BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Shen J, Ma X, Yang J, Zhang JP. Digestive tract reconstruction options after laparoscopic gastrectomy for gastric cancer. World J Gastrointest Oncol 2020; 12(1): 21-36 [PMID: 31966911 DOI: 10.4251/wjgo.v12.i1.21]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i1/21.htm
Number Citing Articles
1
Yinkui Wang, Zining Liu, Fei Shan, Xiangji Ying, Yan Zhang, Shuangxi Li, Yongning Jia, Zijian Jiang, Xuesong Yang, Bailong Li, Ziyu Li, Jiafu Ji. Short‐term outcomes after totally laparoscopic total gastrectomy with esophagojejunostomy constructed by π‐shaped method versus overlap methodJournal of Surgical Oncology 2021; 124(8): 1329 doi: 10.1002/jso.26642
2
Tricia S. Lewis, YongDong Feng. A review on double tract reconstruction after proximal gastrectomy for proximal gastric cancerAnnals of Medicine and Surgery 2022; 79: 103879 doi: 10.1016/j.amsu.2022.103879
3
Qi-Yue Chen, Qing Zhong, Zhi-Yu Liu, Xiao-Bo Huang, Si-Jin Que, Wen-Ze Zheng, Ping Li, Chao-Hui Zheng, Chang-Ming Huang. Advances in laparoscopic surgery for the treatment of advanced gastric cancer in ChinaEuropean Journal of Surgical Oncology 2020; 46(10): e7 doi: 10.1016/j.ejso.2020.07.015
4
Peng Yang, Qian Zhao, Shan He, Jian Shen. Comparison Between Uncut Roux-en-Y Reconstruction and Billroth II Anastomosis After Laparoscopic Distal Gastrectomy for Gastric Cancer: a Meta-analysisIndian Journal of Surgery 2022;  doi: 10.1007/s12262-022-03301-x
5
Lucian Mocan. Surgical Management of Gastric Cancer: A Systematic ReviewJournal of Clinical Medicine 2021; 10(12): 2557 doi: 10.3390/jcm10122557