BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu XL, Ren LF, Wang HP, Bai ZT, Zhang L, Meng WB, Zhu KX, Ding FH, Miao L, Yan J, Wang YP, Liu YQ, Zhou WC, Li X. Plasma microRNAs as potential new biomarkers for early detection of early gastric cancer. World J Gastroenterol 2019; 25(13): 1580-1591 [PMID: 30983818 DOI: 10.3748/wjg.v25.i13.1580]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i13/1580.htm
Number Citing Articles
1
Zihan Zhou, Xianguo Zhou, Yanji Jiang, Moqin Qiu, Xiumei Liang, Qiuling Lin, Qian Guo, Cunli Nong, Rongrui Huo, Qian Chen, Haizhou Liu, Yingchun Liu, Shaoliang Zhu, Mengyun Wang, Hongping Yu. Clinical significance of miR-1180-3p in hepatocellular carcinoma: a study based on bioinformatics analysis and RT-qPCR validationScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-68450-z
2
Rong Chai, Cihang Zhou, Zhenli Hu, Jingjing Hu. Diagnostic predictability of serum miR-4793-3p and miR-1180-3p expression in community-acquired pneumoniaBiomarkers in Medicine 2024; 18(6): 231 doi: 10.2217/bmm-2023-0463
3
Guocheng Huang, Xinji Li, Zebo Chen, Jingyao Wang, Chunduo Zhang, Xuan Chen, Xiqi Peng, Kaihao Liu, Liwen Zhao, Yongqing Lai, Liangchao Ni. A Three-microRNA Panel in Serum: Serving as a Potential Diagnostic Biomarker for Renal Cell CarcinomaPathology & Oncology Research 2020; 26(4): 2425 doi: 10.1007/s12253-020-00842-y
4
Xiaoyun Hu, Qiuchen Chen, Hao Guo, Kuo Li, Boshi Fu, Yu Chen, Haishan Zhao, Minjie Wei, Yalun Li, Huizhe Wu. Identification of Target PTEN-Based miR-425 and miR-576 as Potential Diagnostic and Immunotherapeutic Biomarkers of Colorectal Cancer With Liver MetastasisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.657984
5
Christian Prinz, Kemal Mese, David Weber. MicroRNA Changes in Gastric Carcinogenesis: Differential Dysregulation during Helicobacter pylori and EBV InfectionGenes 2021; 12(4): 597 doi: 10.3390/genes12040597
6
Branislava Ranković, Nina Hauptman. Circulating microRNA Panels for Detection of Liver Cancers and Liver-Metastasizing Primary CancersInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(20): 15451 doi: 10.3390/ijms242015451
7
Leila Yousefi, Hamid Owaysee Osquee, Reza Ghotaslou, Mohammad Ahangarzadeh Rezaee, Tahereh Pirzadeh, Javid Sadeghi, Fatemeh Hemmati, Bahman Yousefi, Seyyed Yaghoub Moaddab, Mehdi Yousefi, Masoud Shirmohammadi, Mohammad Hossein Somi, Khudaverdi Ganbarov, Hossein Samadi Kafil, Sercan Ergün. Dysregulation of lncRNA in Helicobacter pylori-Infected Gastric Cancer CellsBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6911734
8
Zhichao Wang, Wenjie Xie, Hongzai Guan. Diverse Functions of MiR-425 in Human CancerDNA and Cell Biology 2023; 42(3): 113 doi: 10.1089/dna.2022.0557
9
Yumei Qi, Yo-Liang Lai, Pei-Chun Shen, Fang-Hsin Chen, Li-Jie Lin, Heng-Hsiung Wu, Pei-Hua Peng, Kai-Wen Hsu, Wei-Chung Cheng. Identification and validation of a miRNA-based prognostic signature for cervical cancer through an integrated bioinformatics approachScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-79337-4
10
Yunhao Ma, Hao Xu, Zhongkun Zhou, Yanan Tian, Kangjia Du, Hao Zhang, Xinrong Jiang, Juan Lu, Yuqing Niu, Lixue Tu, Huanxiang Liu, Hongmei Zhu, Peng Chen, Yingqian Liu. CFNC, a neocryptolepine derivative, inhibited the growth of gastric cancer AGS cells by inhibiting PI3K/AKT signaling pathwayEuropean Journal of Pharmacology 2023; 938: 175408 doi: 10.1016/j.ejphar.2022.175408
11
