BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang YF, Ji H, Lu HW, Lu L, Wang L, Wang JL, Li YM. Postoperative survival analysis and prognostic nomogram model for patients with portal hypertension. World J Gastroenterol 2018; 24(39): 4499-4509 [PMID: 30356927 DOI: 10.3748/wjg.v24.i39.4499]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i39/4499.htm
Number Citing Articles
1
Yujen Tseng, Lili Ma, Minzhi Lv, Tiancheng Luo, Chengfeng Liu, Yichao Wei, Chu Liu, Ji Zhou, Zhiping Yan, Pengju Xu, Guohua Hu, Hong Ding, Yuan Ji, Shiyao Chen, Jian Wang. The role of a multidisciplinary team in the management of portal hypertensionBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-01203-4