BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chai NL, Li HK, Linghu EQ, Li ZS, Zhang ST, Bao Y, Chen WG, Chiu PW, Dang T, Gong W, Han ST, Hao JY, He SX, Hu B, Hu B, Huang XJ, Huang YH, Jin ZD, Khashab MA, Lau J, Li P, Li R, Liu DL, Liu HF, Liu J, Liu XG, Liu ZG, Ma YC, Peng GY, Rong L, Sha WH, Sharma P, Sheng JQ, Shi SS, Seo DW, Sun SY, Wang GQ, Wang W, Wu Q, Xu H, Xu MD, Yang AM, Yao F, Yu HG, Zhou PH, Zhang B, Zhang XF, Zhai YQ. Consensus on the digestive endoscopic tunnel technique. World J Gastroenterol 2019; 25(7): 744-776 [PMID: 30809078 DOI: 10.3748/wjg.v25.i7.744]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i7/744.htm
Number Citing Articles
1
Ting Zhang, Hao Zhang, Furui Zhong, Xuan Wang. Efficacy of endoscopic submucosal tunnel dissection versus endoscopic submucosal dissection for superficial esophageal neoplastic lesions: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2021; 35(1): 52 doi: 10.1007/s00464-020-07925-6
2
Roberta Maselli, Marco Spadaccini, Gaia Pellegatta, Alessandro Repici. Peroral Endoscopic Myotomy Technique, from Mouth to AnusGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2023; 33(1): 127 doi: 10.1016/j.giec.2022.09.008
3
Shou-jiang Tang, Yehia M. Naga, Ruonan Wu, Shengyu Zhang. Over-the-scope clip-assisted endoscopic full thickness resection: a video-based case seriesSurgical Endoscopy 2020; 34(6): 2780 doi: 10.1007/s00464-020-07481-z
4
Huikai Li, Zhenjuan Li, Ningli Chai, Enqiang Linghu. Therapeutics of Digestive Endoscopic Tunnel Technique2020; : 41 doi: 10.1007/978-981-15-1998-7_5
5
Faisal Inayat, Simcha Weissman, Adnan Malik, Badria Munir, Shahzad Iqbal. Endoscopic Submucosal Tunnel Dissection as a Novel Therapeutic Technique in Patients With Barrett’s EsophagusJournal of Investigative Medicine High Impact Case Reports 2020; 8: 232470962094131 doi: 10.1177/2324709620941318
6
Tarso Magno Leite RIBEIRO, Vitor N ARANTES, Jonas Augusto RAMOS, Peter V DRAGANOV, Dennis YANG, Roberto Gardone GUIMARÃES. ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION WITH CIRCUMFERENTIAL INCISION VERSUS TUNNELING METHOD FOR TREATMENT OF SUPERFICIAL ESOPHAGEAL CANCERArquivos de Gastroenterologia 2021; 58(2): 195 doi: 10.1590/s0004-2803.202100000-35
7
Yong Lv, Shaohua Li, Xiuhe Lv, Qing Liu, Yu Zheng, Yang Su, Changbin Yang, Yanglin Pan, Liping Yao, Huahong Xie. Risk stratification in patients with upper gastrointestinal submucosal tumors undergoing submucosal tunnel endoscopic resectionFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.1067576
8
Oscar Víctor Hernández Mondragón, Raúl Antonio Zamarripa Mottú. Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases: Advanced Diagnostic and Therapeutic Endoscopy2021; : 1 doi: 10.1007/978-3-030-29964-4_35-1
9
Yuyong Tan, Chen Li, Jin Yan, Limin Long, Jirong Huo, Deliang Liu. Difficult peroral endoscopic myotomy: definition and management strategiesExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2019; 13(10): 933 doi: 10.1080/17474124.2019.1674648
10
Jia Liu, Yuyong Tan, Deliang Liu, Chenjie Li, Meixian Le, Hejun Zhou. Factors predicting technical difficulties during endoscopic submucosal excavation for gastric submucosal tumorJournal of International Medical Research 2021; 49(9): 030006052110298 doi: 10.1177/03000605211029808
