BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Huang F, Wang BR, Wang YG. Role of autophagy in tumorigenesis, metastasis, targeted therapy and drug resistance of hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2018; 24(41): 4643-4651 [PMID: 30416312 DOI: 10.3748/wjg.v24.i41.4643]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i41/4643.htm
Number Citing Articles
1
Qi Su, Jingjing Wang, Feng Liu, Yanmin Zhang. Blocking Parkin/PINK1-mediated mitophagy sensitizes hepatocellular carcinoma cells to sanguinarine-induced mitochondrial apoptosisToxicology in Vitro 2020; 66: 104840 doi: 10.1016/j.tiv.2020.104840
2
Zhimiao Zou, Minghui Zhao, Yang Yang, Yalong Xie, Zeyang Li, Liang Zhou, Runshi Shang, Ping Zhou. The role of pyroptosis in hepatocellular carcinomaCellular Oncology 2023; 46(4): 811 doi: 10.1007/s13402-023-00787-9
3
Parastoo Yousefi, Alireza Tabibzadeh, Abdulhussain Kadhim Jawaziri, Mohsen Mehrjoo, Mandana Akhavan, Leila Allahqoli, Hamid Salehiniya. Autophagy‐related genes polymorphism in hepatitis B virus‐associated hepatocellular carcinoma: A systematic reviewImmunity, Inflammation and Disease 2024; 12(2) doi: 10.1002/iid3.1182
4
Wenjia Chen, Zhaochen Ma, Lingxiang Yu, Xia MAO, Nan Ma, Xiaodong Guo, Xiaoli Yin, Funeng Jiang, Qian Wang, Jigang Wang, Mingliang Fang, Na Lin, Yanqiong Zhang. Preclinical investigation of artesunate as a therapeutic agent for hepatocellular carcinoma via impairment of glucosylceramidase-mediated autophagic degradationExperimental & Molecular Medicine 2022; 54(9): 1536 doi: 10.1038/s12276-022-00780-6
5
Xiaoyu Deng, Qinghua Bi, Shihan Chen, Xianhua Chen, Shuhui Li, Zhaoyang Zhong, Wei Guo, Xiaohui Li, Youcai Deng, Yao Yang. Identification of a Five-Autophagy-Related-lncRNA Signature as a Novel Prognostic Biomarker for Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Molecular Biosciences 2021; 7 doi: 10.3389/fmolb.2020.611626
6
Ming Li, Yan-Xia Mei, Ji-Hang Wen, Yu-Rong Jiao, Qiang-Rong Pan, Xiang-Xing Kong, Jun Li. Hepatoid adenocarcinoma—Clinicopathological features and molecular characteristicsCancer Letters 2023; 559: 216104 doi: 10.1016/j.canlet.2023.216104
7
Tarun Sahu, Arundhati Mehta, Henu Kumar Verma, L.V.K.S. Bhaskar. Theranostics and Precision Medicine for the Management of Hepatocellular Carcinoma, Volume 22022; : 227 doi: 10.1016/B978-0-323-98807-0.00020-X
8
Xueyan Zhang, Yalong Dong, Wenbo Li, Mingjing He, Yangyang Shi, Shuhua Han, Linlin Li, Jinzhu Zhao, Leilei Li, Junfeng Huo, Xiaojie Liu, Yanting Ji, Qi Liu, Cong Wang. The mechanism by which SIRT1 regulates autophagy and EMT in drug-resistant oesophageal cancer cellsLife Sciences 2024; 343: 122530 doi: 10.1016/j.lfs.2024.122530
9
Hui Li, Shufen Zhao, Liwei Shen, Peige Wang, Shihai Liu, Yingji Ma, Zhiwei Liang, Gongjun Wang, Jing Lv, Wensheng Qiu. E2F2 inhibition induces autophagy via the PI3K/Akt/mTOR pathway in gastric cancerAging 2021; 13(10): 13626 doi: 10.18632/aging.202891
10
Ji Kim, Seung Shin, Jung Kim, Min Kwon, Eun Lim, Yun Kim, Hyungwoo Kim, Byung Kim. Radix Sophorae Flavescentis inhibits proliferation and induces apoptosis of AGS human gastric cancer cellsMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.9776
11
Wei Chen, Yuxin Bai, Chrishma Patel, Fei Geng. Autophagy promotes triple negative breast cancer metastasis via YAP nuclear localizationBiochemical and Biophysical Research Communications 2019; 520(2): 263 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.09.133
12
Ke-Tao Jin, Xiao-Hua Tao, Yi-Bin Fan, Shi-Bing Wang. Crosstalk between oncolytic viruses and autophagy in cancer therapyBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 134: 110932 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110932
13
Xuehu Sun, Hongmei Zhu, Rongge Cao, Jianlin Zhang, Xingyu Wang. BACH1 is transcriptionally inhibited by TET1 in hepatocellular carcinoma in a microRNA-34a-dependent manner to regulate autophagy and inflammationPharmacological Research 2021; 169: 105611 doi: 10.1016/j.phrs.2021.105611
14
Miran Rada, Migmar Tsamchoe, Audrey Kapelanski-Lamoureux, Nour Hassan, Jessica Bloom, Stephanie Petrillo, Diane H. Kim, Anthoula Lazaris, Peter Metrakos. Cancer Cells Promote Phenotypic Alterations in Hepatocytes at the Edge of Cancer Cell Nests to Facilitate Vessel Co-Option Establishment in Colorectal Cancer Liver MetastasesCancers 2022; 14(5): 1318 doi: 10.3390/cancers14051318
15
