BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Uojima H, Arase Y, Itokawa N, Atsukawa M, Satoh T, Miyazaki K, Hidaka H, Sung JH, Kako M, Tsuruya K, Kagawa T, Iwakiri K, Horie R, Koizumi W. Relationship between response to lusutrombopag and splenic volume. World J Gastroenterol 2018; 24(46): 5271-5279 [PMID: 30581275 DOI: 10.3748/wjg.v24.i46.5271]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i46/5271.htm
Number Citing Articles
1
Saro Khemichian, Norah A. Terrault. Thrombopoietin Receptor Agonists in Patients with Chronic Liver DiseaseSeminars in Thrombosis and Hemostasis 2020; 46(06): 682 doi: 10.1055/s-0040-1715451
2
Yoshihiro Furuichi, Hirohito Takeuchi, Yuu Yoshimasu, Yoshitaka Kasai, Masakazu Abe, Takao Itoi. Thrombopoietin receptor agonist is more effective than platelet transfusion for chronic liver disease with thrombocytopenia, shown by propensity score matchingHepatology Research 2020; 50(9): 1062 doi: 10.1111/hepr.13530
3
Masashi Hirooka, Hironori Ochi, Atsushi Hiraoka, Yohei Koizumi, Takaaki Tanaka, Kotaro Sunago, Atsushi Yukimoto, Yusuke Imai, Takao Watanabe, Osamu Yoshida, Masanori Abe, Kouji Joko, Kojiro Michitaka, Yoichi Hiasa. Role of severe thrombocytopenia in preventing platelet count recovery in thrombocytopenic patients with chronic liver diseaseJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(2): 299 doi: 10.1111/jgh.14786
4
Ritsue Sasaki, Chikako Shiino, Michio Imawari, Roy Bentley, Bin Cai, Manami Yoshida, Nezam Afdhal. Safety and effectiveness of lusutrombopag in Japanese chronic liver disease patients with thrombocytopenia undergoing invasive procedures: Interim results of a postmarketing surveillanceHepatology Research 2019; 49(10): 1169 doi: 10.1111/hepr.13392
5
Hirohito Takeuchi, Yoshihiro Furuichi, Yu Yoshimasu, Yoshitaka Kasai, Masakazu Abe, Katsutoshi Sugimoto, Takao Itoi. The Thrombopoietin Receptor Agonist Lusutrombopag Is Effective for Patients with Chronic Liver Disease and Impaired Renal FunctionJournal of Nippon Medical School 2020; 87(6): 325 doi: 10.1272/jnms.JNMS.2020_87-603
6
Robert S. Brown, Michio Imawari, Namiki Izumi, Yukio Osaki, Roy Bentley, Toshimitsu Ochiai, Takeshi Kano, Markus Peck-Radosavljevic. Assessing the periprocedural magnitude of platelet count change in response to lusutrombopagJHEP Reports 2021; 3(2): 100228 doi: 10.1016/j.jhepr.2021.100228
7
Page Clemons Bankston, Rami A. Al-Horani. New Small Molecule Drugs for Thrombocytopenia: Chemical, Pharmacological, and Therapeutic Use ConsiderationsInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(12): 3013 doi: 10.3390/ijms20123013
8
Yuno Nishida, Tomokazu Kawaoka, Michio Imamura, Maiko Namba, Yasutoshi Fujii, Shinsuke Uchikawa, Kazuki Ohya, Kana Daijo, Yuji Teraoka, Kei Morio, Hatsue Fujino, Takashi Nakahara, Masami Yamauchi, Akira Hiramatsu, Masataka Tsuge, Hiroshi Aikata, Shoichi Takahashi, C. Nelson Hayes, Takayuki Fukuhara, Keiji Tsuji, Keiko Arataki, Yuko Nagaoki, Yasuyuki Aisaka, Koji Kamada, Hideaki Kodama, Kazuaki Chayama. Efficacy of Lusutrombopag for Thrombocytopenia in Patients with Chronic Liver Disease Scheduled to Undergo Invasive ProceduresInternal Medicine 2021; 60(6): 829 doi: 10.2169/internalmedicine.5930-20
9
Yoshihiro Furuichi, Hirohito Takeuchi, Haruki Uojima, Masanori Atsukawa, Taeang Arai, Yoshitaka Arase, Makoto Kako, Hisashi Hidaka, Takao Itoi. Lusutrombopag has slightly stronger effects on patients with mild thrombocytopenia compared with those with severe thrombocytopenia: A multicenter propensity score matching studyJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2022; 29(4): 439 doi: 10.1002/jhbp.1099
10
Hideto Kawaratani, Yuki Tsuji, Koji Ishida, Daisuke Kaya, Takuya Kubo, Yukihisa Fujinaga, Yasuhiko Sawada, Shinya Sato, Hiroaki Takaya, Kosuke Kaji, Tadashi Namisaki, Kei Moriya, Takemi Akahane, Hitoshi Yoshiji. Effect of three or more treatments with lusutrombopag in patients with cirrhotic thrombocytopenia: A retrospective single‐center studyHepatology Research 2020; 50(9): 1101 doi: 10.1111/hepr.13536
