BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu XN, Cui DN, Li YF, Liu YH, Liu G, Liu L. Multiple “Omics” data-based biomarker screening for hepatocellular carcinoma diagnosis. World J Gastroenterol 2019; 25(30): 4199-4212 [PMID: 31435173 DOI: 10.3748/wjg.v25.i30.4199]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i30/4199.htm
Number Citing Articles
1
Chenbin Liu, Han Wu, Yinqi Mao, Wei Chen, Shuying Chen. Exosomal microRNAs in hepatocellular carcinomaCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-01941-9
2
Yotsawat Pomyen, Anuradha Budhu, Jittiporn Chaisaingmongkol, Marshonna Forgues, Hien Dang, Mathuros Ruchirawat, Chulabhorn Mahidol, Xin Wei Wang, Benjarath Pupacdi, Siritida Rabibhadana, Kannikar Phonphutkul, Nirush Lertprasertsuke, Anon Chotirosniramit, Chirayu U. Auewarakul, Teerapat Ungtrakul, Vajarabhongsa Budhisawasdi, Chawalit Pairojkul, Suleeporn Sangrajang, Curtis C. Harris, Christopher A. Loffredo, Robert Wiltrout. Tumor metabolism and associated serum metabolites define prognostic subtypes of Asian hepatocellular carcinomaScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-91560-1
3
Chao-Wei Lee, Ming-Chin Yu, Gigin Lin, Jo-Chu Chiu, Meng-Han Chiang, Chang-Mu Sung, Yi-Chung Hsieh, Tony Kuo, Cheng-Yu Lin, Hsin-I Tsai. Serum metabolites may be useful markers to assess vascular invasion and identify normal alpha-fetoprotein in hepatocellular carcinoma undergoing liver resection: a pilot studyWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01885-w
4
P. Gunasekhar, S. Vijayalakshmi. Optimal biomarker selection using adaptive Social Ski-Driver optimization for liver cancer detectionBiocybernetics and Biomedical Engineering 2020; 40(4): 1611 doi: 10.1016/j.bbe.2020.10.005
5
Tommy Ivanics, Emmanuel Salinas-Miranda, Phillipe Abreu, Farzad Khalvati, Khashayar Namdar, Xin Dong, Dominik Deniffel, Andre Gorgen, Lauren Erdman, Kartik Jhaveri, Masoom Haider, Patrick Veit-Haibach, Gonzalo Sapisochin. A Pre-TACE Radiomics Model to Predict HCC Progression and Recurrence in Liver Transplantation: A Pilot Study on a Novel BiomarkerTransplantation 2021; 105(11): 2435 doi: 10.1097/TP.0000000000003605
6
Jinhao Liu, Jikun Wang, Xueqian Ma, Yang Feng, Yanlei Chen, Yanping Wang, Dong Xue, Shifeng Qiao. <p>Study of the Relationship Between Serum Amino Acid Metabolism and Lymph Node Metastasis in Patients with Colorectal Cancer</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 10287 doi: 10.2147/OTT.S273107
7
Gaoyang Chen, Zhisheng Zhang, Yan Li, Lu Wang, Yanqing Liu, Qin Yuan. LncRNA PTPRG-AS1 Promotes the Metastasis of Hepatocellular Carcinoma by Enhancing YWHAGJournal of Oncology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/3624306
8
Yuchen Hu, Shan Ye, Qian Li, Tiantian Yin, Jing Wu, Jie He. <p>Quantitative Proteomics Analysis Indicates That Upregulation of lncRNA HULC Promotes Pathogenesis of Glioblastoma Cells</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 5927 doi: 10.2147/OTT.S252915
9
Binglin Cheng, Jingdong Tian, Yuhan Chen. Identification of RNA binding protein interacting with circular RNA and hub candidate network for hepatocellular carcinomaAging 2021; 13(12): 16124 doi: 10.18632/aging.203139
10
Kai Sun, Haochen Wang, Dongyuan Zhang, Yupeng Li, Lei Ren. Depleting circ_0088364 restrained cell growth and motility of human hepatocellular carcinoma via circ_0088364-miR-1270-COL4A1 ceRNA pathwayCell Cycle 2021; : 1 doi: 10.1080/15384101.2021.2016196
11
Christa Buechler, Charalampos Aslanidis. Role of lipids in pathophysiology, diagnosis and therapy of hepatocellular carcinomaBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids 2020; 1865(5): 158658 doi: 10.1016/j.bbalip.2020.158658