Xueyan Zhang, Yalong Dong, Wenbo Li, Mingjing He, Yangyang Shi, Shuhua Han, Linlin Li, Jinzhu Zhao, Leilei Li, Junfeng Huo, Xiaojie Liu, Yanting Ji, Qi Liu, Cong Wang. The Mechanism by Which SIRT1 Regulates Autophagy and EMT in Drug-Resistant Oesophageal Cancer CellsSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4185817
16
Amirhossein Rismanbaf. Improving targeted small molecule drugs to overcome chemotherapy resistanceCancer Reports 2024; 7(1) doi: 10.1002/cnr2.1945
17
Elias Kouroumalis, Argryro Voumvouraki, Aikaterini Augoustaki, Dimitrios N Samonakis. Autophagy in liver diseasesWorld Journal of Hepatology 2021; 13(1): 6-65 doi: 10.4254/wjh.v13.i1.6
18
Jialiang Wang, Huan Wei, Yanlin Huang, Dongmei Chen, Guofen Zeng, Yifan Lian, Yuehua Huang. The combination of lonafarnib and sorafenib induces cyclin D1 degradation via ATG3-mediated autophagic flux in hepatocellular carcinoma cellsAging 2019; 11(15): 5769 doi: 10.18632/aging.102165
19
Jieping Qiu, Mengyu Sun, Yaoqun Wang, Bo Chen. Identification and validation of an individualized autophagy-clinical prognostic index in gastric cancer patientsCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01267-y
20
Hao Chen, Lining Wei, Min Luo, Xiaochen Wang, Chaohua Zhu, Huixian Huang, Xu Liu, Heming Lu, Yahua Zhong. LINC00324 suppresses apoptosis and autophagy in nasopharyngeal carcinoma through upregulation of PAD4 and activation of the PI3K/AKT signaling pathwayCell Biology and Toxicology 2022; 38(6): 995 doi: 10.1007/s10565-021-09632-x
21
Xuan Hu, Lu Wen, Xianfeng Li, Chuanying Zhu. Relationship Between Autophagy and Drug Resistance in TumorsMini-Reviews in Medicinal Chemistry 2023; 23(10): 1072 doi: 10.2174/1389557522666220905090732
22
Francesca Cuomo, Lucia Altucci, Gilda Cobellis. Autophagy Function and Dysfunction: Potential Drugs as Anti-Cancer TherapyCancers 2019; 11(10): 1465 doi: 10.3390/cancers11101465
23
Ralf Weiskirchen, Frank Tacke. Relevance of Autophagy in Parenchymal and Non-Parenchymal Liver Cells for Health and DiseaseCells 2019; 8(1): 16 doi: 10.3390/cells8010016
24
Chenyu Yang, Yixiu Wang, Weijie Xue, Yuwei Xie, Qian Dong, Chengzhan Zhu. <p>Competing Endogenous RNA (ceRNA) Network Analysis of Autophagy-Related Genes in Hepatocellular Carcinoma</p>Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2020; : 445 doi: 10.2147/PGPM.S267563
25
Yafei Wu, Jigang Zhang, Qin Li. Autophagy, an accomplice or antagonist of drug resistance in HCC?Cell Death & Disease 2021; 12(3) doi: 10.1038/s41419-021-03553-7
26
Hai Zhang, Cheng Luo, Guoxing Zhang. LncRNAMCM3AP-AS1Regulates Epidermal Growth Factor Receptor and Autophagy to Promote Hepatocellular Carcinoma Metastasis by Interacting withmiR-455DNA and Cell Biology 2019; 38(8): 857 doi: 10.1089/dna.2019.4770
27
Fang Huang, Chuanjing Dai, Youni Zhang, Yuqi Zhao, Yigang Wang, Guoqing Ru. Development of Molecular Mechanisms and Their Application on Oncolytic Newcastle Disease Virus in Cancer TherapyFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 9 doi: 10.3389/fmolb.2022.889403
28
Xiang‐Peng Tan, Yan He, Yun‐Na Huang, Can‐Can Zheng, Jun‐Qi Li, Qin‐Wen Liu, Ming‐Liang He, Bin Li, Wen‐Wen Xu. Lomerizine 2HCl inhibits cell proliferation and induces protective autophagy in colorectal cancer via the PI3K/Akt/mTOR signaling pathwayMedComm 2021; 2(3): 453 doi: 10.1002/mco2.83
29
Thi Ha Nguyen, Tuan Minh Nguyen, Dinh Thi Minh Ngoc, Taesik You, Mi Kyung Park, Chang Hoon Lee. Unraveling the Janus-Faced Role of Autophagy in Hepatocellular Carcinoma: Implications for Therapeutic InterventionsInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(22): 16255 doi: 10.3390/ijms242216255
30
Hao Wu, Tiantian Liu, Jianni Qi, Chengyong Qin, Qiang Zhu. Four Autophagy-Related lncRNAs Predict the Prognosis of HCC through Coexpression and ceRNA MechanismBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3801748
31
Juhee Son, Mi-Jeong Kim, Ji Su Lee, Ji Young Kim, Eunyoung Chun, Ki-Young Lee. Hepatitis B virus X Protein Promotes Liver Cancer Progression through Autophagy Induction in Response to TLR4 StimulationImmune Network 2021; 21(5) doi: 10.4110/in.2021.21.e37
32
Xueting Li, Xinjian Li, Bin Zhang, Baoyu He, Gianpaolo Papaccio. The Role of Cancer Stem Cell-Derived Exosomes in Cancer ProgressionStem Cells International 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9133658
33
