BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Luo H, Zhang XX, Cao LH, Tan N, Kang Q, Xi HL, Yu M, Xu XY. Serum hepatitis B virus RNA is a predictor of HBeAg seroconversion and virological response with entecavir treatment in chronic hepatitis B patients. World J Gastroenterol 2019; 25(6): 719-728 [PMID: 30783375 DOI: 10.3748/wjg.v25.i6.719]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i6/719.htm
Number Citing Articles
1
Xiaomei Wang, Zhongfeng Wang, Xiumei Chi, Ruihong Wu, Qinglong Jin, Hongqin Xu, Xiuzhu Gao, Lei Yu, Yuping Chen, Jia Shang, Longgen Liu, Shuqin Zhang, Yongfang Jiang, Mingxiang Zhang, Qiaoxia Tong, Lunli Zhang, Youwen Tan, Anlin Ma, Shuangsuo Dang, Bin Xu, Zhenjing Jin, Jia Li, Xiaobo Li, Fengmin Lu, Junqi Niu. Efficacy of a combination of HBV RNA and HBeAg in predicting HBeAg seroconversion in patients treated with entecavir for 144 weeksInternational Journal of Infectious Diseases 2020; 99: 171 doi: 10.1016/j.ijid.2020.07.031
2
Xiao-qi Yu, Ming-jie Wang, De-min Yu, Pei-zhan Chen, Ming-yu Zhu, Wei Huang, Yue Han, Qi-ming Gong, Xin-xin Zhang, Yi-Wei Tang. Comparison of Serum Hepatitis B Virus RNA Levels and Quasispecies Evolution Patterns between Entecavir and Pegylated-Interferon Mono-treatment in Chronic Hepatitis B PatientsJournal of Clinical Microbiology 2020; 58(9) doi: 10.1128/JCM.00075-20
3
Jiali Pan, Jinghang Xu, Hao Luo, Ning Tan, Qian Kang, Hongyu Chen, Ran Cheng, Yifan Han, Yuqing Yang, Xiaoyuan Xu. Factors and virological significance of hepatitis B virus pregenomic RNA status after 5 years of antiviral therapyInternational Journal of Infectious Diseases 2021; 105: 418 doi: 10.1016/j.ijid.2021.02.116
4
Xin Ji, Muye Xia, Bin Zhou, Shi Liu, GuiChan Liao, Shaohang Cai, Xiaoyong Zhang, Jie Peng. <p>Serum Hepatitis B Virus RNA Levels Predict HBeAg Seroconversion and Virological Response in Chronic Hepatitis B Patients with High Viral Load Treated with Nucleos(t)ide Analog</p>Infection and Drug Resistance 2020; : 1881 doi: 10.2147/IDR.S252994
5
Hao Luo, Ning Tan, Qian Kang, Jiali Pan, Hongyu Chen, Hongli Xi, Min Yu, Xiaoyuan Xu. Hepatitis B virus pregenomic RNA status can reveal the long‐term prognoses of chronic hepatitis B patients treated with nucleos(t)ide analoguesJournal of Viral Hepatitis 2020; 27(3): 323 doi: 10.1111/jvh.13227
6
Maximilian Wübbolding, Markus Cornberg, Christoph Höner zu Siederdissen. Evidence-Based Approach to Stopping Oral Antiviral Therapy in Chronic HBVCurrent Hepatology Reports 2019; 18(4): 512 doi: 10.1007/s11901-019-00502-z
7
Mohube B. Maepa, Ridhwaanah Jacobs, Fiona van den Berg, Patrick Arbuthnot. Recent developments with advancing gene therapy to treat chronic infection with hepatitis B virusCurrent Opinion in HIV and AIDS 2020; 15(3): 200 doi: 10.1097/COH.0000000000000623