BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu XY, Ding HG, Li WG, Jia JD, Wei L, Duan ZP, Liu YL, Ling-Hu EQ, Zhuang H, Hepatology CSO, Association CM. Chinese guidelines on management of hepatic encephalopathy in cirrhosis. World J Gastroenterol 2019; 25(36): 5403-5422 [PMID: 31576089 DOI: 10.3748/wjg.v25.i36.5403]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i36/5403.htm
Number Citing Articles
1
Ying Li, Shuai Ju, Xin Li, Yan Li Zhou, Jin Wei Qiang, Matty Knight. Prediction of minimal hepatic encephalopathy by using an radiomics nomogram in chronic hepatic schistosomiasis patientsPLOS Neglected Tropical Diseases 2021; 15(10): e0009834 doi: 10.1371/journal.pntd.0009834
2
Igor de Sousa Oliveira, Bárbara Prado de Albuquerque, Hugo Tomé de Souza Lima, Lara Bianca Soares Brandão, Lia Maki Hatisuka Imai, Mara Georgia de Sousa Lima, Mariana Presot Elias, Samanta Pereira Teodoro, Weverton Flôr Patrício, Gilberto Loiola de Vasconcelos. Tratamento e fatores preditivos de prognóstico do paciente com Encefalopatia Hepática (HE)Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento 2020; : 95 doi: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/preditivos-de-prognostico
3
Jiachen Liu, Yantao Xu, Bimei Jiang. Novel Insights Into Pathogenesis and Therapeutic Strategies of Hepatic Encephalopathy, From the Gut Microbiota PerspectiveFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 11 doi: 10.3389/fcimb.2021.586427
4
Ozgur KARCIOGLU, Selman YENİOCAK, Mandana HOSSEINZADEH, Seckin Bahar SEZGIN. Abdominal Pain: Essential Diagnosis and Management in Acute Medicine2022; : 51 doi: 10.2174/9789815051780122010005
5
Yun Fei Wang, Li Mao, Hui Juan Chen, Yu Ting Yang, Xiu Li Li, Guang Ming Lu, Wei Xing, Long Jiang Zhang. Predicting cognitive impairment in chronic kidney disease patients using structural and functional brain network: An application study of artificial intelligenceProgress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2023; 122: 110677 doi: 10.1016/j.pnpbp.2022.110677
6
Jitao Wang, Tianlei Zheng, Yong Liao, Shi Geng, Jinlong Li, Zhanguo Zhang, Dong Shang, Chengyu Liu, Peng Yu, Yifei Huang, Chuan Liu, Yanna Liu, Shanghao Liu, Mingguang Wang, Dengxiang Liu, Hongrui Miao, Shuang Li, Biao Zhang, Anliang Huang, Yewei Zhang, Xiaolong Qi, Shubo Chen. Machine learning prediction model for post- hepatectomy liver failure in hepatocellular carcinoma: A multicenter studyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.986867
7
Yanling Li, Huiyuan Liu, Keng Chen, Xueheng Wu, Jiawen Wu, Zhenjun Yang, Leyi Yao, Guanmei Wen, Change Zhang, Xin Chen, Xiaohui Chen, Daolin Tang, Xuejun Wang, Jinbao Liu. Pathological Significance and Prognostic Roles of Indirect Bilirubin/Albumin Ratio in Hepatic EncephalopathyFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.706407
8
Juntao Tan, Xuewen Tang, Yuxin He, Xiaomei Xu, Daoping Qiu, Jianfei Chen, Qinghua Zhang, Lingqin Zhang. In-patient Expenditure Between 2012 and 2020 Concerning Patients With Liver Cirrhosis in Chongqing: A Hospital-Based Multicenter Retrospective StudyFrontiers in Public Health 2022; 10 doi: 10.3389/fpubh.2022.780704
9
Junxiong Cheng, Yafang Chen, Wenfu Cao, Guoqing Zuo. Is rifaximin better than nonabsorbable disaccharides in hepatic encephalopathy?Medicine 2021; 100(51): e28232 doi: 10.1097/MD.0000000000028232
10
Xue-Fei Liu, Jing-Jing Lu, Ying Li, Xiu-Ying Yang, Jin-Wei Qiang. Ferrous sulfate reverses cerebral metabolic abnormality induced by minimal hepatic encephalopathyMetabolic Brain Disease 2023; 38(5): 1613 doi: 10.1007/s11011-023-01198-3
11
Ming Luo, Fang-Rui Hu, Rui-Juan Xin, Li Yao, Sheng-Juan Hu, Fei-Hu Bai. Altered gut microbiota is associated with sleep disturbances in patients with minimal hepatic encephalopathy caused by hepatitis B-related liver cirrhosisExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2022; 16(8): 797 doi: 10.1080/17474124.2022.2111300
12
Pan Zhang, Lizhi Zhou, Li Chen, Zhen Zhang, Rui Han, Gangwen Guo, Haocheng Zhou. Electroencephalography Signatures for Hepatic Encephalopathy in Cirrhosis Patients Treated with Proton Pump Inhibitors: An Exploratory Pilot StudyBiomedicines 2022; 10(12): 3040 doi: 10.3390/biomedicines10123040
13
Yilihamu Abulitifu, Jiangshan Lian, Munire Adilijiang, Lan Liu, Fengcong Zhao, Wen Qian, Yongping Zhang. Effectiveness and Safety of Sofosbuvir-Velpatasvir in Patients with Cirrhosis Associated with Genotype 3 Hepatitis C Infection in Xinjiang, ChinaInfection and Drug Resistance 2022; : 6463 doi: 10.2147/IDR.S385071