BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
For: Wang YJ, Sun JB, Li F, Zhang SW. Hyperlipidemia intensifies cerulein-induced acute pancreatitis associated with activation of protein kinase C in rats. World J Gastroenterol 2006; 12(18): 2908-2913 [PMID: 16718817 DOI: 10.3748/wjg.v12.i18.2908]
URL: https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v12/i18/2908.htm
编号 Citing Articles
1
Li-Hui Deng, Ping Xue, Qing Xia, Xiao-Nan Yang, Mei-Hua Wan. Effect of admission hypertriglyceridemia on the episodes of severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2008; 14(28): 4558-4561 doi: 10.3748/wjg.14.4558
2
Alfred Adiamah, Emmanouil Psaltis, Martin Crook, Dileep N. Lobo. A systematic review of the epidemiology, pathophysiology and current management of hyperlipidaemic pancreatitisClinical Nutrition 2018; 37(6): 1810 doi: 10.1016/j.clnu.2017.09.028
3
Congye Wu, Lei Zou, Shujing Shi, Zhihui Tong, Xiao Shen, Dongliang Yang, Lu Ke, Weiqin Li, Jieshou Li. The role of hypertriglyceridemia for acute kidney injury in the course of acute pancreatitis and an animal modelPancreatology 2017; 17(4): 561 doi: 10.1016/j.pan.2017.06.006
4
Chunlan Huang, Jie Liu, Yingying Lu, Junjie Fan, Xingpeng Wang, Jun Liu, Wei Zhang, Yue Zeng. Clinical features and treatment of hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis during pregnancy: A retrospective studyJournal of Clinical Apheresis 2016; 31(6): 571 doi: 10.1002/jca.21453
5
Hadeel A. Khalil, Tarek S. Belal, Ahmed F. El-Yazbi, Dalia A. Hamdy. The effect of increased lipoproteins levels on the disposition of vincristine in ratLipids in Health and Disease 2016; 15(1) doi: 10.1186/s12944-016-0318-0
6
Lóránd Kiss, Gabriella Fűr, Péter Mátrai, Péter Hegyi, Emese Ivány, Irina Mihaela Cazacu, Imre Szabó, Tamás Habon, Hussain Alizadeh, Zoltán Gyöngyi, Éva Vigh, Bálint Erőss, Adrienn Erős, Máté Ottoffy, László Czakó, Zoltán Rakonczay. The effect of serum triglyceride concentration on the outcome of acute pancreatitis: systematic review and meta-analysisScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-32337-x
7
Pedro Valdivielso, Alba Ramírez-Bueno, Nils Ewald. Current knowledge of hypertriglyceridemic pancreatitisEuropean Journal of Internal Medicine 2014; 25(8): 689 doi: 10.1016/j.ejim.2014.08.008
8
Haq Nawaz, Efstratios Koutroumpakis, Jeffrey Easler, Adam Slivka, David C Whitcomb, Vijay P Singh, Dhiraj Yadav, Georgios I Papachristou. Elevated Serum Triglycerides are Independently Associated With Persistent Organ Failure in Acute PancreatitisAmerican Journal of Gastroenterology 2015; 110(10): 1497 doi: 10.1038/ajg.2015.261
9
Lu Wang, Ting Xu, Ruifeng Wang, Xiaobing Wang, Dong Wu. Hypertriglyceridemia Acute Pancreatitis: Animal Experiment ResearchDigestive Diseases and Sciences 2021;  doi: 10.1007/s10620-021-06928-0
10
Jinjiao Liu, Pengfei Xu, Ling Zhang, Abudurexiti Kayoumu, Yunan Wang, Mengyu Wang, Mingming Gao, Xiaohong Zhang, Yuhui Wang, George Liu. FTY720 Attenuates Acute Pancreatitis in Hypertriglyceridemic Apolipoprotein CIII Transgenic MiceShock 2015; 44(3): 280 doi: 10.1097/SHK.0000000000000400
11