Sumit Siddharth, Nethaji Muniraj, Neeraj Saxena, Dipali Sharma. Concomitant Inhibition of Cytoprotective Autophagy Augments the Efficacy of Withaferin A in Hepatocellular CarcinomaCancers 2019; 11(4): 453 doi: 10.3390/cancers11040453
34
ZeBing Song, GuoPei Zhang, Yang Yu, ShaoQiang Li. A Prognostic Autophagy-Related Gene Pair Signature and Small-Molecule Drugs for Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.689801
35
Mehdi Hassanpour, Aysa Rezabakhsh, Jafar Rezaie, Mohammad Nouri, Reza Rahbarghazi. Exosomal cargos modulate autophagy in recipient cells via different signaling pathwaysCell & Bioscience 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13578-020-00455-7
36
Junlan Zhu, Yang Li, Yisi Luo, Jiheng Xu, Huating Liufu, Zhongxian Tian, Chao Huang, Jingxia Li, Chuanshu Huang. A Feedback Loop Formed by ATG7/Autophagy, FOXO3a/miR-145 and PD-L1 Regulates Stem-Like Properties and Invasion in Human Bladder CancerCancers 2019; 11(3): 349 doi: 10.3390/cancers11030349
37
Baojun Duan, Chen Huang, Jun Bai, Yu Lian Zhang, Xi Wang, Juan Yang, Jun Li. Hepatocellular Carcinoma2019; : 141 doi: 10.15586/hepatocellularcarcinoma.2019.ch8
38
Bin Wu, Chunyang Hu, Lianbao Kong. ASPM combined with KIF11 promotes the malignant progression of hepatocellular carcinoma via the Wnt/β‑catenin signaling pathwayExperimental and Therapeutic Medicine 2021; 22(4) doi: 10.3892/etm.2021.10588
39
Jiao Feng, Jingjing Li, Liwei Wu, Qiang Yu, Jie Ji, Jianye Wu, Weiqi Dai, Chuanyong Guo. Emerging roles and the regulation of aerobic glycolysis in hepatocellular carcinomaJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020; 39(1) doi: 10.1186/s13046-020-01629-4
40
Homeyra Seydi, Kosar Nouri, Niloufar Rezaei, Atena Tamimi, Moustapha Hassan, Hamed Mirzaei, Massoud Vosough. Autophagy orchestrates resistance in hepatocellular carcinoma cellsBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 161: 114487 doi: 10.1016/j.biopha.2023.114487
41
Yanqun Zhang, Xiangyu Zhang, Mengyun Lu, Xianqiong Zou. Ceramide-1-phosphate and its transfer proteins in eukaryotesChemistry and Physics of Lipids 2021; 240: 105135 doi: 10.1016/j.chemphyslip.2021.105135
42
Jie Zhang , Qianqian Song, Mengna Wu, Wenjie Zheng. The Emerging Roles of Exosomes in the Chemoresistance of Hepatocellular CarcinomaCurrent Medicinal Chemistry 2020; 28(1): 93 doi: 10.2174/0929867327666200130103206
43
María V Espelt, María L Bacigalupo, Pablo Carabias, María F Troncoso. MicroRNAs contribute to ATP-binding cassette transporter- and autophagy-mediated chemoresistance in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Hepatology 2019; 11(4): 344-358 doi: 10.4254/wjh.v11.i4.344
44
Na Fu, Huijuan Du, Dongdong Li, Yu Lu, Wencong Li, Yang Wang, Lingbo Kong, Jinghua Du, Suxian Zhao, Weiguang Ren, Fang Han, Rongqi Wang, Yuguo Zhang, Yuemin Nan. Clusterin contributes to hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma by regulating autophagyLife Sciences 2020; 256: 117911 doi: 10.1016/j.lfs.2020.117911
45
Qingli Bie, Hui Song, Xinke Chen, Xiao Yang, Shuo Shi, Lihua Zhang, Rou Zhao, Li Wei, Baogui Zhang, Huabao Xiong, Bin Zhang. IL-17B/IL-17RB signaling cascade contributes to self-renewal and tumorigenesis of cancer stem cells by regulating Beclin-1 ubiquitinationOncogene 2021; 40(12): 2200 doi: 10.1038/s41388-021-01699-4
46
Fangfang Zhao, Guohe Feng, Junyao Zhu, Zhijun Su, Ruyi Guo, Jiangfu Liu, Huatang Zhang, Yongzhen Zhai. 3-Methyladenine-enhanced susceptibility to sorafenib in hepatocellular carcinoma cells by inhibiting autophagyAnti-Cancer Drugs 2021; 32(4): 386 doi: 10.1097/CAD.0000000000001032
47
Yaoyue Qi, Weiwei Qi, Shihai Liu, Libin Sun, Aiping Ding, Guohong Yu, Hui Li, Yixuan Wang, Wensheng Qiu, Jing Lv. TSPAN9 suppresses the chemosensitivity of gastric cancer to 5-fluorouracil by promoting autophagyCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-019-1089-2
48
Jin Wang, Yali Yang, Jingyi Lu, Xia Wang. The role of exosomes in therapeutic resistance of hepatocellular carcinomaHepatoma Research 2023;  doi: 10.20517/2394-5079.2023.85
49
Ali Salimi-Jeda, Soad Ghabeshi, Zeinab Gol Mohammad pour, Ehsan Ollah Jazaeri, Mehrdad Araiinejad, Farzaneh Sheikholeslami, Mohsen Abdoli, Mahdi Edalat, Asghar Abdoli. Autophagy Modulation and Cancer Combination Therapy: A Smart Approach in Cancer TherapyCancer Treatment and Research Communications 2022; 30: 100512 doi: 10.1016/j.ctarc.2022.100512
50