Fatima BOUBRIK, Ahmed BELMOUDEN, Nadia EL KADMIRI. Potential Non-invasive Biomarkers of Helicobacter pylori-Associated Gastric CancerJournal of Gastrointestinal Cancer 2022; 53(4): 1113 doi: 10.1007/s12029-021-00734-7
12
Jian Kang, Xu Huang, Weiguo Dong, Xueying Zhu, Ming Li, Ning Cui. MicroRNA-1269b inhibits gastric cancer development through regulating methyltransferase-like 3 (METTL3)Bioengineered 2021; 12(1): 1150 doi: 10.1080/21655979.2021.1909951
13
Min Luo, Jian Tang, Ying Zhu, Liping Wu, Hu Fu, Fan Zhang, Hongxia Li, Keqin Qing. MiRNA-219a-1-3p inhibits the malignant progression of gastric cancer and is regulated by DNA methylationOncologie 2023; 25(5): 495 doi: 10.1515/oncologie-2023-0024
14
Huimei Xu, Ke Huang, Mingxuan Shi, Hang Gong, Mengyu Han, Wenji Tian, Xiaoying Wang, Dekui Zhang. MicroRNAs in Helicobacter pylori-infected gastric cancer: Function and clinical applicationPharmacological Research 2024; 205: 107216 doi: 10.1016/j.phrs.2024.107216
15
Onur Obut, Pınar Akbaba, Mehmet Ali Balcı, Yakup Bakır, Vahap Eldem. Oncology: Genomics, Precision Medicine and Therapeutic Targets2023; : 39 doi: 10.1007/978-981-99-1529-3_3
16
Tiantian Jiang, Lin Mei, Xiao Yang, Tingkai Sun, Zhidong Wang, Yuanyuan Ji. Biomarkers of gastric cancer: current advancementHeliyon 2022; 8(10): e10899 doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10899
17
Guohong Fu, Haimei Xu, Cong Zhou. The Value of Serum miR-139-3p Expression Level in Predicting Postoperative Survival of Colon Cancer PatientsInternational Journal of General Medicine 2022; : 1405 doi: 10.2147/IJGM.S346674
18
Youbin Zheng, Ning Tang, Rawan Omar, Zhipeng Hu, Tuan Duong, Jing Wang, Weiwei Wu, Hossam Haick. Smart Materials Enabled with Artificial Intelligence for Healthcare WearablesAdvanced Functional Materials 2021; 31(51) doi: 10.1002/adfm.202105482
19
Sumei Wang, Nayan Liu, Qing Tang, Honghao Sheng, Shunqin Long, Wanyin Wu. MicroRNA-24 in Cancer: A Double Side Medal With Opposite PropertiesFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.553714
20
Nazanin Khayam, Hamideh Rouhani Nejad, Fatemeh Ashrafi, Mohsen Abolhassani. Expression Profile of miRNA-17-3p and miRNA-17-5p Genes in Gastric Cancer Patients with Helicobacter pylori InfectionJournal of Gastrointestinal Cancer 2021; 52(1): 130 doi: 10.1007/s12029-019-00319-5
21
Xia Liu, Yanhua Zhou, Yunxia Liu, Qian Wang, Lili Pan. MicroRNA-425-5p Is Involved in the Development of Diabetic Retinopathy and Regulates the Proliferation and Migration of Retinal Microvascular Endothelial CellsOphthalmic Research 2022; 65(1): 60 doi: 10.1159/000516906
22
Edoardo Virgilio, Enrico Giarnieri, Maria Rosaria Giovagnoli, Monica Montagnini, Sandra Villani, Antonella Proietti, Rosaria D’Urso, Patrizia Cardelli, Genoveffa Balducci, Marco Cavallini. Combined Analysis of Intragastric Malignant Exfoliation and Ca 72.4 Concentration in Stomach Adenocarcinoma: The “GL1 Ca 72.4” ParameterActa Cytologica 2020; 64(6): 563 doi: 10.1159/000508019
23
Haiyan Pan, Yuanlin Ding, Yugang Jiang, Xingjie Wang, Jiawei Rao, Xingshan Zhang, Haibing Yu, Qinghua Hou, Tao Li. LncRNA LIFR-AS1 promotes proliferation and invasion of gastric cancer cell via miR-29a-3p/COL1A2 axisCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-020-01644-7
24
Lorena Elena Meliț, Cristina Oana Mărginean, Reka Borka Balas. The Most Recent Insights into the Roots of Gastric CancerLife 2024; 14(1): 95 doi: 10.3390/life14010095
25
Klara Cervena, Vendula Novosadova, Barbara Pardini, Alessio Naccarati, Alena Opattova, Josef Horak, Sona Vodenkova, Tomas Buchler, Pavel Skrobanek, Miroslav Levy, Pavel Vodicka, Veronika Vymetalkova. Analysis of MicroRNA Expression Changes During the Course of Therapy In Rectal Cancer PatientsFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.702258
