Rapid Communication
Copyright ©2007 Baishideng Publishing Group Inc.
World J Gastroenterol. Nov 21, 2007; 13(43): 5731-5735
Published online Nov 21, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i43.5731
Table 1 PCR primers, targets, position on the sequences
TargetPrimer name5'-3' sequencePosition1
16SMAP16SforATCATGCCCCTTATGTCCAG1179-1198
MAP16SrevTGAGACCGGCTTTAAAAGGA1259-1278
sigAsigAforGTACGCCACCCAGCTGATGTCG714-735
sigArevCGTCGCGGCAGATCCACAT787-805
sigBsigBforGACCTGCTCGAGCACAGC646-663
sigBrevCAGCACGCTGCGGATGTCGGTG783-804
sigCsigCforACATCCGTCACCTGCAGTC1088-1106
sigCrevGTCACCTCGACCAGATCCTC1177-1195
sigDsigDforCTTCCTGGCTTTCCTGTACG249-268
sigDrevGATGGACTCGGTCGGGTAG324-242
sigEsigEforCACCCAGGAGACCTTCATCC327-346
sigErevGACCATGTCCAGGAACAG418-435
sigFsigFforGGCAGCTCCTACAACACCTT493-512
sigFrevACTCCTGGTCCTCGATCCGG597-616
sigF-likesigF-likeforATGACCAACGCAATCGCTCC1-20
sigF-likerevGGCATCCGGCGCAGTTCCA88-107
sigGsigGforGCGTTCGAAAGCTACGACAT622-641
sigGrevCTGATACCACCCGGTGTACG692-711
sigHsigHforAATCTCAAGGCGTGGCTCTA385-404
sigHrevTGATTTCCTCGGTCGGATAC465-484
sigIsigIforGGGCGACATCGACGACGTGC150-169
sigIrevGACATCGCCCGGACGTTCGTG235-255
sigJsigJforGCATCTACACGGCGGGCCTG740-759
sigJrevGGCGAACCGGTGAACTTGT857-875
sigLsigLforCGTGATCGAACGGTCCTACT399-418
sigLrevCCGCACCGCATAGTGTAGT491-504
sigMsigMforTGGCTGCACCGCATCGTG238-255
sigMrevTCGGCGACCGGATAGTAGTCT315-335
Other ECF-1sigECF1forGTTCTCCGCCGAGTCGATTT310-328
sigECF1revGTCGAATCCGAACACCTCAC492-411
Other ECF-2sigECF2forGCATCCACACGATCGACAT839-857
sigECF2revGGTTGTGATGTTCCTGAACC914-933
Other ECF-3sigECF3forGTCGGTCATGGGTTTCGT780-797
sigECF3revGCACCCAGCTCCAGTTTC855-873
Other ECF-4sigECF4forGATCTCGTCGGCATCTCG502-519
sigECF4revTCCAATTCGTTTCGGAGATT592-611
Other ECF-5sigECF5forGCAATTGACCCGTTCACC945-962
sigECF5revCTCCTCCAAAGCGGCTAAG1020-1038
Other ECF-6sigECF6forTGCAAGGTAATTCGATCAAGG419-439
sigECF6revTCCCTCGTTGACCTGTGC511-528