11
Qing-lin He, Xiu-bing Chen, Dong-hong Lu, Wei Luo, Lin Tao, Hong-jian Ning, Shao-mei Tang, Yi-ling Peng, Shan-yu Qin, Hai-xing Jiang. The relationship between cardiac muscularis propria and clinical outcomes of peroral endoscopic myotomy in achalasiaClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2021; 45(4): 101529 doi: 10.1016/j.clinre.2020.08.007
12
Yuyong Tan, Jiaxi Lu, Liang Lv, Meixian Le, Deliang Liu. Current status of endoscopic submucosal tunnel dissection for treatment of superficial gastrointestinal neoplastic lesionsExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2020; 14(6): 453 doi: 10.1080/17474124.2020.1766967
13
E. A. Drobyazgin, Yu. V. Chikinev, D. A. Arkhipov, N. I. Mit’ko, M. N. Chekanov, E. I. Vereshchagin, I. V. Peshkova, A. S. Polyakevich. Tunnel endoscopic interventions in esophageal diseasesExperimental and Clinical Gastroenterology 2021; 1(6): 75 doi: 10.31146/1682-8658-ecg-190-6-75-81
14
Huikai Li, Nanjun Wang, Xiuxue Feng, Kunming Lv, Wengang Zhang, Zhenjuan Li, Yan Ma, Lihua Sun, Ningli Chai, Enqiang Linghu. Therapeutics of Digestive Endoscopic Tunnel Technique2020; : 73 doi: 10.1007/978-981-15-1998-7_7
15
Zi-Han Geng, Ping-Hong Zhou, Ming-Yan Cai. Submucosal Tunneling Techniques for Tumor ResectionGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2023; 33(1): 143 doi: 10.1016/j.giec.2022.07.002
16
Li-Yun Ma, Zu-Qiang Liu, Lu Yao, Mei-Dong Xu, Shi-Yao Chen, Yun-Shi Zhong, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Li-Li Ma, Wen-Zheng Qin, Jian-Wei Hu, Ming-Yan Cai, Li-Qing Yao, Quan-Lin Li, Ping-Hong Zhou. Endoscopic resection of upper GI extraluminal tumors (with videos)Gastrointestinal Endoscopy 2022; 96(5): 752 doi: 10.1016/j.gie.2022.06.020
17
Enqiang Linghu, Ningli Chai, Jiale Zou, Xiangyao Wang. Therapeutics of Digestive Endoscopic Tunnel Technique2020; : 1 doi: 10.1007/978-981-15-1998-7_1
18
Gianfranco Donatelli, Fabrizio Cereatti, Jean-Loup Dumont, Nelson Trelles, Panagiotis Lainas, Carmelisa Dammaro, Hadrian Tranchart, Filippo Pacini, Roberto Arienzo, Jean-Marc Chevalier, David Danan, Jean-Marc Catheline, Ibrahim Dagher. Submucosal Tunnel Endoscopic Resection of Gastric Lesion Before Obesity Surgery: a Case SeriesObesity Surgery 2020; 30(11): 4636 doi: 10.1007/s11695-020-04928-z
19
Li-Yun Ma, Zu-Qiang Liu, Lu Yao, Yun Wang, Xiao-Qing Li, Yun-Shi Zhong, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Li-Li Ma, Wen-Zheng Qin, Jian-Wei Hu, Ming-Yan Cai, Quan-Lin Li, Ping-Hong Zhou. Transesophageal endoscopic resection of mediastinal cysts (with video)Gastrointestinal Endoscopy 2022; 95(4): 642 doi: 10.1016/j.gie.2021.11.031
20
Lu Liu, Hai-Mei Guo, Feng Miao, Nuo Li, Shu-Hua Jiao, Shuang Cai, Peng-Liang Liu, Shan-Shan Zhang, Jia Ma, Yang Weng, Ying Sun, Yin-Si Tang, Feng Zhao, Yan Zheng, Shen Zhang, Yan Yang, Zhi-Feng Zhao. Endoscopic Esophageal Submucosal Tunnel Dissection for Cystic Lesions Originating from the Muscularis Propria of the Gastric CardiaJournal of Oncology 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5259717
21
Shaotian Qiu, Ningli Chai, Yaqi Zhai, Xiangyao Wang, Yan Wang, Enqiang Linghu. Advanced achalasia: good candidate for peroral endoscopic myotomyDiseases of the Esophagus 2021; 34(3) doi: 10.1093/dote/doaa097
22