26
Chunlei Li, Wei Jin, Dewei Zhang, Shoujin Tian. Clinical significance of microRNA-1180-3p for colorectal cancer and effect of its alteration on cell functionBioengineered 2021; 12(2): 10491 doi: 10.1080/21655979.2021.1997694
27
Ao-ran Liu, Zi-wei Yan, Li-yue Jiang, Zhi Lv, Yan-ke Li, Ben-gang Wang. The role of non-coding RNA in the diagnosis and treatment of Helicobacter pylori-related gastric cancer, with a focus on inflammation and immune responseFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.1009021
28
Inês Pita, Diogo Libânio, Francisca Dias, Ana Luísa Teixeira, Inês Nogueira, Rui Medeiros, Mário Dinis-Ribeiro, Pedro Pimentel-Nunes. Original Article: MicroRNA Dysregulation in the Gastric Carcinogenesis Cascade: Can We Anticipate Its Role in Individualized Care?Pathobiology 2021; 88(5): 338 doi: 10.1159/000515548
29
Tasuku Matsuoka, Masakazu Yashiro. Novel biomarkers for early detection of gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(17): 2515-2533 doi: 10.3748/wjg.v29.i17.2515
30
Hye Sook Han, Keun-Wook Lee. Liquid Biopsy: An Emerging Diagnostic, Prognostic, and Predictive Tool in Gastric CancerJournal of Gastric Cancer 2024; 24(1): 4 doi: 10.5230/jgc.2024.24.e5
31
Likui Yin, Guangxiao Xu, Yuntao Zhu, Yongqiang Wang. Expression of miR-23a and miR-135 and tumor markers in gastric cancer patients and the significance in diagnosisOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10943
32
DKV Prasad, Vurla Prabhavathi, Pinninti Santosh Sushma, M. Sai Babu, P. Aruna, Imran Ali Khan. Role of MicroRNAs in Cancers2022; : 109 doi: 10.1007/978-981-16-9186-7_7
33
Jacob Sobota, Yingxue Zhang, Eid Alshammari, Zhe Yang. Genomic and Epigenomic Biomarkers of Toxicology and Disease2022; : 229 doi: 10.1002/9781119807704.ch11
34
Payal Agarwal, Melissa P. Crepps, Natalie A. Stahr, Will P. Kretzschmar, Hannah C. Harris, Nripesh Prasad, Shawn E. Levy, Bruce F. Smith. Identification of canine circulating miRNAs as tumor biospecific markers using Next-Generation Sequencing and Q-RT-PCRBiochemistry and Biophysics Reports 2021; 28: 101106 doi: 10.1016/j.bbrep.2021.101106
35
Hui Liu, Qing-Zhao Bian, Wei Zhang, Hai-Bin Cui. Circulating microRNA‑103a‑3p could be a diagnostic and prognostic biomarker for breast cancerOncology Letters 2021; 23(1) doi: 10.3892/ol.2021.13156
36
Xin Zhou, Cheng Liu, Yin Yin, Cheng Zhang, Xuan Zou, Tiansong Xia, Xiangnan Geng, Ping Liu, Wenfang Cheng, Wei Zhu. Diagnostic value of oncofetal miRNAs in cancers: A comprehensive analysis of circulating miRNAs in pan-cancers and UCBCancer Biomarkers 2021; 32(1): 19 doi: 10.3233/CBM-203085
37
Si-Ran Wu, Qiong Wu, Yong-Quan Shi. Recent advances of miRNAs in the development and clinical application of gastric cancerChinese Medical Journal 2020; 133(15): 1856 doi: 10.1097/CM9.0000000000000921
38
Yeye Guo, Xu Zhang, Linconghua Wang, Min Li, Minxue Shen, Zhe Zhou, Susi Zhu, Keke Li, Zhiqin Fang, Bei Yan, Shuang Zhao, Juan Su, Xiang Chen, Cong Peng. The plasma exosomal miR-1180-3p serves as a novel potential diagnostic marker for cutaneous melanomaCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-02164-8
39
Ombretta Repetto, Roberto Vettori, Agostino Steffan, Renato Cannizzaro, Valli De Re. Circulating Proteins as Diagnostic Markers in Gastric CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(23): 16931 doi: 10.3390/ijms242316931