12
Courtney E. Hershberger, Alejandro I. Rodarte, Shirin Siddiqi, Amika Moro, Lou‐Anne Acevedo‐Moreno, J. Mark Brown, Daniela S. Allende, Federico Aucejo, Daniel M. Rotroff. Salivary metabolites are promising non‐invasive biomarkers of hepatocellular carcinoma and chronic liver diseaseLiver Cancer International 2021; 2(2): 33 doi: 10.1002/lci2.25
13
Chuanxing Wu, Xiaosheng Qi, Zhengjun Qiu, Guilong Deng, Lin Zhong. Low expression of KIF20A suppresses cell proliferation, promotes chemosensitivity and is associated with better prognosis in HCCAging 2021; 13(18): 22148 doi: 10.18632/aging.203494
14
Po-Shuan Huang, Cheng-Chih Chang, Chia-Siu Wang, Kwang-Huei Lin. Functional roles of non-coding RNAs regulated by thyroid hormones in liver cancerBiomedical Journal 2021; 44(3): 272 doi: 10.1016/j.bj.2020.08.009
15
Ming-Ying Lu, Ming-Lun Yeh, Ching-I Huang, Shu-Chi Wang, Yi-Shan Tsai, Pei-Chien Tsai, Yu-Min Ko, Ching-Chih Lin, Kuan-Yu Chen, Yu-Ju Wei, Po-Yao Hsu, Cheng-Ting Hsu, Tyng-Yuan Jang, Ta-Wei Liu, Po-Cheng Liang, Ming-Yen Hsieh, Zu-Yau Lin, Shinn-Cherng Chen, Chung-Feng Huang, Jee-Fu Huang, Chia-Yen Dai, Wan-Long Chuang, Ming-Lung Yu. Dynamics of cytokines predicts risk of hepatocellular carcinoma among chronic hepatitis C patients after viral eradicationWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(1): 140-153 doi: 10.3748/wjg.v28.i1.140
16
N. Merchante, M. Rodríguez-Fernández, J. A. Pineda. Screening for Hepatocellular Carcinoma in HIV-Infected Patients: Current Evidence and ControversiesCurrent HIV/AIDS Reports 2020; 17(1): 6 doi: 10.1007/s11904-019-00475-0
17
Salwa H. Gomaa, Mona M. Abaza, Hoda A. Elattar, Gamal A. Amin, Doaa M. Elshahawy. Soluble cluster of differentiation 26/soluble dipeptidyl peptidase-4 and glypican-3 are promising serum biomarkers for the early detection of Hepatitis C virus related hepatocellular carcinoma in EgyptiansArab Journal of Gastroenterology 2020; 21(4): 224 doi: 10.1016/j.ajg.2020.04.016
18
Lang-Qing Sheng, Jia-Rong Li, Hao Qin, Ling Liu, Da-Dong Zhang, Qi Zhang, Meng-Li Huang, Xiao-Li Li, Xiao-Ya Xu, Yang-Nian Wei, Zi-Shuo Chen, Hui Luo, Ji-Yang Zhang, Cheng-Hui Zhou, Hao Chen, Ze-Guo Chen, Fu-Gen Li, Nian-Feng Li. Blood exosomal micro ribonucleic acid profiling reveals the complexity of hepatocellular carcinoma and identifies potential biomarkers for differential diagnosisWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2020; 12(10): 1195-1208 doi: 10.4251/wjgo.v12.i10.1195
19
Binyu Zhao, Shanshan Hu, Qingqing Xiao, Sinuo Fan, Xizhi Yu, Chunxue Li, Peihong Dong, Jianjian Zheng. Expression of NOTCH receptors and ligands and prognosis of hepatocellular carcinomaBiomarkers in Medicine 2020; 14(17): 1631 doi: 10.2217/bmm-2020-0138
20
Liping Zhao, Jiahui Shi, Lei Chang, Yihao Wang, Shu Liu, Yuan Li, Tao Zhang, Tao Zuo, Bin Fu, Guibin Wang, Yuanyuan Ruan, Yali Zhang, Ping Xu. Serum-Derived Exosomal Proteins as Potential Candidate Biomarkers for Hepatocellular CarcinomaACS Omega 2021; 6(1): 827 doi: 10.1021/acsomega.0c05408
21
Antonia Reale, Tiffany Khong, Rong Xu, Maoshan Chen, Sridurga Mithraprabhu, Nicholas Bingham, Andrew Spencer, David W. Greening. Proteomic ProfilingMethods in Molecular Biology 2021; 2261: 151 doi: 10.1007/978-1-0716-1186-9_10
22
Aroosha Raja, Farhan Haq. Molecular classification of hepatocellular carcinoma: prognostic importance and clinical applicationsJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2022; 148(1): 15 doi: 10.1007/s00432-021-03826-w