Wei Li, Kun Liu, Yi Chen, Mingyue Zhu, Mengsen Li. Role of Alpha-Fetoprotein in Hepatocellular Carcinoma Drug ResistanceCurrent Medicinal Chemistry 2021; 28(6): 1126 doi: 10.2174/0929867327999200729151247
51
Liang Li, Gao Li, Minbiao Chen, Renzhong Cai. Astragaloside IV enhances the sensibility of lung adenocarcinoma cells to bevacizumab by inhibiting autophagyDrug Development Research 2022; 83(2): 461 doi: 10.1002/ddr.21878
52
Baoyi Jiang, Yulin Zhou, Yanting Liu, Siqi He, Baojian Liao, Tieli Peng, Leyi Yao, Ling Qi. Research Progress on the Role and Mechanism of IL-37 in Liver DiseasesSeminars in Liver Disease 2023; 43(03): 336 doi: 10.1055/a-2153-8836
53
Qiuyuan Li, Minghui Cai, Jiao Wang, Qiang Gao, Xiaocheng Guo, Xiaotong Jia, Shanshan Xu, Hui Zhu. Decreased ovarian function and autophagy gene methylation in aging ratsJournal of Ovarian Research 2020; 13(1) doi: 10.1186/s13048-020-0615-0
54
Giuseppe Daidone, Antonella D'Anneo, Maria Valeria Raimondi, Demetrio Raffa, Ernest Hamel, Fabiana Plescia, Marianna Lauricella, Benedetta Maggio. New complex polycyclic compounds: Synthesis, antiproliferative activity and mechanism of actionBioorganic Chemistry 2020; 101: 103989 doi: 10.1016/j.bioorg.2020.103989
55
Teow J. Phua. The Etiology and Pathophysiology Genesis of Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer: A New PerspectiveMedicines 2021; 8(6): 30 doi: 10.3390/medicines8060030
56
Fang Wang, Xianxia Yan, Guangyan Shi, Lei Zhang, Xu Jing, Zhe Fan. Loss of WNK1 Suppressed the Malignant Behaviors of Hepatocellular Carcinoma Cells by Promoting Autophagy and Activating AMPK PathwayDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6831224
57
Ye Xiong, Jianrong Huang. Anti-malarial drug: the emerging role of artemisinin and its derivatives in liver disease treatmentChinese Medicine 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13020-021-00489-0
58
Ghader Babaei, Shiva Gholizadeh-Ghaleh Aziz, Nasrin Zare Zavieyh Jaghi. EMT, cancer stem cells and autophagy; The three main axes of metastasisBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 133: 110909 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110909
59
Jianzhou Cui, Han-Ming Shen, Lina Hsiu Kim Lim. The Role of Autophagy in Liver Cancer: Crosstalk in Signaling Pathways and Potential Therapeutic TargetsPharmaceuticals 2020; 13(12): 432 doi: 10.3390/ph13120432
60
Jing-chao Zhou, Jing-lin Wang, Hao-zhen Ren, Xiao-lei Shi. Autophagy plays a double-edged sword role in liver diseasesJournal of Physiology and Biochemistry 2022; 78(1): 9 doi: 10.1007/s13105-021-00844-7
61
Jiangtao Wang, Yandong Miao, Juntao Ran, Yuan Yang, Quanlin Guan, Denghai Mi. Construction prognosis model based on autophagy-related gene signatures in hepatocellular carcinomaBiomarkers in Medicine 2020; 14(13): 1229 doi: 10.2217/bmm-2020-0170
62
Hailei Du, Fangxiu Luo, Minmin Shi, Jiaming Che, Lianggang Zhu, Hecheng Li, Junbiao Hang. Beclin-1 is a Promising Prognostic Biomarker in a Specific Esophageal Squamous Cell Carcinoma PopulationPathology and Oncology Research 2021; 27 doi: 10.3389/pore.2021.594724
63
Jin Li, Xiaoping Qin, Ruishan Wu, Li Wan, Liang Zhang, Rui Liu. Circular RNA circFBXO11 modulates hepatocellular carcinoma progress and oxaliplatin resistance through miR‐605/FOXO3/ABCB1 axisJournal of Cellular and Molecular Medicine 2020; 24(9): 5152 doi: 10.1111/jcmm.15162
64
Rana Shafabakhsh, Farzaneh Arianfar, Massoud Vosough, Hamid Reza Mirzaei, Maryam Mahjoubin-Tehran, Hashem khanbabaei, Hamed Kowsari, Layla Shojaie, Maryam Ebadi Fard Azar, Michael R. Hamblin, Hamed Mirzaei. Autophagy and gastrointestinal cancers: the behind the scenes role of long non-coding RNAs in initiation, progression, and treatment resistanceCancer Gene Therapy 2021; 28(12): 1229 doi: 10.1038/s41417-020-00272-7
65
Wen Ye, Zhehao Shi, Yilin Zhou, Zhongjing Zhang, Yi Zhou, Bicheng Chen, Qiyu Zhang. Autophagy-Related Signatures as Prognostic Indicators for Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.654449
66
Junyi Shen, Xinrui Zhu, Zhenru Wu, Yujun Shi, Tianfu Wen. Uvangoletin, extracted from Sarcandra glabra, exerts anticancer activity by inducing autophagy and apoptosis and inhibiting invasion and migration on hepatocellular carcinoma cellsPhytomedicine 2022; 94: 153793 doi: 10.1016/j.phymed.2021.153793
67
Haisu Tao, Yuxin Zhang, Jiang Li, Junjie Liu, Tong Yuan, Wenqiang Wang, Huifang Liang, Erlei Zhang, Zhiyong Huang. Oncogenic lncRNA BBOX1-AS1 promotes PHF8-mediated autophagy and elicits sorafenib resistance in hepatocellular carcinomaMolecular Therapy - Oncolytics 2023; 28: 88 doi: 10.1016/j.omto.2022.12.005
