BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Eom BW, Park B, Yoon HM, Ryu KW, Kim YW. Laparoscopy-assisted pylorus-preserving gastrectomy for early gastric cancer: A retrospective study of long-term functional outcomes and quality of life. World J Gastroenterol 2019; 25(36): 5494-5504 [PMID: 31576095 DOI: 10.3748/wjg.v25.i36.5494]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i36/5494.htm
Number Citing Articles
1
Tae-Han Kim, In-Ho Kim, Seung Joo Kang, Miyoung Choi, Baek-Hui Kim, Bang Wool Eom, Bum Jun Kim, Byung-Hoon Min, Chang In Choi, Cheol Min Shin, Chung Hyun Tae, Chung sik Gong, Dong Jin Kim, Arthur Eung-Hyuck Cho, Eun Jeong Gong, Geum Jong Song, Hyeon-Su Im, Hye Seong Ahn, Hyun Lim, Hyung-Don Kim, Jae-Joon Kim, Jeong Il Yu, Jeong Won Lee, Ji Yeon Park, Jwa Hoon Kim, Kyoung Doo Song, Minkyu Jung, Mi Ran Jung, Sang-Yong Son, Shin-Hoo Park, Soo Jin Kim, Sung Hak Lee, Tae-Yong Kim, Woo Kyun Bae, Woong Sub Koom, Yeseob Jee, Yoo Min Kim, Yoonjin Kwak, Young Suk Park, Hye Sook Han, Su Youn Nam, Seong-Ho Kong. Korean Practice Guidelines for Gastric Cancer 2022: An Evidence-based, Multidisciplinary ApproachJournal of Gastric Cancer 2023; 23(1): 3 doi: 10.5230/jgc.2023.23.e11
2
Chao-Jie Wang, Yun-Suhk Suh, Hyuk-Joon Lee, Ji-Hyeon Park, Shin-Hoo Park, Jong-Ho Choi, Fadhel Alzahrani, Khalid Alzahrani, Seong-Ho Kong, Do-Joong Park, Hui Cao, Han-Kwang Yang. Postoperative quality of life after gastrectomy in gastric cancer patients: a prospective longitudinal observation studyAnnals of Surgical Treatment and Research 2022; 103(1): 19 doi: 10.4174/astr.2022.103.1.19
3
Jiajie Zhou, Rui Du, Qi Zhang, Daorong Wang. Laparoscopy-assisted pylorus-preserving gastrectomy versus laparoscopy-assisted distal gastrectomy for early gastric cancer in perioperative outcomes: A meta-analysisAsian Journal of Surgery 2020; 43(8): 862 doi: 10.1016/j.asjsur.2020.05.009
4
Chao-Jie Wang, Seong-Ho Kong, Ji-Hyeon Park, Jong-Ho Choi, Shin-Hoo Park, Chun-Chao Zhu, Fadhel Alzahrani, Khalid Alzahrani, Yun-Suhk Suh, Do-Joong Park, Hyuk-Joon Lee, Hui Cao, Han-Kwang Yang. Preservation of hepatic branch of the vagus nerve reduces the risk of gallstone formation after gastrectomyGastric Cancer 2021; 24(1): 232 doi: 10.1007/s10120-020-01106-z
5
Chi Zhang, Mao-Hua Wei, Liang Cao, Yan-Feng Liu, Pin Liang, Xiang Hu. Performing robot-assisted pylorus and vagus nerve-preserving gastrectomy for early gastric cancer: A case series of initial experienceWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(10): 1107-1119 doi: 10.4240/wjgs.v14.i10.1107
6
Wu Yanzhang, Li Guanghua, Zhou Zhihao, Wang Zhixiong, Wang Zhao. The risk of lymph node metastasis in gastric cancer conforming to indications of endoscopic resection and pylorus-preserving gastrectomy: a single-center retrospective studyBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-09008-8
7
Sen Hou, Fan Liu, Zhidong Gao, Yingjiang Ye. Pathological and oncological outcomes of pylorus-preserving versus conventional distal gastrectomy in early gastric cancer: a systematic review and meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12957-022-02766-0
8
Xinyu Mao, Xinlei Xu, Hua Zhu, Chunpeng Ji, Xu Lu, Baolin Wang. A comparison between pylorus-preserving and distal gastrectomy in surgical safety and functional benefit with gastric cancer: a systematic review and meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01910-y
9
Bang Wool Eom, Ji Yeon Park, Ki Bum Park, Hong Man Yoon, Oh Kyoung Kwon, Keun Won Ryu, Young-Woo Kim. Comparison of nutrition and quality of life of esophagogastrostomy and the double-tract reconstruction after laparoscopic proximal gastrectomyMedicine 2021; 100(15): e25453 doi: 10.1097/MD.0000000000025453
10
Motonari Ri, Souya Nunobe, Satoshi Ida, Naoki Ishizuka, Shinichiro Atsumi, Masaru Hayami, Rie Makuuchi, Koshi Kumagai, Manabu Ohashi, Takeshi Sano. Postprandial Asymptomatic Glycemic Fluctuations after Gastrectomy for Gastric Cancer Using Continuous Glucose Monitoring DeviceJournal of Gastric Cancer 2021; 21(4): 325 doi: 10.5230/jgc.2021.21.e31
11
Makoto Hikage, Shinji Hato, Kohei Uemura, Masahiro Yura, Yuya Sato, Hisayuki Matsushita, Haruhiko Cho, Naoki Hiki, Chikara Kunisaki, Kentaro Inoue, Yasuhiro Choda, Narikazu Boku, Takaki Yoshikawa, Hitoshi Katai, Masanori Terashima. Late complication after gastrectomy for clinical stage I cancer: supplementary analysis of JCOG0912Surgical Endoscopy 2023; 37(4): 2958 doi: 10.1007/s00464-022-09804-8
12
Zhi Zheng, Jie Yin, Xiao-Ye Liu, Xiao-Sheng Yan, Rui Xu, Meng-Yi Li, Jun Cai, Guang-Yong Chen, Jun Zhang, Zhong-Tao Zhang. Current indications for endoscopic submucosal dissection of early gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(6): 560-573 doi: 10.4251/wjgo.v13.i6.560
13
Hyun Tae Lim, Shin-Hoo Park, Jong-Ho Choi, Jae Seok Bae, Seong-Ho Kong, Do Joong Park, Hyuk-Joon Lee, Se Hyung Kim, Han-Kwang Yang. Radiologic intervention due to delayed gastric emptying after pylorus preserving gastrectomy for gastric cancer does not affect pyloric functionKorean Journal of Clinical Oncology 2020; 16(2): 89 doi: 10.14216/kjco.20014