BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tourkochristou E, Aggeletopoulou I, Konstantakis C, Triantos C. Role of NLRP3 inflammasome in inflammatory bowel diseases. World J Gastroenterol 2019; 25(33): 4796-4804 [PMID: 31543674 DOI: 10.3748/wjg.v25.i33.4796]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i33/4796.htm
Number Citing Articles
1
Zheng Wang, Simei Zhang, Ying Xiao, Wunai Zhang, Shuai Wu, Tao Qin, Yangyang Yue, Weikun Qian, Li Li. NLRP3 Inflammasome and Inflammatory DiseasesOxidative Medicine and Cellular Longevity 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4063562
2
Xueming Xu, Jing Li, Xiuyan Long, Sifan Tao, Xiaoyu Yu, Xixian Ruan, Kai Zhao, Li Tian. C646 Protects Against DSS-Induced Colitis Model by Targeting NLRP3 InflammasomeFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.707610
3
Darshan Badal, Naresh Sachdeva, Deep Maheshwari, Preetam Basak. Role of nucleic acid sensing in the pathogenesis of type 1 diabetesWorld Journal of Diabetes 2021; 12(10): 1655-1673 doi: 10.4239/wjd.v12.i10.1655
4
Iuliana Samoilă, Sorina Dinescu, Marieta Costache. Interplay between Cellular and Molecular Mechanisms Underlying Inflammatory Bowel Diseases Development—A Focus on Ulcerative ColitisCells 2020; 9(7): 1647 doi: 10.3390/cells9071647
5
Kanika Suri, Jason A. Bubier, Michael V. Wiles, Leonard D. Shultz, Mansoor M. Amiji, Vishnu Hosur. Role of MicroRNA in Inflammatory Bowel Disease: Clinical Evidence and the Development of Preclinical Animal ModelsCells 2021; 10(9): 2204 doi: 10.3390/cells10092204
6
Ruiting Li, You Shang, Yuan Yu, Ting Zhou, Wei Xiong, Xiaojing Zou. High-mobility group box 1 protein participates in acute lung injury by activating protein kinase R and inducing M1 polarizationLife Sciences 2020; 246: 117415 doi: 10.1016/j.lfs.2020.117415
7
Ge Zhang, He Chen, Yifan Guo, Wei Zhang, Qiuyu Jiang, Si Zhang, Liping Han, She Chen, Ruyi Xue. Activation of Platelet NLRP3 Inflammasome in Crohn’s DiseaseFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.705325
8
Xiu Cai, Zhi-yu Zhang, Jin-tao Yuan, Dickson Kofi Wiredu Ocansey, Qiang Tu, Xu Zhang, Hui Qian, Wen-rong Xu, Wei Qiu, Fei Mao. hucMSC-derived exosomes attenuate colitis by regulating macrophage pyroptosis via the miR-378a-5p/NLRP3 axisStem Cell Research & Therapy 2021; 12(1) doi: 10.1186/s13287-021-02492-6
9
Rui Liang, Wei Chen, Huining Fan, Xiaoyu Chen, Jing Zhang, Jin-Shui Zhu. Dihydroartemisinin prevents dextran sodium sulphate-induced colitis through inhibition of the activation of NLRP3 inflammasome and p38 MAPK signalingInternational Immunopharmacology 2020; 88: 106949 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106949
10
Hongwen Liang, Kai Liu, Zhe Zhuang, Hong Sun, Bo Sun, Minna Jiao, Yeqian Cai, Guofeng Cai. Potential of Forsythoside I as a therapeutic approach for acute lung injury: Involvement of TXNIP/NLRP3 inflammasomeMolecular Immunology 2021; 134: 192 doi: 10.1016/j.molimm.2021.03.004
11
Yuichi Yamasaki, Tomohiro Kubota, Syuji Takei, Hiroyuki Imanaka, Yukiko Nonaka, Yoshifumi Kawano. A case of cryopyrin-associated periodic fever syndrome during canakinumab administration complicated by inflammatory bowel diseaseClinical Rheumatology 2021; 40(1): 393 doi: 10.1007/s10067-020-05267-1
12
Yue Sun, Yun Guo, Jing Zhang, Lihua Chang, Haiyan Zhao, Xiaofei Wang, Jagadeesh Bayry. Sparstolonin B Exerts Therapeutic Effects on Collagen-Induced Arthritis by Inhibiting the NLRP3 Inflammasome and Reducing the Activity of α1,3-FucosyltransferaseMediators of Inflammation 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8145412