68
Rekha Khandia, Maryam Dadar, Ashok Munjal, Kuldeep Dhama, Kumaragurubaran Karthik, Ruchi Tiwari, Mohd. Iqbal Yatoo, Hafiz M.N. Iqbal, Karam Pal Singh, Sunil K. Joshi, Wanpen Chaicumpa. A Comprehensive Review of Autophagy and Its Various Roles in Infectious, Non-Infectious, and Lifestyle Diseases: Current Knowledge and Prospects for Disease Prevention, Novel Drug Design, and TherapyCells 2019; 8(7): 674 doi: 10.3390/cells8070674
69
Jian-zhong Lin, Wei-wan Wang, Ting-ting Hu, Gang-yi Zhu, Li-nan Li, Cheng-yang Zhang, Zheng Xu, Hong-bo Yu, Hong-fei Wu, Jia-geng Zhu. FOXM1 contributes to docetaxel resistance in castration-resistant prostate cancer by inducing AMPK/mTOR-mediated autophagyCancer Letters 2020; 469: 481 doi: 10.1016/j.canlet.2019.11.014
70
Amrita Kumari, Santosh K. Upadhyay, Sparsh Phutela, Garima Chand, Penny Joshi, Mudit Vaid, Ramesh C. Rai. Autophagy and Metabolism2022; : 301 doi: 10.1016/B978-0-323-99879-6.00012-2
71
Samantha Barbonari, Antonella D'Amore, Ali A. Hanbashi, Fioretta Palombi, Anna Riccioli, John Parrington, Antonio Filippini. Endolysosomal two‐pore channel 2 plays opposing roles in primary and metastatic malignant melanoma cellsCell Biology International 2024; 48(4): 521 doi: 10.1002/cbin.12129
72
Luigi Mele, Vitale del Vecchio, Davide Liccardo, Claudia Prisco, Melanie Schwerdtfeger, Nirmal Robinson, Vincenzo Desiderio, Virginia Tirino, Gianpaolo Papaccio, Marcella La Noce. The role of autophagy in resistance to targeted therapiesCancer Treatment Reviews 2020; 88: 102043 doi: 10.1016/j.ctrv.2020.102043
73
Patrick Santos, Fausto Almeida. Role of Exosomal miRNAs and the Tumor Microenvironment in Drug ResistanceCells 2020; 9(6): 1450 doi: 10.3390/cells9061450
74
Xing Niu, Biying Huang, Xue Qiao, Jinwen Liu, Lijie Chen, Ming Zhong. MicroRNA-1-3p Suppresses Malignant Phenotypes of Ameloblastoma Through Down-Regulating Lysosomal Associated Membrane Protein 2-Mediated AutophagyFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.670188
75
Xin Wang, Jihye Lee, Changqing Xie. Autophagy Regulation on Cancer Stem Cell Maintenance, Metastasis, and Therapy ResistanceCancers 2022; 14(2): 381 doi: 10.3390/cancers14020381
76
Wen-Ping Xu, Jin-Pei Liu, Ji-Feng Feng, Chang-Peng Zhu, Yuan Yang, Wei-Ping Zhou, Jin Ding, Chen-Kai Huang, Ya-Lu Cui, Chen-Hong Ding, Xin Zhang, Bin Lu, Wei-Fen Xie. miR-541 potentiates the response of human hepatocellular carcinoma to sorafenib treatment by inhibiting autophagyGut 2020; 69(7): 1309 doi: 10.1136/gutjnl-2019-318830
77
Jianqiang Liang, Lin Zhang, Wenjun Cheng. Non-coding RNA-mediated autophagy in cancer: A protumor or antitumor factor?Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2021; 1876(2): 188642 doi: 10.1016/j.bbcan.2021.188642
78
Gábor Lendvai, Tímea Szekerczés, Ildikó Illyés, Milán Csengeri, Krisztina Schlachter, Erzsébet Szabó, Gábor Lotz, András Kiss, Katalin Borka, Zsuzsa Schaff, Vladimir Trajkovic. Autophagy activity in cholangiocarcinoma is associated with anatomical localization of the tumorPLOS ONE 2021; 16(6): e0253065 doi: 10.1371/journal.pone.0253065
79
Nobuhiro Nakazawa, Makoto Sohda, Munenori Ide, Yuki Shimoda, Yasunari Ubukata, Kengo Kuriyama, Keigo Hara, Akihiko Sano, Makoto Sakai, Takehiko Yokobori, Hiroomi Ogawa, Tetsunari Oyama, Ken Shirabe, Hiroshi Saeki. High L-Type Amino Acid Transporter 1 Levels Are Associated with Chemotherapeutic Resistance in Gastric Cancer PatientsOncology 2021; 99(11): 732 doi: 10.1159/000517371
80
Guiqin Ye, Mengting Xu, Yuhan Shu, Xin Sun, Yuanyuan Mai, Yupeng Hong, Jianbin Zhang, Jingkui Tian. A Quassinoid Diterpenoid Eurycomanone from Eurycoma longifolia Jack Exerts Anti-Cancer Effect through Autophagy InhibitionMolecules 2022; 27(14): 4398 doi: 10.3390/molecules27144398
81
Zheng Wang, Yongxia He, Yuwei Song, Yue Wang, Feng Chen. MicroRNA in HCC: Biomarkers and Therapeutic TargetsOncologie 2021; 23(2): 177 doi: 10.32604/Oncologie.2021.014773
82
So Mi Yang, Jueun Kim, Ji-Yeon Lee, Jung-Shin Lee, Ji Min Lee. Regulation of glucose and glutamine metabolism to overcome cisplatin resistance in intrahepatic cholangiocarcinomaBMB Reports 2023; 56(11): 600 doi: 10.5483/BMBRep.2023-0029
83
