BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lenci I, Milana M, Grassi G, Signorello A, Aglitti A, Baiocchi L. Natremia and liver transplantation: The right amount of salt for a good recipe. World J Hepatol 2020; 12(11): 919-930 [PMID: 33312419 DOI: 10.4254/wjh.v12.i11.919]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i11/919.htm
Number Citing Articles
1
Michele Luglio, Werther B. de Carvalho, Uenis Tannuri, Ana Cristina A. Tannuri, Rodrigo Hideki Matsura, Gardenia Morais França, Artur F. Delgado. Effects of serum sodium and chloride levels in the outcome of critically ill pediatric patients in the post-operative period of liver transplantationBMC Nephrology 2023; 24(1) doi: 10.1186/s12882-023-03195-1
2
Xue Mei, Hai Li, Guohong Deng, Xianbo Wang, Xin Zheng, Yan Huang, Jinjun Chen, Zhongji Meng, Yanhang Gao, Feng Liu, Xiaobo Lu, Yu Shi, Yubao Zheng, Huadong Yan, Weituo Zhang, Liang Qiao, Wenyi Gu, Yan Zhang, Xiaomei Xiang, Yi Zhou, Shuning Sun, Yixin Hou, Qun Zhang, Yan Xiong, Congcong Zou, Jun Chen, Zebing Huang, Beiling Li, Xiuhua Jiang, Guotao Zhong, Haiyu Wang, Yuanyuan Chen, Sen Luo, Na Gao, Chunyan Liu, Jing Li, Tao Li, Rongjiong Zheng, Xinyi Zhou, Haotang Ren, Wei Yuan, Zhiping Qian. Prevalence and clinical significance of serum sodium variability in patients with acute-on-chronic liver diseases: a prospective multicenter study in ChinaHepatology International 2022; 16(1): 183 doi: 10.1007/s12072-021-10282-8