Seong Il Jo, Jae Hyuck Chang, Tae Ho Kim, Chang Whan Kim, Jae Kwang Kim, Sok Won Han. Subsets associated with developing acute pancreatitis in patients with severe hypertriglyceridemia and the severity of pancreatitisPancreatology 2019; 19(6): 795 doi: 10.1016/j.pan.2019.08.002
12
Nils Ewald, Philip D Hardt, Hans-Ulrich Kloer. Severe hypertriglyceridemia and pancreatitis: presentation and managementCurrent Opinion in Lipidology 2009; 20(6): 497 doi: 10.1097/MOL.0b013e3283319a1d
13
Juanjuan Dai, Mingjie Jiang, Yangyang Hu, Jingbo Xiao, Bin Hu, Jiyao Xu, Xiao Han, Shuangjun Shen, Bin Li, Zengkai Wu, Yan He, Yingchun Ren, Li Wen, Xingpeng Wang, Guoyong Hu. Dysregulated SREBP1c/miR-153 signaling induced by hypertriglyceridemia worsens acute pancreatitis and delays tissue repairJCI Insight 2021; 6(2) doi: 10.1172/jci.insight.138584
14
Hadeel A. Khalil, Mai M. Elnaggar, Tarek S. Belal, Ahmed F. El-Yazbi, Dalia A. Hamdy. The effect of hyperlipidemia on the pharmacokinetics, hepatic and pulmonary uptake of posaconazole in ratEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences 2016; 91: 190 doi: 10.1016/j.ejps.2016.05.009
15
Yu-Ting Chang, Ming-Chu Chang, Chien-Chih Tung, Shu-Chen Wei, Jau-Min Wong. Distinctive roles of unsaturated and saturated fatty acids in hyperlipidemic pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(32): 9534-9543 doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9534
16
Guoyong Hu, Yan Zhao, Yin Tang, Yuhui Wang, Jie Shen, Lu Liu, Haibo Li, Yahan Liu, Xin Cui, Yongchun Yu, Chuanyong Guo, Xingpeng Wang, George Liu. Development of a Novel Model of Hypertriglyceridemic Acute Pancreatitis in HamstersPancreas 2012; 41(6): 845 doi: 10.1097/MPA.0b013e318247d784
17
Nils Ewald. Hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitisClinical Lipidology 2013; 8(5): 587 doi: 10.2217/clp.13.44
18
Lama Hamadneh, Luay Al-Essa, Suhair Hikmat, Tariq Al-Qirim, Ghassan Abu Sheikha, Yusuf Al-Hiari, Nisrin Azmy, Ghassan Shattat. N-(3-Benzoylphenyl)-1H-Indole-2-Carboxamide decreases triglyceride levels by downregulation of Apoc3 gene expression in acute hyperlipidemic rat modelMolecular and Cellular Biochemistry 2017; 431(1-2): 133 doi: 10.1007/s11010-017-2983-3
19
Jianhua Wan, Wenhua He, Yin Zhu, Yong Zhu, Hao Zeng, Pi Liu, Liang Xia, Nonghua Lu. Stratified analysis and clinical significance of elevated serum triglyceride levels in early acute pancreatitis: a retrospective studyLipids in Health and Disease 2017; 16(1) doi: 10.1186/s12944-017-0517-3
20
Yue Zhang, Wenhua He, Cong He, Jianhua Wan, Xiao Lin, Xi Zheng, Lei Li, Xueyang Li, Xiaoyu Yang, Bingjun Yu, Xunde Xian, Yin Zhu, Yuhui Wang, George Liu, Nonghua Lu. Large triglyceride-rich lipoproteins in hypertriglyceridemia are associated with the severity of acute pancreatitis in experimental miceCell Death & Disease 2019; 10(10) doi: 10.1038/s41419-019-1969-3
21
Hao Kong, Zhen Ding, Xian-chao Zhu, Xiao-yang Gao, Jie Wu, Wei Qian, Cun-you Wang, Xiao-hua Hou. d-Dimer Change in Human Acute Pancreatitis as Determined by Serumal TriglyceridePancreas 2011; 40(7): 1103 doi: 10.1097/MPA.0b013e3182204ae3