BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen XQ, Xue CR, Hou P, Lin BQ, Zhang JR. Lymphocyte-to-monocyte ratio effectively predicts survival outcome of patients with obstructive colorectal cancer. World J Gastroenterol 2019; 25(33): 4970-4984 [PMID: 31543687 DOI: 10.3748/wjg.v25.i33.4970]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i33/4970.htm
Number Citing Articles
1
Yang Hu, Jiajun Fan, Yifan Xv, Yingjie Hu, Yuan Ding, Zhengjie Jiang, Qingsong Tao. Comparison of safety between self-expanding metal stents as a bridge to surgery and emergency surgery based on pathology: a meta-analysisBMC Surgery 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12893-020-00908-3
2
Andra Ciocan, Răzvan A. Ciocan, Nadim Al Hajjar, Claudia D. Gherman, Sorana D. Bolboacă. Abilities of Pre-Treatment Inflammation Ratios as Classification or Prediction Models for Patients with Colorectal CancerDiagnostics 2021; 11(3): 566 doi: 10.3390/diagnostics11030566
3
Yingkun Ren, Zhiling Wang, Jianguo Xie, Peijun Wang. Prognostic value of the post-operative red blood cell distribution width in patients with rectal cancer with neoadjuvant chemoradiation followed by surgeryBioscience Reports 2020; 40(12) doi: 10.1042/BSR20201822
4
Longhai Li, Lihua Zhang, Ting Zhang, Xiaowei Qi, Gang Cheng, Lingxia Xia. Serum Chemokine CXCL7 as a Potential Novel Biomarker for Obstructive Colorectal CancerFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.599363
5
Ling Tan, Zi-lin Liu, Meng-ni Ran, Ling-han Tang, Yan-jun Pu, Yi-lei Liu, Zhou Ma, Zhou He, Jiang-wei Xiao. Comparison of the prognosis of four different treatment strategies for acute left malignant colonic obstruction: a systematic review and network meta-analysisWorld Journal of Emergency Surgery 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13017-021-00355-2
6
Jingyuan Liu, Yao Liu, Pan Xiang, Lin Pu, Haofeng Xiong, Chuansheng Li, Ming Zhang, Jianbo Tan, Yanli Xu, Rui Song, Meihua Song, Lin Wang, Wei Zhang, Bing Han, Li Yang, Xiaojing Wang, Guiqin Zhou, Ting Zhang, Ben Li, Yanbin Wang, Zhihai Chen, Xianbo Wang. Neutrophil-to-lymphocyte ratio predicts critical illness patients with 2019 coronavirus disease in the early stageJournal of Translational Medicine 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12967-020-02374-0
7
Jennifer L Marté, Nicole J Toney, Lisa Cordes, Jeffrey Schlom, Renee N Donahue, James L Gulley. Early changes in immune cell subsets with corticosteroids in patients with solid tumors: implications for COVID-19 managementJournal for ImmunoTherapy of Cancer 2020; 8(2): e001019 doi: 10.1136/jitc-2020-001019
8
Sulmaz Ghahramani, Reza Tabrizi, Kamran B. Lankarani, Seyyed Mohammad Amin Kashani, Shahla Rezaei, Nazanin Zeidi, Maryam Akbari, Seyed Taghi Heydari, Hamed Akbari, Peyman Nowrouzi-Sohrabi, Fariba Ahmadizar. Laboratory features of severe vs. non-severe COVID-19 patients in Asian populations: a systematic review and meta-analysisEuropean Journal of Medical Research 2020; 25(1) doi: 10.1186/s40001-020-00432-3
9
Takehito Yamamoto, Kenji Kawada, Kazutaka Obama. Inflammation-Related Biomarkers for the Prediction of Prognosis in Colorectal Cancer PatientsInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(15): 8002 doi: 10.3390/ijms22158002
10
Jia Jun Ang, Daryl Kai Ann Chia, Dedrick Kok Hong Chan. Lymphocyte-White Cell Ratio Is a Novel Marker of Morbidity Following Colorectal Cancer SurgeryJournal of Surgical Research 2021; 259: 71 doi: 10.1016/j.jss.2020.11.027
11
Qiao Yang, Jixi Li, Zhijia Zhang, Xiaocheng Wu, Tongquan Liao, Shiyong Yu, Zaichun You, Xianhua Hou, Jun Ye, Gang Liu, Siyuan Ma, Ganfeng Xie, Yi Zhou, Mengxia Li, Meihui Wu, Yimei Feng, Weili Wang, Lufeng Li, Dongjing Xie, Yunhui Hu, Xi Liu, Bin Wang, Songtao Zhao, Li Li, Chunmei Luo, Tang Tang, Hongmei Wu, Tianyu Hu, Guangrong Yang, Bangyu Luo, Lingchen Li, Xiu Yang, Qi Li, Zhi Xu, Hao Wu, Jianguo Sun. Clinical characteristics and a decision tree model to predict death outcome in severe COVID-19 patientsBMC Infectious Diseases 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12879-021-06478-w