BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhou MY, Cheng ML, Huang T, Hu RH, Zou GL, Li H, Zhang BF, Zhu JJ, Liu YM, Liu Y, Zhao XK. Transforming growth factor beta-1 upregulates glucose transporter 1 and glycolysis through canonical and noncanonical pathways in hepatic stellate cells. World J Gastroenterol 2021; 27(40): 6908-6926 [PMID: 34790014 DOI: 10.3748/wjg.v27.i40.6908]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i40/6908.htm
Number Citing Articles
1
Yuanguo Wang, Xianghu Wang, Bing Bai, Aurpita Shaha, Xipu He, Yingzi He, Zhenqing Ye, Vijay H. Shah, Ningling Kang. Targeting Src SH3 domain–mediated glycolysis of HSC suppresses transcriptome, myofibroblastic activation, and colorectal liver metastasisHepatology 2024;  doi: 10.1097/HEP.0000000000000763
2
Kyle S. McCommis, Brian N. Finck. The Hepatic Mitochondrial Pyruvate Carrier as a Regulator of Systemic Metabolism and a Therapeutic Target for Treating Metabolic DiseaseBiomolecules 2023; 13(2): 261 doi: 10.3390/biom13020261
3
Liu Shi, Li Zhou, Ming Han, Yu Zhang, Yang Zhang, Xiao-Xue Yuan, Hong-Ping Lu, Yun Wang, Xue-Liang Yang, Chen Liu, Jun Wang, Pu Liang, Shun-Ai Liu, Xiao-Jing Liu, Jun Cheng, Shu-Mei Lin. Calcitriol attenuates liver fibrosis through hepatitis C virus nonstructural protein 3-transactivated protein 1-mediated TGF β1/Smad3 and NF-κB signaling pathwaysWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(18): 2798-2817 doi: 10.3748/wjg.v29.i18.2798
4
Giovanni Barillari, Ombretta Melaiu, Marco Gargari, Silvia Pomella, Roberto Bei, Vincenzo Campanella. The Multiple Roles of CD147 in the Development and Progression of Oral Squamous Cell Carcinoma: An OverviewInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(15): 8336 doi: 10.3390/ijms23158336
5
Qian Guo, Yaqi Qiu, Yiwen Liu, Yiqing He, Guoliang Zhang, Yan Du, Cuixia Yang, Feng Gao. Cell adhesion molecule CD44v10 promotes stem-like properties in triple-negative breast cancer cells via glucose transporter GLUT1-mediated glycolysisJournal of Biological Chemistry 2022; 298(11): 102588 doi: 10.1016/j.jbc.2022.102588
6
Xianfu Ke, Huiying Hu, Qianyu Peng, Huazhong Ying, Xiaofeng Chu. USP33 promotes nonalcoholic fatty acid disease-associated fibrosis in gerbils via the c-myc signalingBiochemical and Biophysical Research Communications 2023; 669: 68 doi: 10.1016/j.bbrc.2023.05.100
7
Shenghao Li, Liyuan Hao, Xiaoyu Hu. Natural products target glycolysis in liver diseaseFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1242955
8
Yiyan Songyang, Wen Li, Wenqiang Li, Ji Yang, TianBao Song. The inhibition of GLUT1-induced glycolysis in macrophage by phloretin participates in the protection during acute lung injuryInternational Immunopharmacology 2022; 110: 109049 doi: 10.1016/j.intimp.2022.109049
9
Xinhua Guo, Bowen Zheng, Jiahui Wang, Tiejian Zhao, Yang Zheng. Exploring the mechanism of action of Chinese medicine in regulating liver fibrosis based on the alteration of glucose metabolic pathwaysPhytotherapy Research 2022;  doi: 10.1002/ptr.7667
10
Yanhui Yin, Yuanwei Zhang, Zexiang Hua, Anli Wu, Xiaofu Pan, Junxing Yang, Xiaoai Wang. Muscle transcriptome analysis provides new insights into the growth gap between fast- and slow-growing Sinocyclocheilus grahamiFrontiers in Genetics 2023; 14 doi: 10.3389/fgene.2023.1217952
11
Hiroshi Kobayashi. Clinicopathological characteristics, molecular features and novel diagnostic strategies for the detection of malignant transformation of endometriosis (Review)Experimental and Therapeutic Medicine 2023; 25(6) doi: 10.3892/etm.2023.11978