Mao Zhang, Shihai Liu, Mei-Sze Chua, Haoran Li, Dingan Luo, Sheng Wang, Shun Zhang, Bing Han, Chuandong Sun. SOCS5 inhibition induces autophagy to impair metastasis in hepatocellular carcinoma cells via the PI3K/Akt/mTOR pathwayCell Death & Disease 2019; 10(8) doi: 10.1038/s41419-019-1856-y
84
Azar Gharoonpour, Dorsa Simiyari, Ali Yousefzadeh, Fatemeh Badragheh, Marveh Rahmati. Autophagy modulation in breast cancer utilizing nanomaterials and nanoparticlesFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1150492
85
Magdelyn Mei-Theng Wong, Hui-Yin Chan, Norazlin Abdul Aziz, Thamil Selvee Ramasamy, Jan-Jin Bong, Ewe Seng Ch’ng, Subasri Armon, Suat-Cheng Peh, Sin-Yeang Teow. Interplay of autophagy and cancer stem cells in hepatocellular carcinomaMolecular Biology Reports 2021; 48(4): 3695 doi: 10.1007/s11033-021-06334-9
86
Abdulmomen Ali Mohammed Saleh, Farhan Haider, Haimei Lv, Bin Liu, Jing Xiao, Mingming Zhang, Yuzhen Zheng, Shulan Yang, Haihe Wang, Mingjun Zheng. SH3BGRL Suppresses Liver Tumor Progression through Enhanced ATG5-Dependent AutophagyJournal of Oncology 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/1105042
87
Jingyao Hu, Liang Yang, Xueqiang Peng, Minghuan Mao, Xiaodan Liu, Jianbo Song, Hangyu Li. ALDH2 Hampers Immune Escape in Liver Hepatocellular Carcinoma through ROS/Nrf2-mediated AutophagyInflammation 2022; 45(6): 2309 doi: 10.1007/s10753-022-01694-1
88
Dobrochna Dolicka, Michelangelo Foti, Cyril Sobolewski. The Emerging Role of Stress Granules in Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(17): 9428 doi: 10.3390/ijms22179428
89
Xu-feng Xu, Xiao-ke Yang, Yang Song, Bang-jie Chen, Xiao Yu, Tao Xu, Zhao-lin Chen. Dysregulation of non-coding RNAs mediates cisplatin resistance in hepatocellular carcinoma and therapeutic strategiesPharmacological Research 2022; 176: 105906 doi: 10.1016/j.phrs.2021.105906
90
Dan Tang, Lijin Zhao, Rui Mu, Yu Ao, Xuyang Zhang, Xiongxiong Li. LncRNA Colorectal Neoplasia Differentially Expressed Promotes Glycolysis of Liver Cancer Cells by Regulating Hypoxia-Inducible Factor 1αChinese Journal of Physiology 2022; 65(6): 311 doi: 10.4103/0304-4920.365458
91
Yifei Yang, Jijing Tian, Haijing Zhang, Meng Ma, Han Li, Tianlong Liu, Yue Yang, Ting Liu, Ruiping She. Mitochondrial dysfunction and mitophagy pathway activation in hepatitis E virus-infected livers of Mongolian gerbilsVirus Research 2021; 302: 198369 doi: 10.1016/j.virusres.2021.198369
92
Guixiong Zhang, Wenzhe Fan, Hongyu Wang, Jie Wen, Jizhou Tan, Miao Xue, Jiaping Li. Non-Apoptotic Programmed Cell Death-Related Gene Signature Correlates With Stemness and Immune Status and Predicts the Responsiveness of Transarterial Chemoembolization in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.844013
93
Daniela Mengual, Luz Elena Medrano, Wendy Villamizar-Villamizar, Estefanie Osorio-Llanes, Evelyn Mendoza-Torres, Samir Bolívar. Novel Effects of Statins on Cancer via AutophagyPharmaceuticals 2022; 15(6): 648 doi: 10.3390/ph15060648
94
Jian-Ying Ma, Qin Liu, Gang Liu, Shasha Peng, Gaosong Wu. Identification and validation of a robust autophagy-related molecular model for predicting the prognosis of breast cancer patientsAging 2021; 13(12): 16684 doi: 10.18632/aging.203187
95
Chunjing Wang, Chengcheng Li, Rui Hao, Md Sayed Ali Sheikh. miR-559 Inhibits Proliferation, Autophagy, and Angiogenesis of Hepatocellular Carcinoma Cells by Targeting PARD3Mediators of Inflammation 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/3121492
96
Gracie Wee Ling Eng, Yilong Zheng, Dominic Wei Ting Yap, Andrea York Tiang Teo, Jit Kong Cheong. Autophagy and ncRNAs: Dangerous Liaisons in the Crosstalk between the Tumor and Its MicroenvironmentCancers 2021; 14(1): 20 doi: 10.3390/cancers14010020
97
Yu-Xuan Wang, Cheng Lin, Lu-Jia Cui, Wan-He Yang, Qiu-Min Li, Zhan-Ju Liu, Xin-Pu Miao. <b><i>Rauwolfia vomitoria</i></b> Extract Represses Colorectal Cancer Cell Autophagy and Promotes ApoptosisPharmacology 2021; 106(9-10): 488 doi: 10.1159/000512614
98
Yan Zhao, Huina Wu, Xiaoyan Xing, Yuqian Ma, Shengping Ji, Xinyue Xu, Xin Zhao, Sensen Wang, Wenyan Jiang, Chunyan Fang, Lei Zhang, Fang Yan, Xuejian Wang. CD13 Induces Autophagy to Promote Hepatocellular Carcinoma Cell Chemoresistance Through the P38/Hsp27/CREB/ATG7 PathwayJournal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2020; 374(3): 512 doi: 10.1124/jpet.120.265637
99
