wei Zhao, Li Chen, Heng Zhou, Chunyan Deng, Qizhen Han, Yonghua Chen, Qing Wu, Shanshan Li. Protective effect of carvacrol on liver injury in type 2 diabetic db/db miceMolecular Medicine Reports 2021; 24(5) doi: 10.3892/mmr.2021.12381
22
Lili Yu, Wei Hong, Shen Lu, Yanrong Li, Yaya Guan, Xiaogang Weng, Zhiwei Feng. The NLRP3 Inflammasome in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease and Steatohepatitis: Therapeutic Targets and TreatmentFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.780496
23
Kairui Tang, Yuanjun Deng, Chuiyang Zheng, Huan Nie, Maoxing Pan, Runsen Chen, Jiqian Xie, Qinhe Yang, Yupei Zhang. Prevention of Nonalcoholic Hepatic Steatosis by Shenling Baizhu Powder: Involvement of Adiponectin-Induced Inhibition of Hepatic SREBP-1cOxidative Medicine and Cellular Longevity 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9701285
24
Ningning Chen, Qiuli Shan, Yu Qi, Wei Liu, Xiaojun Tan, Jinsong Gu. Transcriptome analysis in normal human liver cells exposed to 2, 3, 3′, 4, 4′, 5 - Hexachlorobiphenyl (PCB 156)Chemosphere 2020; 239: 124747 doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.124747
25
Jianping Sheng, Baohang Zhang, Yongfeng Chen, Fuxiang Yu. Capsaicin attenuates liver fibrosis by targeting Notch signaling to inhibit TNF-α secretion from M1 macrophagesImmunopharmacology and Immunotoxicology 2020; 42(6): 556 doi: 10.1080/08923973.2020.1811308
26
Cunxin Sun, Fan Shan, Mingyang Liu, Bo Liu, Qunlan Zhou, Xiaochuan Zheng, Xiaodi Xu. High-Fat-Diet-Induced Oxidative Stress in Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) via NF-κB/NO Signal Pathway and the Amelioration of Vitamin EAntioxidants 2022; 11(2): 228 doi: 10.3390/antiox11020228
27
Jing Fan Ma, Peng Fei Wei, Chang Guo, Yuan Peng Shi, Yang Lv, Long Xin Qiu, Long Ping Wen. The Ethyl Acetate Extract of Gynura formosana Kitam. Leaves Inhibited Cervical Cancer Cell Proliferation via Induction of AutophagyBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/4780612
28
Xue Lin, Fuyang Song, Yiming Wu, Di Xue, Yujiong Wang. Lycium barbarum polysaccharide attenuates Pseudomonas-aeruginosa pyocyanin-induced cellular injury in mice airway epithelial cellsFood & Nutrition Research 2022; 66 doi: 10.29219/fnr.v66.4585
29
Tingting Shi, Li Wu, Wenjun Ma, Liping Ju, Minghui Bai, Xiaowei Chen, Shourong Liu, Xingxin Yang, Junping Shi. Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Pathogenesis and Treatment in Traditional Chinese Medicine and Western MedicineEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8749564
30
Aldo Grefhorst, Ivo P. van de Peppel, Lars E. Larsen, Johan W. Jonker, Adriaan G. Holleboom. The Role of Lipophagy in the Development and Treatment of Non-Alcoholic Fatty Liver DiseaseFrontiers in Endocrinology 2021; 11 doi: 10.3389/fendo.2020.601627
31
Huan-Ge Zhao, Song-Lin Zhou, Ying-Ying Lin, Hua Wang, Hao-Fu Dai, Feng-Ying Huang. Autophagy plays a protective role against apoptosis induced by toxicarioside N via the Akt/mTOR pathway in human gastric cancer SGC-7901 cellsArchives of Pharmacal Research 2018; 41(10): 986 doi: 10.1007/s12272-018-1049-8