Clinical Research
Copyright ©2007 Baishideng Publishing Group Co., Limited. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Sep 28, 2007; 13(36): 4891-4896
Published online Sep 28, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i36.4891
Ferucarbotran versus Gd-DTPA-enhanced MR imaging in the detection of focal hepatic lesions
Wei-Zhong Cheng, Meng-Su Zeng, Fu-Hua Yan, Shen-Xiang Rao, Ji-Zhang Shen, Cai-Zhong Chen, Shu-Jie Zhang, Wei-Bin Shi
Wei-Zhong Cheng, Meng-Su Zeng, Fu-Hua Yan, Shen-Xiang Rao, Ji-Zhang Shen, Cai-Zhong Chen, Shu-Jie Zhang, Wei-Bin Shi, Department of Radiology, Zhongshan Hospital, Fudan University and Department of Medical Imaging, Shanghai Medical School, Fudan University, Shanghai 200032, China
Author contributions: All authors contributed equally to the work.
Correspondence to: Meng-Su Zeng, Department of Radiology, Zhongshan Hospital, 180 Fenglin Rd, Shanghai 200032, China. zms@zshospital.net
Telephone: +86-21-64041990-2130 Fax: +86-21-64037258
Received: March 27, 2007
Revised: May 12, 2007
Accepted: May 12, 2007
Published online: September 28, 2007
Core Tip