Yue YANG, Yan LIAO, Yan-Ping GUI, Li ZHAO, Lu-Bo GUO. GL-V9 reverses adriamycin resistance in hepatocellular carcinoma cells by affecting JNK2-related autophagyChinese Journal of Natural Medicines 2020; 18(7): 491 doi: 10.1016/S1875-5364(20)30059-5
100
Jun Cao, Chi Zhang, Guo‑Qing Jiang, Sheng‑Jie Jin, Zhi‑Hui Gao, Qian Wang, De‑Cai Yu, Ai‑Wu Ke, Yi‑Qun Fan, Da‑Wei Li, Ao‑Qing Wang, Dou‑Sheng Bai. Expression of GLS1 in intrahepatic cholangiocarcinoma and its clinical significanceMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10399
101
Fengming Xu, Hans-Michael Tautenhahn, Olaf Dirsch, Uta Dahmen. Blocking autophagy with chloroquine aggravates lipid accumulation and reduces intracellular energy synthesis in hepatocellular carcinoma cells, both contributing to its anti-proliferative effectJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2022; 148(12): 3243 doi: 10.1007/s00432-022-04074-2
102
Kangnan Zhang, Qinghui Zhang, Rongrong Jia, Shihao Xiang, Ling Xu. A comprehensive review of the relationship between autophagy and sorafenib-resistance in hepatocellular carcinoma: ferroptosis is noteworthyFrontiers in Cell and Developmental Biology 2023; 11 doi: 10.3389/fcell.2023.1156383
103
Aysooda Hosseinzadeh, Faezeh Poursoleiman, Akram Naghdipour Biregani, Ahmad Esmailzadeh. Flavonoids target different molecules of autophagic and metastatic pathways in cancer cellsCancer Cell International 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12935-023-02960-4
104
Pratik Tawade, Nimisha Tondapurkar. Targeted Cancer Therapy in Biomedical EngineeringBiological and Medical Physics, Biomedical Engineering 2023; : 523 doi: 10.1007/978-981-19-9786-0_15
105
Graziana Digiacomo, Claudia Fumarola, Silvia La Monica, Mara A. Bonelli, Daniele Cretella, Roberta Alfieri, Andrea Cavazzoni, Maricla Galetti, Patrizia Bertolini, Gabriele Missale, Pier Giorgio Petronini. Simultaneous Combination of the CDK4/6 Inhibitor Palbociclib With Regorafenib Induces Enhanced Anti-tumor Effects in Hepatocarcinoma Cell LinesFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.563249
106
Pei-Wen Shen, Yu-Mei Chou, Chia-Ling Li, En-Chih Liao, Hung-Sen Huang, Chun-Hao Yin, Chien-Liang Chen, Sheng-Jie Yu. Itraconazole improves survival outcomes in patients with colon cancer by inducing autophagic cell death and inhibiting transketolase expressionOncology Letters 2021; 22(5) doi: 10.3892/ol.2021.13029
107
Qiao Li, Yan Lin, Guangyu Liang, Nanyin Xiao, Heng Zhang, Xiao Yang, Jiankun Yang, Anding Liu. Autophagy and Senescence: The Molecular Mechanisms and Implications in Liver DiseasesInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(23): 16880 doi: 10.3390/ijms242316880
108
Maria Ejma, Natalia Madetko, Anna Brzecka, Konstanty Guranski, Piotr Alster, Marta Misiuk-Hojło, Siva G. Somasundaram, Cecil E. Kirkland, Gjumrakch Aliev. The Links between Parkinson’s Disease and CancerBiomedicines 2020; 8(10): 416 doi: 10.3390/biomedicines8100416
109
Suryakant Niture, Minghui Lin, Qi Qi, John T. Moore, Keith E. Levine, Reshan A. Fernando, Deepak Kumar, Orish Ebere Orisakwe. Role of Autophagy in Cadmium-Induced Hepatotoxicity and Liver DiseasesJournal of Toxicology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9564297
110
Xiaoyan Zhang, Jinfeng Ding, Li Feng, Hongmei Wu, Zhongyuan Xu, Weizhi Tao, Yichen Wang, Yongqiu Zheng, Yong Ling, Peng Zhu. Development of novel nitric oxide-releasing quinolinedione/furoxan hybrids as NQO1 inhibitors for intervention of drug-resistant hepatocellular cancerBioorganic Chemistry 2022; 129: 106174 doi: 10.1016/j.bioorg.2022.106174
111
Sizhe Liu, Le Kang, Yagang Song, Mingsan Miao. Role of the HIF-1α/BNIP3 Signaling Pathway in Recurrent Hepatocellular Carcinoma and the Mechanism of Traditional Chinese MedicineJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 893 doi: 10.2147/JHC.S409292
112
Wei Zhang, Jingxin Zhang, Chenzhou Xu, Shiqing Zhang, Saiyan Bian, Feng Jiang, Wenkai Ni, Lishuai Qu, Cuihua Lu, Runzhou Ni, Yihui Fan, Mingbing Xiao, Jinxia Liu. Ubiquitin-specific protease 7 is a drug-able target that promotes hepatocellular carcinoma and chemoresistanceCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-1109-2
113
Feng Xiao, Binshen Ouyang, Jue Zou, Yelin Yang, Lina Yi, Hongzhu Yan. Trim14 promotes autophagy and chemotherapy resistance of gastric cancer cells by regulating AMPK/mTOR pathwayDrug Development Research 2020; 81(5): 544 doi: 10.1002/ddr.21650
114
