BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
For: Xu WY, Yang XB, Wang WQ, Bai Y, Long JY, Lin JZ, Xiong JP, Zheng YC, He XD, Zhao HT, Sang XT. Prognostic impact of the red cell distribution width in esophageal cancer patients: A systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol 2018; 24(19): 2120-2129 [PMID: 29785080 DOI: 10.3748/wjg.v24.i19.2120]
URL: https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v24/i19/2120.htm
编号 Citing Articles
1
Chi-Yao Hsueh, Hui-Ching Lau, Shengjie Li, Lei Tao, Ming Zhang, Hongli Gong, Liang Zhou. Pretreatment Level of Red Cell Distribution Width as a Prognostic Indicator for Survival in a Large Cohort Study of Male Laryngeal Squamous CarcinomaFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.00271
2
Gerasimos P. Milas, Vasilios Karageorgiou, Evangelos Cholongitas. Red cell distribution width to platelet ratio for liver fibrosis: a systematic review and meta-analysis of diagnostic accuracyExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2019; 13(9): 877 doi: 10.1080/17474124.2019.1653757
3
Chia-Ming Li, Chia-Ter Chao, Shih-I Chen, Der-Sheng Han, Kuo-Chin Huang. Elevated Red Cell Distribution Width Is Independently Associated With a Higher Frailty Risk Among 2,932 Community-Dwelling Older AdultsFrontiers in Medicine 2020; 7 doi: 10.3389/fmed.2020.00470
4
Xiqian Xing, Yishu Deng, Yun Zhu, Shuangyan Xu, Jie Liu, Chunfang Zhang, Shuanglan Xu, Jiao Yang. Red cell distribution width for prognosis in patients with pulmonary embolism: A systematic review and meta‐analysisThe Clinical Respiratory Journal 2020; 14(10): 901 doi: 10.1111/crj.13227
5
Min-Tsun Liao, Chao-Lun Lai, Ting-Chuan Wang, Jou-Wei Lin, Yi-Lwun Ho, K. Arnold Chan. Red Cell Distribution Width and Mortality in Patients Undergoing Percutaneous Coronary InterventionBiomedicines 2021; 10(1): 45 doi: 10.3390/biomedicines10010045
6
Nayara Cristina da Silva, Isaías Valente Prestes, Wander Antônio Gontijo, Geórgia das Graças Pena. High red blood cell distribution width is associated with a risk of short-term mortality in hospitalized surgical, but not clinical patientsClinical Nutrition ESPEN 2020; 39: 150 doi: 10.1016/j.clnesp.2020.06.023
7
Yongping Zhou, Xiding Li, Zhihua Lu, Lei Zhang, Tu Dai. Prognostic significance of red blood cell distribution width in gastrointestinal cancersMedicine 2020; 99(16): e19588 doi: 10.1097/MD.0000000000019588
8
Yung-Chun Su, Sheng-Chen Wen, Ching-Chia Li, Hsiao-Chun Su, Hung-Lung Ke, Wei-Ming Li, Hsiang-Ying Lee, Chia-Yang Li, Sheau-Fang Yang, Hung-Pin Tu, Wen-Jeng Wu, Hsin-Chih Yeh. Low Hemoglobin-to-Red Cell Distribution Width Ratio Is Associated with Disease Progression and Poor Prognosis in Upper Tract Urothelial CarcinomaBiomedicines 2021; 9(6): 672 doi: 10.3390/biomedicines9060672
9
Jian Zheng, Xiaopin Yuan, Weichun Guo. Relationship between red cell distribution width and prognosis of patients with osteosarcomaBioscience Reports 2019; 39(12) doi: 10.1042/BSR20192590
10
Cosimo Di Raimondo, Raffaele Dante Caposiena Caro, Diana Spallone, Dionisio Silvaggio, Paolo Lombardo, Ester Del Duca, Elena Campione, Giulia Spallone, Luca Bianchi. Baseline neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and red blood cell distribution width (RDW) correlate with advanced stages in cutaneous squamous cell carcinomaInternational Journal of Dermatology 2022; 61(2): 175 doi: 10.1111/ijd.15755
11
Cheng Shi, Mingzhi Xie, Lihua Li, Kezhi Li, Bang-Li Hu. The association and diagnostic value of red blood cell distribution width in colorectal cancerMedicine 2019; 98(19): e15560 doi: 10.1097/MD.0000000000015560
12
Jie Liu, Jiao Yang, Shuanglan Xu, Yun Zhu, Shuangyan Xu, Li Wei, Panpan Qian, Yuanyuan Lv, Chunfang Zhang, Xiqian Xing, Yishu Deng. Prognostic impact of red blood cell distribution width in pulmonary hypertension patientsMedicine 2020; 99(16): e19089 doi: 10.1097/MD.0000000000019089
13
Sarvin Sanaie, Ata Mahmoodpoor, Bahman Yousefi, Ali A Ghamari, Hassan Soleimanpour, Ansar Karimian. Red Cell Distribution Width as a Novel Prognostic Marker in Multiple Clinical Studies Indian Journal of Critical Care Medicine 2020; 24(1): 49 doi: 10.5005/jp-journals-10071-23328
14
Marcin Miszczyk, Iwona Jabłońska, Łukasz Magrowski, Oliwia Masri, Paweł Rajwa. The association between RDW and survival of patients with squamous cell carcinoma of the tongue. Simple, cheap and convenient?Reports of Practical Oncology & Radiotherapy 2020; 25(4): 494 doi: 10.1016/j.rpor.2020.03.026