BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Roth K, Strickland J, Copple BL. Regulation of macrophage activation in the liver after acute injury: Role of the fibrinolytic system. World J Gastroenterol 2020; 26(16): 1879-1887 [PMID: 32390699 DOI: 10.3748/wjg.v26.i16.1879]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i16/1879.htm
Number Citing Articles
1
Yan Zheng, Yi-long Zhang, Zeng Li, Wen Shi, Ya-ru Ji, Ya-Hui Guo, Cheng Huang, Guo-ping Sun, Jun Li. Design and synthesis of 7-O-1,2,3-triazole hesperetin derivatives to relieve inflammation of acute liver injury in miceEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2021; 213: 113162 doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113162
2
Yanjun Liu, Jiacheng Li, Liping Liao, Heming Huang, Shijie Fan, Rong Fu, Jing Huang, Cuicui Shi, Liang Yu, Kai-xian Chen, Yuan-yuan Zhang, Cheng Luo, Guang-ming Li. Cyclin-dependent kinase inhibitor roscovitine attenuates liver inflammation and fibrosis by influencing initiating steps of liver injuryClinical Science 2021; 135(7): 925 doi: 10.1042/CS20201111
3
Shuang Hu, Pan-pan Lian, Ying Hu, Xing-yu Zhu, Shao-wei Jiang, Qiang Ma, Liang-yun Li, Jun-fa Yang, Li Yang, Hai-yue Guo, Hong Zhou, Chen-chen Yang, Xiao-ming Meng, Jun Li, Hai-wen Li, Tao Xu, Huan Zhou. The Role of IL-35 in the Pathophysiological Processes of Liver DiseaseFrontiers in Pharmacology 2021; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.569575