Sha Liu, Fang Huang, Guoqing Ru, Yigang Wang, Bixiang Zhang, Xiaoping Chen, Liang Chu. Mouse Models of Hepatocellular Carcinoma: Classification, Advancement, and ApplicationFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.902820
115
Xueqin Lu, Yueming Ding, Huiyang Liu, Mengyao Sun, Chaoran Chen, Yihan Yang, Honggang Wang. The Role of Hydrogen Sulfide Regulation of Autophagy in Liver DisordersInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(7): 4035 doi: 10.3390/ijms23074035
116
Lin Wu, Bowen Shen, Junpeng Li, Huirong Zhang, Ke Zhang, Yao Yang, Zhenyu Zu, Dongxiang Shen, Min Luo. STAT3 exerts pro-tumor and anti-autophagy roles in cervical cancerDiagnostic Pathology 2022; 17(1) doi: 10.1186/s13000-021-01182-4
117
Jiancheng Xue, Tie Ma, Xiaowen Zhang. TRA2: The dominant power of alternative splicing in tumorsHeliyon 2023; 9(4): e15516 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15516
118
Lezheng Yu, Yonglin Zhang, Li Xue, Fengjuan Liu, Runyu Jing, Jiesi Luo. EnsembleDL-ATG: Identifying autophagy proteins by integrating their sequence and evolutionary information using an ensemble deep learning frameworkComputational and Structural Biotechnology Journal 2023; 21: 4836 doi: 10.1016/j.csbj.2023.09.036
119
Shushan Zhang, Yongquan Huang, Songying Pi, Hui Chen, Feile Ye, Chaoqun Wu, Liujun Li, Qing Ye, Yuhong Lin, Zhongzhen Su. Autophagy-amplifying nanoparticles evoke immunogenic cell death combined with anti-PD-1/PD-L1 for residual tumors immunotherapy after RFAJournal of Nanobiotechnology 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12951-023-02067-y
120
Gang Yuan, Yanneng Xu, Xiaopeng Bai, Weiming Wang, Xuan Wu, Jianli Chen, Jie Li, Xiaohui Jia, Zeyun Gu, Xun Zhang, Wei Hu, Jianfang Wang, Yong Liu, Xiao-Ming Zhu. Autophagy-Targeted Calcium Phosphate Nanoparticles Enable Transarterial Chemoembolization for Enhanced Cancer TherapyACS Applied Materials & Interfaces 2023; 15(9): 11431 doi: 10.1021/acsami.2c18267
121
Ying Zhang, Qingsong Tie, Zhiwei Bao, Zhi Shao, Lan Zhang, Chang Gu. Inhibition of miR-15a-5p Promotes the Chemoresistance to Pirarubicin in Hepatocellular Carcinoma via Targeting eIF4EComputational and Mathematical Methods in Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6468405
122
Junxiang Peng, Lang Yang, Jun Pan, Chaohu Wang, Jing Nie, Yi Liu, Jun Fan, Jie Zhou, Songtao Qi. Clinical features and prognosis of pediatric infradiaphragmatic craniopharyngioma relative to the tumor inflammatory responsePediatric Research 2021; 89(5): 1119 doi: 10.1038/s41390-020-1013-4
123
Nasrin Bargahi, Samaneh Ghasemali, Samaneh Jahandar-Lashaki, Atefeh Nazari. Recent advances for cancer detection and treatment by microfluidic technology, review and updateBiological Procedures Online 2022; 24(1) doi: 10.1186/s12575-022-00166-y
124
Lili Duan, Lu Cao, Rui Zhang, Liaoran Niu, Wanli Yang, Weibo Feng, Wei Zhou, Junfeng Chen, Xiaoqian Wang, Yiding Li, Yujie Zhang, Jinqiang Liu, Qingchuan Zhao, Daiming Fan, Liu Hong. Development and validation of a survival model for esophageal adenocarcinoma based on autophagy-associated genesBioengineered 2021; 12(1): 3434 doi: 10.1080/21655979.2021.1946235
125
Guo Zhao, Chuan Liu, Xin Wen, Gan Luan, Longxiang Xie, Xiangqian Guo. The translational values of TRIM family in pan-cancers: From functions and mechanisms to clinicsPharmacology & Therapeutics 2021; 227: 107881 doi: 10.1016/j.pharmthera.2021.107881
126
Jiaoyun Zheng, Junyan Chen, Shuchao Wang, Dun Yang, Peng Zhou. Genomic and immune landscape in hepatocellular carcinoma: Implications for personalized therapeuticsEnvironmental Toxicology 2024; 39(3): 1601 doi: 10.1002/tox.24062
127
Faezeh Tolue Ghasaban, Amirhosein Maharati, Iman Akhlaghipour, Meysam Moghbeli. MicroRNAs as the critical regulators of autophagy-mediated cisplatin response in tumor cellsCancer Cell International 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12935-023-02925-7
128
Shan Yang, Tian-Li Hui, Hao-Qi Wang, Xi Zhang, Yun-Zhe Mi, Meng Cheng, Wei Gao, Cui-Zhi Geng, Sai-Nan Li. High expression of autophagy-related gene <i>EIF4EBP1</i> could promote tamoxifen resistance and predict poor prognosis in breast cancerWorld Journal of Clinical Cases 2023; 11(20): 4788-4799 doi: 10.12998/wjcc.v11.i20.4788
129
Zhengwang Wang, Shaojian Mo, Pengzhe Han, Lu Liu, Ziang Liu, Xifeng Fu, Yanzhang Tian. The role of UXT in tumors and prospects for its application in hepatocellular carcinomaFuture Oncology 2022; 18(29): 3335 doi: 10.2217/fon-2022-0582