BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Luu XQ, Lee K, Lee YY, Suh M, Kim Y, Choi KS. Acceptance on colorectal cancer screening upper age limit in South Korea. World J Gastroenterol 2020; 26(27): 3963-3974 [PMID: 32774070 DOI: 10.3748/wjg.v26.i27.3963]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i27/3963.htm
Number Citing Articles
1
Jie Ping, Yaohua Yang, Wanqing Wen, Sun‐Seog Kweon, Koichi Matsuda, Wei‐Hua Jia, Aesun Shin, Yu‐Tang Gao, Keitaro Matsuo, Jeongseon Kim, Dong‐Hyun Kim, Sun Ha Jee, Qiuyin Cai, Zhishan Chen, Ran Tao, Min‐Ho Shin, Chizu Tanikawa, Zhi‐Zhong Pan, Jae Hwan Oh, Isao Oze, Yoon‐Ok Ahn, Keum Ji Jung, Zefang Ren, Xiao‐Ou Shu, Jirong Long, Wei Zheng. Developing and validating polygenic risk scores for colorectal cancer risk prediction in East AsiansInternational Journal of Cancer 2022; 151(10): 1726 doi: 10.1002/ijc.34194
2
Anfal Mohammed Alenezi, Mahadi Mane Hussien Alshariyah, Maryam Nazal Alanazi, Doaa Mazen Abdel-Salam, Ahmad Homoud Al-Hazmi, Ashokkumar Thirunavukkarasu, Ahmed M. Alhuwaydi, Rahaf Hamdan Alsabilah, Rehab A. Mohamed. Assessment of Psychosocial Correlates and Associated Factors of Colorectal Cancer Screening among Southwestern Saudi Population: A Cross-Sectional StudyHealthcare 2023; 11(20): 2791 doi: 10.3390/healthcare11202791
3
Jun‐Hui Sun, He Zhao, Haijun Zhang, Lei Li, Necati Örmeci, Zi‐Niu Yu, Xun Li, Shuangxi Li, Xujun Yang, Huaping Wei, Xiaoliang Zhu, Zhengcong Zhang, Yajin Wang, Zhongwei Zhao, Jianting Mao, Qiaohong Wu, Xiaole Sun, Huiling Xiang, Kefeng Jia, Chao Yang, Wei Wu, Xiuqing Lin, Haixin Yao, Changzeng Zuo, Jitao Wang, Bo Zhang, Chunqing Zhang, Xiaoling Wu, Guangchuan Wang, Shengjuan Yao, Ruihang Wang, Li Zhou, Hui Huan, Qingli Tu, Xue Pu, Feng Zhang, Qin Yin, Linpeng Zhang, Ying Guo, Jian Wang, Kohei Kotani, Sawako Uchida‐Kobayashi, Norifumi Kawada, He Zhu, Li Li, Wei Wang, Guo Zhang, Lei Yu, Xudong Cui, Qingliang Zhu, Hailong Zhang, Xiaoli Hu, Rafael O. Ximenes, Adriano Gonçalves de Araújo, Giulliano Gardenghi, Yubao Zheng, Zebin Wu, Mingsheng Huang, Xiaoyong Chen, Jun Wu, Feng Xie, Yang Bo, Shengjuan Hu, Linke Ma, Xiao Li, Xiaolong Qi. Tolerance and acceptance of hepatic venous pressure gradient measurement in cirrhosis (CHESS1904): An international multicenter studyPortal Hypertension & Cirrhosis 2022; 1(1): 7 doi: 10.1002/poh2.4
4
Yan‐Jie Li, Xin Wang, Yu‐Jie Wu, Xin‐Yi Zhou, Jibin Li, Jiangmei Qin, Wanghong Xu, Jie‐Bin Lew, Wanqing Chen, Ju‐Fang Shi. Access to colorectal cancer screening in populations in China, 2020: A coverage‐focused synthesis analysisInternational Journal of Cancer 2024;  doi: 10.1002/ijc.34938