11
Yuki Yoshikawa, Tomokazu Kawaoka, Yuuwa Andou, Yumi Kosaka, Yousuke Suehiro, Shinsuke Uchikawa, Yuno Nishida, Kei Morio, Takashi Nakahara, Eisuke Murakami, Masami Yamauchi, Akira Hiramatsu, Michio Imamura, Hiroshi Aikata, Kazuaki Chayama. A case of successful repeated lusutrombopag administration for thrombocytopenia in a patient with cirrhosis requiring multiple invasive proceduresKanzo 2021; 62(3): 136 doi: 10.2957/kanzo.62.136
12
Yusuke Sano, Manabu Morimoto, Satoshi Kobayashi, Makoto Ueno, Taito Fukushima, Hiroyuki Asama, Kuniyuki Kawano, Shuhei Nagashima, Satoshi Tanaka, Shinichi Ohkawa, Shin Maeda. Repeated Lusutrombopag Treatment for Thrombocytopenia in Patients with Chronic Liver DiseaseDigestion 2021; 102(4): 654 doi: 10.1159/000509852
13
Katsuaki Tanaka, Takamichi Baba, Manami Yoshida, Motofumi Iguchi, Takuhiro Sonoyama, Takahiro Fukuhara, Takeshi Kano. Relationship between baseline clinical characteristics and efficacy of lusutrombopag in thrombocytopenic patients with chronic liver disease: post hoc analysis of two placebo-controlled phase 3 trialsCurrent Medical Research and Opinion 2022; 38(2): 303 doi: 10.1080/03007995.2021.2012964
14
Yumiko Kawata, Mao Endou, Yuuta Isozaki, Tomohisa Kitamura, Yosuke Fukushima, Tsuyoshi Sato. Three cases of patients with chronic liver disease complicated by thrombocytopenia who were treated with lusutrombopag before tooth extractionJournal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology 2021; 33(4): 463 doi: 10.1016/j.ajoms.2021.02.007
15
Hideo Yoshida, Takamasa Ohki, Mineo Kanezaki, Takuma Teratani, Shinpei Sato, Shuntaro Obi, Takahisa Sato, Masatoshi Akamatsu, Koji Uchino, Hiroyoshi Taniguchi. A study on prevention of bleeding complications using lusutrombopag for safe RFA in patients with hepatocellular carcinoma with low platelet counts: prospective observational studyBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02879-0
16
Naohisa Wada, Haruki Uojima, Takashi Satoh, Sosei Okina, Shuichiro Iwasaki, Xue Shao, Hayato Takiguchi, Yoshitaka Arase, Norio Itokawa, Masanori Atsukawa, Koji Miyazaki, Hisashi Hidaka, Makoto Kako, Tatehiro Kagawa, Katsuhiko Iwakiri, Ryouichi Horie, Takahiro Suzuki, Wasaburo Koizumi. Impact of Anti-GPIIb/IIIa Antibody-Producing B Cells as a Predictor of the Response to Lusutrombopag in Thrombocytopenic Patients with Liver DiseaseDigestive Diseases 2021; 39(3): 234 doi: 10.1159/000510692
17
Hiroaki Nomoto, Naoki Morimoto, Kouichi Miura, Shunji Watanabe, Yoshinari Takaoka, Hiroshi Maeda, Takahiro Sasaki, Yohei Koyashiki, Hidekazu Kurata, Norikatsu Numao, Norio Isoda, Hironori Yamamoto. Lusutrombopag is effective and safe in patients with chronic liver disease and severe thrombocytopenia: a multicenter retrospective studyBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-01573-9
18
Hitoshi Yoshiji, Yoshiyuki Ueno, Masayuki Kurosaki, Takuji Torimura, Etsuro Hatano, Hiroshi Yatsuhashi, Koichiro Yamakado. Treatment algorithm for thrombocytopenia in patients with chronic liver disease undergoing planned invasive proceduresHepatology Research 2021; 51(12): 1181 doi: 10.1111/hepr.13715
19
Marco Biolato, Federica Vitale, Giuseppe Marrone, Luca Miele, Antonio Grieco. A single course of lusutrombopag for multiple invasive procedures in cirrhosis-associated thrombocytopenia: A case seriesMedicine 2022; 101(44): e31429 doi: 10.1097/MD.0000000000031429
20
Paolo Gallo, Francesca Terracciani, Giulia Di Pasquale, Matteo Esposito, Antonio Picardi, Umberto Vespasiani-Gentilucci. Thrombocytopenia in chronic liver disease: Physiopathology and new therapeutic strategies before invasive proceduresWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(30): 4061-4074 doi: 10.3748/wjg.v28.i30.4061