13
Tao Liu, Xuegang Wang, Feng Guo, Xiaobo Sun, Kunxiong Yuan, Qingyong Wang, Chunwei Lan. Lysophosphatidylcholine induces apoptosis and inflammatory damage in brain microvascular endothelial cells via GPR4-mediated NLRP3 inflammasome activationToxicology in Vitro 2021; 77: 105227 doi: 10.1016/j.tiv.2021.105227
14
Tomofumi Oizumi, Taira Mayanagi, Yosuke Toya, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto, Kenji Sobue. NLRP3 Inflammasome Inhibitor OLT1177 Suppresses Onset of Inflammation in Mice with Dextran Sulfate Sodium-Induced ColitisDigestive Diseases and Sciences 2021;  doi: 10.1007/s10620-021-07184-y
15
Ji Zhang, Xue-jun Wang, Li-jie Wu, Ling Yang, Yan-ting Yang, Dan Zhang, Jue Hong, Xi-ying Li, Xiao-qing Dong, Xiao-cong Guo, Rong Han, Xiaopeng Ma, Jean Kanellopoulos. Herb-partitioned moxibustion alleviates colonic inflammation in Crohn’s disease rats by inhibiting hyperactivation of the NLRP3 inflammasome via regulation of the P2X7R-Pannexin-1 signaling pathwayPLOS ONE 2021; 16(5): e0252334 doi: 10.1371/journal.pone.0252334
16
Marwa S. Serrya, Ahmed R. El-Sheakh, Mirhan N. Makled. Evaluation of the therapeutic effects of mycophenolate mofetil targeting Nrf-2 and NLRP3 inflammasome in acetic acid induced ulcerative colitis in ratsLife Sciences 2021; 271: 119154 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119154
17
Yi Huang, Wen Xu, Rongbin Zhou. NLRP3 inflammasome activation and cell deathCellular & Molecular Immunology 2021; 18(9): 2114 doi: 10.1038/s41423-021-00740-6
18
Deirdre O'Sullivan, Michael Moore, Susan Byrne, Andreas O. Reiff, Susanna Felsenstein. Anti-Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Encephalomyelitis and Extensive Longitudinal Transverse Myelitis Associated with Compound Heterozygous NLRP3 Missense Mutations in a Young ChildJournal of Pediatric Neurology 2021; 19(05): 359 doi: 10.1055/s-0040-1721434
19
Miroslav Harjacek. Immunopathophysiology of Juvenile Spondyloarthritis (jSpA): The “Out of the Box” View on Epigenetics, Neuroendocrine Pathways and Role of the Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF)Frontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.700982
20
Xiaorong Hou, Guang Xu, Zhilei Wang, Xiaoyan Zhan, Huifang Li, Ruisheng Li, Wei Shi, Chunyu Wang, Yuanyuan Chen, Yongqiang Ai, Xiaohe Xiao, Zhaofang Bai. Glaucocalyxin A alleviates LPS-mediated septic shock and inflammation via inhibiting NLRP3 inflammasome activationInternational Immunopharmacology 2020; 81: 106271 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106271
21
Sameh Saber, Eslam E. Abd El-Fattah, Galal Yahya, Naglaa A. Gobba, Abdalkareem Omar Maghmomeh, Ahmed E. Khodir, Ahmed A. E. Mourad, Ahmed S. Saad, Hager G. Mohammed, Nehal A. Nouh, Ahmed Shata, Noha A. Amin, Magdy Abou El-Rous, Samuel Girgis, Eman El-Ahwany, Eman M. Khalaf, Attalla F. El-Kott, Ahmed M. El-Baz. A Novel Combination Therapy Using Rosuvastatin and Lactobacillus Combats Dextran Sodium Sulfate-Induced Colitis in High-Fat Diet-Fed Rats by Targeting the TXNIP/NLRP3 Interaction and Influencing Gut Microbiome CompositionPharmaceuticals 2021; 14(4): 341 doi: 10.3390/ph14040341
22
Burak Ibrahim Arioz, Emre Tarakcioglu, Melis Olcum, Sermin Genc. The Role of Melatonin on NLRP3 Inflammasome Activation in DiseasesAntioxidants 2021; 10(7): 1020 doi: 10.3390/antiox10071020
23
Xiaoxiao Sun, Haipeng Pang, Jiaqi Li, Shuoming Luo, Gan Huang, Xia Li, Zhiguo Xie, Zhiguang Zhou. The NLRP3 Inflammasome and Its Role in T1DMFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.01595