Ye Tian, Chengjun Xue, Xiaomin Li, Jianan Bai, Zequan Xiao, Qibin He, Jingbao Kan, Guoqin Zhu, Qiyun Tang. Efficacy and safety of modified endoscopic submucosal tunnel dissection for superficial esophageal circumferential lesionsDiseases of the Esophagus 2023; 36(11) doi: 10.1093/dote/doad035
23
Chen Du, Ningli Chai, Enqiang Linghu. Comparison between anterior and posterior peroral endoscopic myotomy for treating achalasiaGastrointestinal Endoscopy 2020; 92(1): 233 doi: 10.1016/j.gie.2020.02.020
24
Oscar V. HERNÁNDEZ MONDRAGÓN, Omar M. SOLÓRZANO PINEDA. Peroral esophageal myotomy for esophageal motility disordersMinerva Gastroenterology 2023; 69(2) doi: 10.23736/S2724-5985.22.02987-4
25
Yun-Juan Lin, Sheng-Zhen Liu, Long-Song Li, Ke Han, Bo-Zong Shao, En-Qiang Linghu, Ning-Li Chai. Repeat peroral endoscopic myotomy with simultaneous submucosal and muscle dissection as a salvage option for recurrent achalasiaWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(15): 2349-2358 doi: 10.3748/wjg.v29.i15.2349
26
Yu Tang, Xuejie Deng, Wenxia Yang, Xue Xiao. Submucosal tunnel endoscopic resection for a large leiomyoma originating from the muscularis propria in the upper esophagusRevista Española de Enfermedades Digestivas 2021;  doi: 10.17235/reed.2021.8205/2021
27
Oscar Víctor Hernández Mondragón, Raúl Antonio Zamarripa Mottú. Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases: Advanced Diagnostic and Therapeutic Endoscopy2022; : 605 doi: 10.1007/978-3-030-56993-8_35
28
Mann Yie Thian, Shinwa Tanaka, Hirofumi Abe, Hiroya Sakaguchi, Nobuaki Ikezawa, Takashi Toyonaga, Yuzo Kodoma. Peroral endoscopic myotomy with simultaneous submucosal and muscle dissection in spastic esophageal disorderEndoscopy 2021; 53(01): E9 doi: 10.1055/a-1167-1043
29
Yongsheng Shi, Ningli Chai, Lisen Zhong, Longsong Li, Jiale Zou, Jingyuan Xiang, Xiangyao Wang, Enqiang Linghu. Experience with Esophageal Granular Cell Tumors: Clinical and Endoscopic Analysis of 22 CasesDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(4): 1233 doi: 10.1007/s10620-020-06337-9
30
Harshal S. Mandavdhare, Shubhra Mishra, Antriksh Kumar, Jimil Shah, Jayanta Samanta, Pankaj Gupta, Harjeet Singh, Usha Dutta. Per-oral Endoscopic Myotomy and Other Applications of Third Space Endoscopy: Current Status and Future PerspectivesSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2021; 31(5): 624 doi: 10.1097/SLE.0000000000000920
31
Jiao Jiao, Xiaofei Fan, Lili Luo, Zhongqing Zheng, Bangmao Wang, Wentian Liu. Endoscopic resection in the treatment of intramural esophageal bronchogenic cysts: A retrospective analysis of 17 casesDigestive and Liver Disease 2022; 54(12): 1691 doi: 10.1016/j.dld.2022.08.029
32
Wengang Zhang, Jiafeng Wang, Ningli Chai, Enqiang Linghu, Amosy M’Koma. Comparison between Submucosal Tunneling Endoscopic Resection and Endoscopic Submucosal Dissection for Prepyloric Submucosal Tumors: A Case-Matched Controlled StudyGastroenterology Research and Practice 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/5931360
33
Sang Pyo Lee, Hyun Joo Jang, Sea Hyub Kae, Jae Gon Lee. Outcomes of the Conventional versus Pocket-Creation Method for Endoscopic Submucosal Dissection of Gastric Body Tumors Using a Dual Knife: A Retrospective StudyGut and Liver 2023; 17(4): 547 doi: 10.5009/gnl220226